FAIRmormon konferensen i Kungsbacka (4)

FAIRDNA och Mormons bok. Ugo Perego

Perego  är genetiker och har på sin fritid forskat om DNA och Mormons bok. Man kan bl.a. läsa vad han skrivit på  Mormoninterpreter. 

Han börjar med att uttala att ”Frånvaron av bevis inte är samma sak som bevis på frånvaro.”  Bara för att man inte funnit bevis så betyder det inte att det inte finns.

Judiskt DNA betyder vanligtvis haplogrupp R. Det finns amerikanska urinvånare med haplogrupp R, men forskare tror att det har tillkommit efter 1492 då Columbus kom till Amerika. Svaret är att vi egentligen inte vet. Det sker en mutation av DNA på 5000 år. Både Mormons bok (ca 400 fKr- 600 eKr) och Columbus ryms inom det spannet.

Generellt är DNA ett svagt redskap för att avgöra om Mormons bok är sann eller ej. Amerika är stort. Perego visar en karta på Amerika sett ur liggande perspektiv. Han pekar på att Amerika är 15 000 + km från nord- till sydspets. Det är en längre sträcka än den mellan Europa och Japan.

När vi talar om Mormons bok så måste vi ha klart för oss att det handlar om en begränsad historia och ett begränsat antal människor. Vi talar om kanske 30-50 personers genetiska påverkan på miljoner människor.  I Mormons bok talas det om ”perfekt kunskap om språket.” Detta visar, enligt Perego på att det har funnits flera språk under Mormons boks tid.

Och han var så lärd att han hade fullkomlig kunskap om folkets språk. Därför kunde han smickra mycket och tala mycket kraftfullt, med djävulens makt. (Mormons bok; Jakob 7:4)

Perego berättar att det finns större skillnader i DNA inom olika grupper än mellan grupper. Man kan inte med DNA:s hjälp avgöra att Perego är italienare t.ex. Eftersom det finns olika DNA inom samma folkgrupp så känner vi heller inte DNA hos Lehis och de övriga som utvandrade i Mormons bok. Vi vet också att Lamaniter inte var en folkgrupp, utan att de som bekände sig till Kristus i Mormons bok betecknades Nephiter och de som  inte gjorde det, kallades för lamaniter

20160618_145943

Förordet till Mormons bok. Förordet är inte inspirerad skrift och där har texten ändrats från att Mormons bok handlar om den amerikanska urbefolkningens historia till att den handlar om en del av den amerikanska urbefolkningens historia.

20160618_150105

I Interpreter har Perego skrivit en artikel om genetik och Mormons bok.

20160618_150146

En liten lektion i hur vi ärver DNA från våra förfäder. Vi ärver hälften av vårt DNA från mammas sida och hälften från pappas sida.   Ju längre bak i tiden desto mindre andel DNA från varje individ.

20160618_150751

De flesta av de amerikanska urinvånarna kom till Amerika via Berings sund.

20160618_151143

De amerikanska urinvånarnas genetiska rötter.

20160618_151201

Här kan man lite tydligare se vilka DNA som kommer varifrån. Kennewickmannen betraktas som en anomali då han har har indonesiska eller sydöstasiatiska rötter.

20160618_151351

TES: Kan DNA slutgörande bevisa eller motbevisa Mormons bok historicitet? Emot: De amerikanska urinvånarnas DNA ligger närmast asiatiskt och inte Mellanösterns populationer. Därför är Mormons bok inte en forntida uppteckning utan en produkt av 1800-talet.  För: DNA markörer som återfinns hos grupper av  amerikanska urinvånare vid området nära Stora sjöarna är länkade till forntida Främre Orienten och stödjer det forntida ursprunget av Mormons bok.

20160618_151558

Haplogrupp R kommer troligtvis från Postcolumbianska invandrare enligt denna vetenskapliga artikel. Men egentligen vet man inte eftersom en mutation sker på 5000 år.

20160618_152036

Mormons bok är en släkthistoria, inte en hel kontinents historia.

20160618_152219

Det finns ungefär 6800 cMs i ett genome. Generellt sätt bidrar alla förfäder med åtminstone en del autosomalt DNA till varje ättling ner till åtminstone 5-6 generationer. Går man 10 generationer bak så bidrar ens förfäder med bara 12% av ens autosomala DNA till ditt genome; endast ca 120 av dina 1024 förfäder är därmed genetiska förfäder.

20160618_152421

Förordet till Mormons bok. Där framgår att personerna i Mormons bok hör till några av den amerikanska urbefolkningens förfäder.

20160618_152727

När Lehi och hans familj kom till Amerika så fanns ingen annan där. Vad säger texten om detta? ” Och se, det är visdom i att detta land ännu en tid förblir okänt för andra nationer. Ty se, många nationer skulle annars översvämma landet så att där inte skulle finnas plats för en arvedel. (1 Nephi 1:8) Se även 2 Nephi 5:5-6, Jacob 7:4,6: Alma 7:1 et.c.

20160618_153312

Om vetenskapsmän kan få ut DNA från 70.000 år gamla  Neandertalare, så borde man väl kunna finna israelitiskt DNA hos Amerikanare som levde för 2600 år sedan. Hur var Neandertalar DNA identifierad? [Ja, de visade inte upp ID-bricka enligt Perego, utan de såg helt enkelt annorlunda ut]

20160618_153438

Vi vet att vikingar kom till det amerikanska fastlandet, men även där är gruppen så liten att det inte kan spåras via DNA att de någonsin kommit dit.

20160618_153742

DNA kan inte bara försvinna. Genetisk drift och populationers flaskhalsar. [Man kan t.ex. genom flaskhalsar se att populationen tidigare har varit betydligt större, men plötsligt kraftigt minskat t.ex. vid svält, utrotning et.c.]

20160618_153830

DNA kan inte bara försvinna. Genetisk drift och en befolknings flaskhals. Händelser i Amerika som har förstärkt genetisk drift. Två vetenskapliga exempel: C1e på Island och i 95 Sydamerikanska mumier.

20160618_154033

Här kan man tydligt se att skillnaden inom olika populationer är större än mellan olika populationer. [Det finns t.ex. inget svenskt DNA]

20160618_154453

Det finns verkligen DNA hos Amerikanerna som stödjer en israelisk migration 2500 år sedan. Vad är mitokondrie DNA haplogrupp X2a?

20160618_154521

tMg ”X” (mtDNA)

20160618_154621

X2 linje Familje träd.

20160618_154749

Kyrkan lär att de första människorna levde på jorden för 6000 år sedan. [Det här är ett påstående som kritiker av kyrkan kommer med. I själva verket så tar inte kyrkan ställning i frågor som rör HUR människan kom till, utan VARFÖR människan kom till.] Första presidentskapets officiella uttalande 1910. ”Om de dödliga kropparna hos människan har utvecklats i en naturlig process till dagens perfektion, genom direktiv och kraft av Gud, om de första föräldrarna i vår generation, Adam och Eva var hitkomna från en annan sfär, med odödliga tabernakel, vilket blev förstört genom synd och genom att ta del av naturlig föda under tidens gång, om de föddes här i dödlighet, precis som andra dödliga har varit, är frågor som inte helt besvaras i Guds uppenbarade ord.” (Första Presidentskapet, Improvement Era. 1910)

20160618_154846

Kyrkan lär att de första människorna levde på jorden för 6000 år sedan. Första Presidentskapets officiella uttalande 1910. New Era, Februari 2016 uttalande. Vad tror kyrkan om dinosaurier? Levde dinosaurier och dog på denna planet långt innan människan kom? Det har inte kommit någon uppenbarelse i denna fråga, och de vetenskapliga bevisen säger ja (Du kan lära dig mer om det genom att studera peleontologi om du vill, även på skolor som kyrkan äger) Detaljer om vad som hände på denna planet före Adam och Eva är inte några stora dokrinella problem för  oss.  Beskrivningar av skapelsen i skrifterna har inte som syfte att tillhandahålla litterära, vetenskapliga förklaringar av specifika processer, tidperioder eller de händelser som det innebär. Vad som är viktigt för oss är att han har en plan för oss, Gud skapade jorden och sen skapade han Adam och Eva som var våra första föräldrar och var verktyg för att skapa syndfallet, vilket gemdförda att vi kunde födas på jorden och vara delaktiga i Guds plan.

Ugo

Ugo Perego: DNA and the Book of Mormon

Dr. Ugo A. Perego received a BS and a MS in Health Sciences from Brigham Young University (Provo, Utah) and a PhD in Genetics and Biomolecular Sciences from the University of Pavia (Pavia, Italy) under the mentorship of Professor Antonio Torroni. During the past decade, he has given nearly 200 lectures on DNA topics relating to population migrations, ancestry, forensics, and history (including LDS history). Ugo has also authored and co-authored a number of publications, including the recent: “Joseph Smith, the Question of Polygamous Offspring, and DNA Analysis” (in Craig Foster and Newell Bringhurst’s The Persistence of Polygamy, 2010); “The Initial Peopling of the Americas: A Growing Number of Founding Mitochondrial Genomes” (in Genome Research, 2010); “The Book of Mormon and the Origins of Native Americans from a Maternally Inherited DNA Standpoint” (in Robert Millett’s No Weapon Shall Prosper, 2011); “The Mountain Meadows Massacre and “Poisoned Springs”: Scientific Testing of the More Recent, Anthrax Theory” (in International Journal of Legal Medicine, 2012); and “Rapid Coastal Spread of First Americans: Novel Insights from South America’s Southern Cone Mitochondrial Genomes” (in Genome Research, 2012).

Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Arkeologi, Äktenskapet, Forskning och vetenskap, Genealogi, Joseph Smith, Judendom, Kvinna/feminism, Kyrkan utvecklas, Kyrkans historia, L&F, KP, Media, Mormons bok, Offentligt arbete, Samhällsfrågor, Skrifterna allmänt, Utbildning. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s