Teologi

Malarbild-dekorativa-bokstaever-t-tt19020Bloggen är positiv till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Mormonkyrkan) men är ingen representant för den, och den visar vad vi tyckte om saker och ting just då det skrevs.

Referenser i kommentarer gjorda av läsare ska vara från officiellt accepterade källor i Kyrkan: Gamla Testamentet, Nya Testamentet, Mormons bok, Läran och Förbunden, Den kostbara pärlan, och officiellt accepterad litteratur från Kyrkan. Det är viktigt att känna till skillnaden mellan Kyrkans officiella teologi och vad medlemmar tror. Alla har rätt att ha egna uppfattningar om saker och ting, men alla behöver förstå skillnaden mellan en persons egen uppfattning och tolkning och de officiella doktriner som finns i Kyrkan. Allt som medlemmar tänker och tycker räknas som personliga åsikter, oavsett om det är en vanlig medlem eller en ledare av något slag. Kyrkans president kan ge förslag på nya doktriner som först ska godkännas av apostlarna och sedan av Kyrkan. Om Kyrkan godkänner det så blir det en ny doktrin, annars inte.  LDS Newsroom

”All that we teach in this church ought to be couched in the scriptures. It ought to be found in the scriptures. We ought to choose our texts from the scriptures. If we want to measure truth, we should measure it by the four standard works, regardless of who writes it. If it is not in the standard works, we may well assume that it is speculation, man’s own personal opinion; and if it contradicts what is in the scriptures, it is not true. This is the standard by which we measure all truth.” (Harold B. Lee, Improvement Era, January 1969)

”If anyone, regardless of his position in the Church, were to advance a doctrine that is not substantiated by the standard Church works, meaning the Bible, the Book of Mormon, the Doctrine and Covenants, and the Pearl of Great Price, you may know that his statement is merely his private opinion. The only one authorized to bring forth any new doctrine is the President of the Church, who, when he does, will declare it as revelation from God, and it will be so accepted by the Council of the Twelve and sustained by the body of the Church. And if any man speak a doctrine which contradicts what is in the standard Church works, you may know by that same token that it is false and you are not bound to accept it as truth.” (Harold B. Lee, European Area Conference of the Church, Munich, Germany, 1973)

”It makes no difference what is written or what anyone has said, if what has been said is in conflict with what the Lord has revealed, we can set it aside. My words, and the teachings of any other member of the Church, high or low, if they do not square with the revelations, we need not accept them. Let us have this matter clear. We have accepted the four standard works as the measuring yardsticks, or balances, by which we measure every man’s doctrine.  You cannot accept the books written by the authorities of the Church as standards in doctrine, only in so far as they accord with the revealed word in the standard works.  Every man who writes is responsible, not the Church, for what he writes. If Joseph Fielding Smith writes something which is out of harmony with the revelations, then every member of the Church is duty bound to reject it. If he writes that which is in perfect harmony with the revealed word of the Lord, then it should be accepted.” (Joseph F. Smith, Doctrines of Salvation, Vol.3, pp.203-04).

Många av våra unika doktriner delas med andra kyrkor. Liknande uppenbarelser och trosåskådningar kan hittas i andra samfund. Trosartikel nummer 9: ”Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.” Vi tror att all sanning tillhör Gud oavsett vem som säger det. Icke ännu uppenbarad sanning kan man hitta i andra kyrkor och religioner. Vi säger inte att vi har rätt och alla andra har fel, för andra kan veta något om vi ännu inte vet.

Cornelius Plantingas syn på social trinitarism är populär bland mormoner. Mormoner är mycket centrerade på Jesus Kristus. Detta gör att den separation som Jesus Kristus upplevde från sin Fader när han led och dog för vår skull, den upplever mormoner hela tiden pga att försoningen är evig. Det är därför som de upplever Gud Fadern, Jesus Kristus och den Helige Ande som tre separata. Jesus Kristus kommer i all evighet vara människors Herre och Frälsare, och försoningen kommer för alltid att behövas, därför så upplever mormoner separationen som finns i försoningen. Kombinerar man social trinitarism med denna separation som Jesus Kristus upplevde från sin Fader när han dött på korset, då förstår man skillnaden mellan vanliga kristnas syn på treenigheten och mormonernas sätt att se på det hela. Messianska judar tror att det går att se Gud Fadern, om han vill uppenbara sig i synlig gestalt, precis som mormoner gör. Läs mer Läs mer Läs mer

Doktrinen om eviga äktenskap kan man hitta hos Ortodoxa kyrkor. Bruden och brudgummen kröns vid ceremonin, och man ser på varje familj som ett kungarike och att mannen och hustrun är som en kung och drottning för varandra. Läs mer  Läs mer

Doktrinen om omvändelsedop kan man finna i Nya Testamentet, och anabaptisterna bevarade denna doktrin som de tidiga kristna hade. Även judar praktiserar detta (mikveh).

Kyrkan döper alla som vill bli medlemmar oavsett varifrån de kommer. Samma syn på dopet har sydstatsbaptisterna. Läs mer Läs mer

Doktrinen om avhållsamhet från droger, alkohol, tobak, spel och dobbel är viktig. Kläder ska vara sedesamma och löst sittande, inga tatueringar, inga örhängen för män, kvinnor tillåts ha ett par örhängen, håret ska vara prydligt och ingen extremism. Samma regler finns hos sydstatsbaptisterna.

Episkopalt styrelseskick är en form av kyrkostyrning som är hierarkisk i sin struktur, där högste chefen över en lokal kristen kyrka är i en biskop (grekiska: episcopos). Denna episkopala struktur finns i de gamla kyrkorna: Romersk katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkofamiljen och andra östliga kyrkor, och även kyrkor med anglikansk ursprung. Vissa kyrkor som grundats oberoende av dessa använder också denna form av kyrkostyrning, liksom Mormonkyrkan.

Mormonkyrkan har en variant av Öppen teism.

Doktrinen om att bara män kan bli präster kan man hitta i Romersk katolska kyrkan och i den Ortodoxa kyrkofamiljen, vilka har bevarat doktrinen från de tidiga kristna.

I mormontempel avges eviga löften liknande dem som avges i kloster. Både templet och klostret är en helig plats, inte en hemlig plats. I vissa monastiska ordnar så bor medlemmarna i klostren. I andra monastiska ordnar så bor medlemmarna i sina egna hem och har vanliga jobb. Det är lika dant i Mormonkyrkan. Några medlemmar bor mycket mycket nära själva mormontemplet i en lägenhet och de arbetar i templet. Andra medlemmar bor i sina egna hem och de har vanliga jobb.

Alla kyrkor har bibeln. En hel del kyrkor har andra böcker och religiösa texter, apokryfa böcker, exempelvis Romersk katolska kyrkan, den Ortodoxa kyrkofamiljen, de Orientaliska kyrkorna och Anglikanska kyrkan. De tidiga kristna hade inte en specifik bok som kallades för Nya Testamentet, utan det fanns många böcker och brev i cirkulation. Mormonkyrkan har bibeln och några andra böcker (amerikanska apokryfa böcker).

Doktrinen om att Gud Fadern har en kropp – Shi’ur Komah – tror en del judar på. Det är när härligheten uppenbarar sig som en himmelsk man.

Doktrinen om att alla kommer till himlen kan man hitta hos judarna. Mormoner tror att kanske bara Kain kommer att hamna i det yttersta mörkret (helvetet), men hoppas att även han kommer att komma till himlen till slut. Mormoner tror på den dubbla utgången.

Doktrinen om förexistensen kan man hitta hos judarna.

Avlidne biskop emeritus Krister Stendahl, professor emeritus of Harvard Divinity School, har fastställt tre regler för religiös förståelse: 1) Om du vill veta något om en religion, fråga då de trofasta medlemmarna, inte fienden. 2) Jämför inte din egen religions bästa sidor med andras religioners sämsta sidor. 3) Lämna rum och tillåt helig avund. Det är ok att beundra andra religioner även om man inte vill bli medlem. Dessa principer främjar relationer mellan religioner och bygger upp förtroende och lägger grunden för välgörande ansträngningar.

Amerikanska Psykologiförbundet (APA) har formellt bett om ursäkt för de negativa negativa karakteriseringarna som gjorts om Mormonkyrkan. Läs mer

I mars 1998 började chefen för kommunikationsavdelningen på Smithsonian att använda följande korta respons på förfrågningar om Mormons bok: ”Your recent inquiry concerning the Smithsonian Institution’s alleged use of the Book of Mormon as a scientific guide has been received in the Office of Communications. The Book of Mormon is a religious document and not a scientific guide. The Smithsonian Institution has never used it in archeological research and any information that you have received to the contrary is incorrect.” Läs mer

Har du funderingar på det här med nya religiösa rörelser eller nyreligiositet? FINYAR, Föreningen Forskning och Information om Nyreligiositet, på Religionshistoriska institutionen på Stockholms Universitet bedriver bedriver forskning och informationsverksamhet.

Mormonkyrkan finns inte med i den rapport som EU har på olika sekter i Europa. De två listorna är: ”farliga och manipulativa”, och ”lagliga och skötsamma”, (Subhan, A. (1997). Sekter i Europa. Luxemburg. Europaparlamentet, Generaldirektoratet för Forskning, s 7-9, 21).

Om man går en kurs i religionsvetenskap på universitet i Sverige, så ingår i kurslitteraturen boken ”Från kyrka till wellbeing: handbok i kyrkokunskap” av Carl Eber Olivestam (teologie doktor) som arbetar som prorektor och professor vid Strömstad akademi. Medförfattare är även Mimmi Eriksson och Stig Lindholm (Lund, Studentlitteratur, 2002 (tr. 2007)). Där beskrivs Mormonkyrkan som ett kristet Bibeltolkande alternativ, och ej som en sekt (s 296, 312). Läs mer

Kyrkan har israelisk/judisk-kristna traditioner enligt professorerna W. D. Davies och Krister Stendahl m fl. som inte är medlemmar i kyrkan. Läs mer

Kyrkan har öppen teism. Läs mer Läs mer

 

Mormonlady