Assisterat självmord sparar pengar – den cyniska sanningen om aktiv dödshjälp

Att leva till 100 % , av Jim Loehr och Tony Schwarz,sidan 133.

Att leva till 100 % , av Jim Loehr och Tony Schwarz,sidan 133.

Hoppet är det sista som överger en” är ett ordspråk som jag känner är en av de viktigaste ordspråk som finns. Om DU förlorar hoppet, ja då är du själv din största motståndare och din förlust kan lika gärna vara en självupfyllande profetia.

Vi lever i en värld där inte bara hoppet förlöjligas, utan pengar ses som viktigare än individen. Min egen smärtsamma erfarenhet av detta är när jag väntade ett barn med en missbildning. Jag uppmanades till abort, men valde utifrån vad jag kände var rätt, att behålla mitt barn. Idag, drygt 14 år senare så ser jag fortlöpande det lyckliga resultatet av detta val. Tyvärr har jag också erfarenhet av att få hjälpa andra kvinnor som också väntat barn med omfalocele, att stödja dem i deras beslut att inte göra abort. De har då både läkare och ibland anhöriga som trycker på för att de ska avsluta sin graviditet.

Värdet av ett liv är inte stort i världens ögon, och det har också medfört att en stat som Oregon har insett den ekonomiska vinsten av att erbjuda assisterat självmord för de patienter som anses obotligt sjuka. LDS- magazine låter en onkolog berätta för oss om de tragiska beslut som som många sjuka anser att de måste ta – och om vilka välsignelser det kan ge att aldrig överge sitt hopp.

Naturligtvis är detta ett oerhört viktigt ämne. Tänk om vårt Svenska land plötsligt skulle låta sig inspireras av stater som Oregon eller Holland. Hur viktigt är det då inte med samvetsfrihet? I Sverige får man inte verka som barnmorska om man inte går med på att assistera vid abort. När måste läkare tvingas till assisterat självmord för att behålla rätten att verka som läkare??

 

”Dr Kenneth Stevens, Dy. är professor Emeritus och fd.  professor vid Radiologisk onkologi,Oregon Health & Science University, Portland, Oregon och President, Physicians för Compassionate Care Education Foundation, www.pccef.org 

Hill_LaurenBilden i artikeln föreställer Lauren Hill, som har diagnosticerats med en hjärntumör som inte går att operera och som givits endast ett fåtal månader kvar att leva. Hon har precis spelat en inledande baskettboll turnering vid  Mt. St. Joseph University.

 Läkarassisterat självmord har nyligen florerat i media med anledning av att  Brittany Maynard, som diagnosticerats med en hjärntumör tidigare detta år, kom till Oregon och dog genom självmord med hjälp av en överdos av  barbiturat den 1 november 2014.  Den assisterande självmordsförespråkarorganisationen,   Compassion & Choices (fd. Hemlock Society), har arrangerat och gestaltat en skicklig mediakampanj om hennes story för att stödja en vidare legalisering av läkarassisterat självmord.

Hon var attraktiv, ung, nygift och diagnosticerad med en elakartad hjärntumör. Fastän hon var mycket välfungerande och hade möjlighet att resa till Grand Canyon några veckor tidigare, så kände hon sig utom allt hopp. Hon avslutade sitt liv i förtid för några dagar sedan genom en överdos av droger.

Min 47-åriga erfarenhet av att ta hand om cancerpatienter i Oregon har varit rikt av erfarenheter av olika patienter. Alltsedan Oregons assisterande självmordslag röstades igenom 1994, så har jag studerat lagen, dess effekter och försökt bekämpa den.

Brittany Maynard’s historia är just nu i media, men det finns andra historier om assisterat självmord i Oregon.

Första gången som jag blev involverad i assisterat självmord var 1982, kort innan min 39-åriga fru dog av hjärntumör. Vi hade precis avslutat vad som skulle bli hennes sista besök hos hennes läkare. När vi lämnade kliniken, så sa han att han att han kunde ge henne en extra stor dos av smärtlindrande medicin. Hon sa att hon inte behövde det eftersom hon kunde hålla sin smärta under kontroll. När jag hjälpte henne in i bilen så sa hon till mig. ”Ken, han vill att jag ska döda mig själv.” Hon hade lidit mycket de senaste 18 månaderna, men hennes läkares uttalande orsakade det största lidandet för henne. Det kändes förödande för henne, att hennes läkare, hennes betrodda läkare, skulle föreslå att hon skulle döda sig själv. Två veckor senare så dog hon fridfullt, utan smärta och med värdighet. Vi uppskattade all vår tid tillsammans, ända från till det naturliga slutet på hennes liv på jorden.

År 2000 så hänvisades den 55-åriga Jeanette Hall till mig av sin kirurg med en diagnos på lägre rektal anal cancer som inte var möjlig att operera. När jag först mötte Ms Hall så gav jag henne beskedet att hon hade en tumör som, även om den inte gick att operera, skulle kunna behandlas med strålning och kemoterapi vilket gav en stor chans för bot. När hon kom till mig med sin  diagnos om att det inte gick att operera, så kände hon sig utan hopp och var förtvivlad. När hon fått sin cancerdiagnos och lämnade sjukhuset så tillfrågades hon av sjukhuspersonalen ”har du ordnat upp dina affärer, har de gjort upp hur du ska göra med begravningen? De hade inte mycket hopp för hennes framtid.

Hon gav mig beskedet att hon inte ville ha cancerbehandling, hon ville ha assisterat självmord. ”Jag röstade för lagen, och det är så här jag vill ha det. Jag vill inte gå igenom alla problem som behandling medför”, så hon. Hon var väldigt säker i sitt beslut att dö genom assisterat självmord. Hon gick med på att återkomma och besöka mig efter en vecka. Under denna vecka så träffade hon kirurgen igen, och han informerade henne om att hon utan behandling skulle dö inom 6-12 månader. I Oregon, så kan människor välja assisterat självmord om de har 6 månader eller kortare förväntad livstid kvar, så hon var kvalificerad för lagen.

När jag såg henne följande vecka så sa hon: ”Dr Stevens, Jag har kommit hit för piller, varför ger du mig inte piller? Åter igen så uppmuntrade jag henne att ta emot cancerbehandling, men hon fortsatte att ha en känsla av hopplöshet om sin diagnos. Hon vägrade cancerbehandling, och var väldigt beslutsam i att dö genom assisterat självmord. Hon gick med på att träffa mig en gång i veckan. Efter tredje eller fjärde besöket så började jag fråga mer om hennes familj. Hon hade en son som läste till polis i Oregon. Jag sa, ”Ms Hall, skulle du inte vilja se honom ta sin examen, skule du inte vilja vara med när han gifte sig?” Hon började då förstå att hon faktiskt hade något att leva för, hennes känsla av hopplöshet och förtvivlan ersattes av hopp. Hon gick med på och tog  emot strålbehandling och kemoterapi, vilket var väldigt framgångsrikt och cancern smälte bort. Fem år senare så såg jag henne i en restaurang där hon var tillsammans med en vän, och hon kom över till mig och sa, ”Dr. Stevens, du räddade mitt liv. Om jag hade gått till en läkare som trodde på assisterat självmord, och hade gått med på mitt beslut att ha assisterat självmord istället för behandling, så skulle jag inte vara här. Jag hade varit död. ” Detta skedde för 14 år sedan, hon är fortfarande väldigt funktionell och lycklig i sitt liv, och  säger hela tiden ”det är underbart att leva!” Hon har blivit intervjuad av media många gånger. Som en följd av Brittany Maynard berättelse, så har hon och jag varit intervjuade i hennes bostad av TV-team från  Nippon TV och Fuji TV i Japan. Det var to m en korrespondent från Al Jazeera English video som intervjuade mig i veckan.

Det kan finnas finansiella motiv för assisterat självmord. I Oregon, så har kombinationen av legala assisterade självmord och prioriterad medicinsk vård baserad på prognos skapat en fara för patienter inom Oregon Health Plan (Medicaid). För det första så finns det ett finansiellt incitament för patienter att begå självmord: planen täcker kostnader för assisterat självmord. För det andra så kommer inte planen nödvändigtvis att täcka behandlingskostnader. Som ett exempel, cancerpatienter vägras livsförlängande behandling, om de anses ha ”mindre än 24 månader i snitt för överlevnad genom behandling” och uppfyller andra kriterier. Några av dessa patienter, skulle med behandling, få leva i många år; så mycket som fem, tio eller tjugo år beroende på typen av cancer. Detta beror på att det alltid finns vissa människor som går emot oddsen. Ändå så täcker planen bara kostnaderna för deras självmord.

Barbara Wagners historia publicerades i Oregon 2008. Hon har gett mig beskedet att Oregons hälso plan försäkring inte kommer att godkänna och betala för hennes lungcancer medicin, men de kan betala för tröstande vård (comfort care), vilket inkluderar assisterat självmord. Hon har berättat för TV reportrar ”De betalar för att jag ska dö, men vill inte betala för att jag ska leva”. Se historien på  http://www.katu.com/home/video/26119539.html.

Dr. Ezekiel Emanuel, medicin etiker, har föreslagit att otillräckliga medicinska resurser ska ges till dem mellan 15 och 55 år; och han ser ingen anledning för att han själv ska leva i mer än 75 år. Att legalisera assisterat självmord för med sig ekonomiska konsekvenser.

När en person uttrycker en önska om att ta sitt eget liv, så agerar samhället genom att skydda personen från att begå självmord. Men i fallet då assisterat självmord är legaliserat, då tillhandahåller samhället hjälp för att personen ska begå självmord. Detta gäller speciellt för dem som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning – de har förlorat samhällets skydd emot självmord. Hur ironiskt är inte det?

En annan grupp som är emot läkar-assisterat självmord är de med funktionsnedsättning. När människor säger att det finns saker som är värre än döden, så verkar de ofta beskriva människor med funktionsnedsättning. Några av de som har funktionsnedsättning har skapat en grupp som kallas för Ännu inte död (Not Deas Yet) för att  hävda att de väljer att leva. Det finns också ett problem med människor som lider av depression att de inte får den psykiatriska utvärdering och behandling som de förtjänar, utan istället ges möjlighet till läkarassisterat självmord.

Oregon har en hög självmordsfrekvens (inte inkluderat assisterade självmord) som är 140% av USA:s nationella genomsnitt och det har inte minskat när legaliserandet av assisterat självmord genomförts.

Jag är orolig för att medias rapportering om Ms. Maynard kan resultera i ytterligare självmord. Det finns allvarliga problem med att självmord smittar då media genom att rapportera om självmord uppmuntrar till andra självmord. Det finns riktlinjer för media som inte har inte efterlevts när man har rapporterat om Ms. Maynard. Risken för en självmordsvåg är verklig och inkluderar barn. Se också:  http://www.margaretdore.org/2014/10/the-brittany-maynard-case-illustrates.html

Legalisering av assisterat självmord ger inte några nya rättigheter till patienter. Syftet är att  helt legalt skydda läkare som skriver ut recept för dödsbringande droger. Strategierna och metoderna för organisationer för pro- assisterat självmord är att kunna använda förskönande omskrivningar. In sin bok från 1993 ”Laglig Exit” (Lawful Exit”), har Derek Humphry, grundaren av Hemlock Society, ägnat ett kapitel kallat Dubbeltal (Doublespeak) om vikten av språk. Du kan kalla det ”medmänsklighet” eller ”omsorg”, men assisterat självmord är självmord.

Människor som får en dödlig diagnos är inte nödvändigtvis döende, det betyder inte att man nödvändigtvis kommer att dö. En vän till mig fick veta 2004 att han hade 13 tumörer i lever, över 70 tumörer i sina lungor, och hans läkare sa till honom att han skulle vara död inom en och en halv månad. Inom loppet av två veckor efter sin diagnos så sålde han och hans fru av sina saker i garageförsäljning och gav bort ungeför verktyg och tillhörigheter för $20,000 så att han fru inte skulle känna bördan av hans saker och hjälpa henne att förbereda sig för ett liv utan honom De sålde hans grejor för tio cent då de var värda en dollar och förberedde begravning i en annan delstat. De kontaktade t om en mäklare och sålde nästan huset.

Men så insåg han att trots alla dessa tumörer i levern och lungorna så mådde han inte dåligt, och han infrågasatte sin dödliga diagnos. Hans läkare tittade igen på hans medicinska status och såg att hans tumörer inte var maligna (dödliga). Han lever fortfarande tio år senare, utan att ha fått någon specifik cancerbehandling. Efter den ursprungliga diagnosen om dödlig tumör, har han och hans fru tagit mycket oövervägda beslut som finansiellt kostade dem mycket. Eftersom han lever i Oregon, så skulle han ha varit kvalificerad för assisterad dödshjälp. Hade han valt assisterat självmord innan han fick en korrekt diagnos, så kunde han ha avslutat sitt liv i förtid. Se  http://www.pccef.org/resources/documents/PRCUpdate_2011_4pg4-5.pdf

Det finns många raporterade fall där patienter har överlevt sina dödliga diagnoser som de fått av sina läkare. En legalisering av assisterat självmord sänker och förkortar livet på känsliga människor.

Det är sorgligt att Ms Maynard utvecklade en hjärntumör. Det är tragiskt att hon avslutade sitt liv i förtid och att hennes familj och vänner inte hade möjlighet att tillbringa mer minnesvärd tid med henne. Värderar vi inte tiden med dem vi älskar? Varför förkorta den tiden? Mediciner har värdet av att ta hand om patienters symtom och hjälpa dem pallitativt.

Sätt Ms. Maynards berättelse som en kontrast till 19-åriga Luren Hill, en basketbollspelare på College som har en tumör som inte går att operera. Trots den diagnosen och bara med några månader kvar att leva så lever hon sitt liv fullt ut och ökar publikens medvetenhet om barncancer. Hon försöker inte förkorta sitt liv med assisterat självmord. Hon är en sann hjälte när hon spelar för sitt basketbolllag i Indiana nu den 2 november 2014.

Vi som samhälle borde fokusera på hopp och tro, och inte på att förlora hoppet och på misströstan. Läkarassisterat självmord är fel och farligt.

LDSmag.141104. LDS Oregon Oncologist Speaks of the Tragedy of Physician-Assisted Suicide

Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Ekonomi, Familjen, Filosofiska tankar, Forskning och vetenskap, Funktionshinder, Hälsa, Hjälpverksamhet, Media, Missuppfattningar, Psykologi, Samhällsfrågor, Uppmuntran och tröst. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s