Vad vi ska och inte ska göra för att försvara vår tro.

Do's-and-Don'ts-1264846-517x268

Idag skulle jag befunnit mig i Slottskogen i Göteborg med barn, kompis till dottern och två systerbarnbarn. Tyvärr så är det kallt, grått, trist och regning idag så vi är inne istället. Barnen river lägenheten, men annars är allt ok. Snart ska jag börja grädda pannkakor. Det blir populärt.

En kompis till mig delade med sig av en av kyrkans hemsidor som handlar om hur vi ska behandla våra medmänniskor som inte delar vår tro. Ja naturligtvis lever vi inte i en bubbla, utan omger oss med människor av olika livsåskådningar. När jag tänker på mitt eget hem så har jag en dotter som inte är så aktiv i kyrkan, min systerson vars barn jag passar är agnostiker och hans fru är ett Jehovas Vittne.

Det enda man kan göra är att ”leva sin tro”. Det behövs inte alltid att man pratar om vad man tror, utan bara försöker vara en Kristi lärjunge. Samtidigt måste vi också se det positiva hos andra människor som inte delar vår tro. Istället för att fokusera på det som skiljer oss åt måste vi kunna ta vara på det som är gemensamt.

En av de saker som vi ingår förbund att göra när vi döper oss är att alltd stå som ett vittne för Gud på alla sätt där vi befinner oss. (Mosiah 18:9). Dessa förbund förnyar vi också då vi tar del av sakramentet (nattvarden) varje söndag.

På generalkonferensen i april 2014 så blev vi av flera talare påminda om att det kommer tillfällen då vi kommer att möta opposition, kritik och förlöjligande för att vi står som vittnen för Gud. Så vad ska vi då göra när vi ska göra obekväma, inte så populära steg för att försvara vår tro?

Några råd från skrifterna

Skrifterna ger dig grundläggande principer för hur du ska stå upp för din tro. Det inkluderar följande:

Jag skäms inte för evangelium. (Rom 1:16)

 

Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. (1 Kor 2:13)

Vår Himmelske Fader har givit oss den Helige Andens gåva. Du ska låta Anden leda dig när du försvarar din tro. Bär vittnesbörd om Anden. 

Ty sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som har en stridslysten ande är inte av mig utan av djävulen, som är fader till stridigheter, och han hetsar människornas hjärtan till att strida i vrede, den ene med den andre. Se, det är inte min lära att hetsa människors hjärtan till vrede mot varandra, utan det är min lära att sådant skall upphöra.(3 Ne 11:29-30)

 

 Poängen här är inte att du ska undvika alla diskussoner där andra människor har andra åsikter eller värderingar. Snarare har det att göra med dina avsikter samt de känslor som är inblandade. Vi bör söka förståelse och ska övertyga med ödmjukhet, inte med att vinna poäng och bevisa att vi har rätt och någon annan fel.
 
Ett mjukt svar stillar vrede, ord som sårar väcker harm. (Ords 15:1

Detta betyder inte att vi inte ska vara direkta eller att vi ska kompromissa med sanningen. Ord kan vara bestämda i information men mjuka i Anden.

Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor (Matt 10:16)

Frälsaren vill inte att du ska vara utan kunskap eller naiv, men han vill inte heller att du attackerar någon. Även  om du förstår vad som sker i världen så betyder inte det att vi måste använda samma taktik.

Strid inte mot någon kyrka utom mot djävulens kyrka. (L&;F 18:20)

Man behöver inte kritisera andra kyrkor. Positiva uttalanden om din egen tro, snarare än negativa uttalande om andras är mest effektivt. Som profeten Joseph Smith sa: ” Vi ber inte människor att kasta bort det goda de har; vi bara erbjuder dem att komma och få mer.” President Joseph Smiths lärdomar.

Och du skall förkunna glada budskap, ja, kungör dem från bergen, och från varje högt ställe, och ibland varje folk som du skall tillåtas besöka. Och du skall göra det i all ödmjukhet, med tillit till mig, och inte smäda dem som smädar. (L&;F  19:29-30)

 

 Det budskap som du delar med dig av är glädje. Glöm inte det, och var säker på att det syns på dig. Om någon förolämpar dig så ska du inte göra samma sak med honom eller henne.
 
Här han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. (1 Petr 2:23)
 

Och om lärosatser skall du inte tala, utan du skall förkunna omvändelse och tro på Frälsaren samt syndernas förlåtelse genom dop och genom eld, ja, det vill säga den  Helige Anden.(L&;F 19:31)

 

 Lärosatser innebär här åsikter eller lärosatser som inte är grundläggande. Så Herren uppmanar oss att hålla oss till evangeliets grundläggande budskap när du berättar det glada budskapet. Du behöver inte gå in på detaljerade diskussioner om allt som är relaterat till kyrkan.
 
 Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. (Matt 5:44)
 
 ”alla, oberoende av hans eller hennes beslut och tro, förtjänar vår vänlighet och omtanke” Säger Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum. ”Frälsaren lärde oss att inte bara älska våra vänner, utan också de som inte håller med oss – även de som förkastar oss” (“Spiritual Whirlwinds,” Ensign eller Liahona, May 2014, 20).
 

Se till att du inte förhäver dig i högmod, ja, se till att du inte skryter, vare sig med din egen visdom eller med din stora styrka.Var frimodig, men inte överlägsen. Och se även till att du tyglar alla dina lidelser så att du kan fyllas med kärlek. Se till att du avhåller dig från lättja.(Alma 38:11–12)

  Åter igen, var ödmjuk. Det handlar inte om hur smart hur smart och kapabel du är.”(The Do’s and Don’ts of Defending Your Beliefs)

Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Filosofiska tankar, Livet som mormon, Mission och evangelisation, Mormons bok, Skrifterna allmänt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s