Varför finns det inget nationellt register för testamenten??

livets-bok

”Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar.” (Upp 3:5)

När jag dör och går vidare till nästa liv så kommer min tro och mina gärningar vara upptecknade hos Gud. Jag föreställer mig på något sätt att jag kommer att se mitt liv passera revy som en film och själv kommer jag att inse vad som var bra och mindre bra. Någon rädsla för detta har jag inte. Naturligtvis har jag varit långt ifrån fullkomlig, men jag vet att jag genom tro och omvändelse alltid kan komma tillbaka till Gud.

Livets bok är inte helt fel, ingenting kan radera ut den,  men tyvärr så finns inget bra alternativ för den som vid livets slut önskar klargöra sina önskemål. Ja, jag vet. Det finns Vita arkivet och dylikt, där jag kan skriva ner mina önskemål som inte behöver följas,  men något riktigt nationellt testamente finns inte.

Hur kom jag nu in på detta ämne? Jo, jag har personligen tråkiga erfarenheter av testamenten. När min morbror dog 1982 så efterlämnade han ett testamente i sitt hem. Testamentet togs om hand och förstördes. I testamentet stod bl a att en lägenhet skulle skänkas till en förening för ungdomar med funktionsnedsättning. Min morbror som var homosexuell hade också en vän. Han skulle också fått ärva min morbror.1982 så fanns inte möjlighet till registrerat partnerskap i Sverige. Ett homosexuellt par var alltså beroende av testamente, som jag har förstått det.

När min mamma dog så visste jag att hon talat om att hon skrivit testamente. Vid bouppteckningen framkom att inget testamente fanns. Efter bouppteckningen så började jag leta testamente. I den stad mamma hade bott fanns 55 advokatfirmor. De flesta av dem handhar inte testamenten och förvarar inte heller testamenten. I bästa fall kan man finna ett testamente i den avlidnes bankfack. Vid min mammas död var dock hennes bankfack tömt. När jag ringde runt till advokatfirmor så fanns det flera som av sekretesskäl inte ens var villiga att lämna ut information om min mamma hade varit kund hos dem. Till slut insåg jag att sökandet var lönlöst. En bekant tipsade om att det fanns privata aktörer man kunde vända sig till som förvarade testamenten. Om man betalade ett par hundra kronor så fick man veta om de hade ett testamente i sitt förvar.

På flera advokatfirmor så fick jag kommentaren om att det var konstigt att det inte finns något nationellt register för testamenten. En av dem jag talade med jämförde med äktenskapsförord som ligger ute tillgängligt i ett nationellt register. Vid bouppteckningen så ringde juristerna runt till de olika bankerna för att kolla var min mamma hade haft konton. Om ett nationellt register hade funnits så hade samma jurister lätt kunnat kolla om ett testamente hade registrerats.

För en månad sedan så skickade jag ut mail till riksdagspartierna med en förfrågan om ett nationellt register för testamente. Svar fick jag bara från Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centern. Socialdemokraterna skrev att frågan hade varit uppe, men att de ansåg att det fanns privata aktörer på marknaden. Folkpartiet lämnade frågan vidare till en advokat inom partiet. Han var den som ansåg att frågan var relevant och ska nu väcka frågan igen politiskt.

Egentligen så kan jag inte se att något politiskt parti skulle ha intresse för att testamenten försvinner. Förmånstagaren kan ju vara en politisk organisation, ett religiöst samfund, en miljöorganisation, en handikappsorganisation, HBTQ-rörelsen eller en ”vän” som man inte ingått samkönat äktenskap med… Listan kan göras lång….

Några mailsvar:

”Hej!

Tack för ditt mejl.

Ditt förslag har varit föremål för utredning och mottogs positivt i kammaren.
Regeringen har genom Skatteverket låtit genomföra en utredning i frågan. Skatteverket lämnade i maj 2008 ett förslag om ett inrättande av ett frivilligt offentligt testamentsregister som innebär att en person kan vara förvissad om att testamentet kommer fram efter dennes död. Skatteverkets förslag är ordentligt genomarbetat och kan i stort sett utan vidare åtgärder läggas till grund för en lagstiftning. Under våren 2012 beslutade dock regeringen att avskriva ärendet vad vi förstått med motiveringen att det finns privata alternativ.

Vänliga hälsningar
Socialdemokraterna
www.socialdemokraterna.se

”Hej

Tack för ditt mail. Ursäkta att svaret dröjt.

Det är en angelägen fråga som du tar upp.

För några år sedan utreddes frågan av Skatteverket på uppdrag av regeringen om ett nationellt register för testamenten. Man kom då fram till att det skall finnas möjlighet att registrera testamenten i ett officiellt testamensregister. Men att det inte skall vara obligatoriskt.

Centerpartiet stödjer detta. Vi anser att det skall vara ett fritt val för den enskilda personen.

Vänligen,

Marianne Magnusson
Centerpartiets Riksorganisation
www.centerpartiet.se | centerpartiet@centerpartiet.se ”

”Jan Ertsborn<jan.ertsborn@riksdagen.se>

Hej Gunnel

Först får jag liksom min folkpartikollega beklaga Din sorg och alla de besvärligheter som detta har medfört. Tyvärr förekommer detta alltför ofta i vårt samhälle och en av orsakerna till att det uppstår är avsaknaden av ett nationellt register för testamenten. Detta har jag kunnat konstatera under min långa tid som advokat och under mina 12 år som Folkpartiets talesperson i familjerättsliga angelägenheter.

Vi vet från många olika håll att testamenten ”försvinner” och därför kommer inte testators vilja att kunna genomföras. Hur många sådana här situationer som förekommer vet naturligtvis ingen men t.ex. tidigare generaldirektören för Kammarkollegiet, Anders Ericsson, har påtalat att det säkert rör sig om ett betydande antal. Det är också min och många andra advokaters uppfattning. Med andra ord är det här fråga om ett allvarligt problem, som måste få en bättre lösning i lagstiftningen.

I Folkpartiet har vi i många år fört fram krav på att ett offentligt frivilligt register för testamenten inrättas. Våra krav ledde fram till att regeringen gav Skatteverket i uppdrag att göra en utredning härom. Den utredningen Bouppteckningar och testamentsregister färdigställdes 2008-05-19 (utredningen finns förmodligen att tillgå på Skatteverkets hemsida)och därmed trodde vi att regeringen skulle komma med lagförslag. Tyvärr kunde inte alliansregeringen enas om detta och 2011-12-15 beslutade regeringen att lägga den utredningen till handlingarna (i papperskorgen om man så vill). Vi i Folkpartiet försökte få igenom vår vilja men misslyckades alltså. Jag kommer inte med säkerhet ihåg hur de olika partierna ställde sig men mitt minne är att vi faktiskt var ensamma om att driva linjen om ett offentligt testamensregister.

Vi gav emellertid inte upp utan har fortsatt att verka för ett offentligt frivilligt testamentsregister – se nedanstående motion av Karin Granbom Ellison, som dock inte ledde till att något av övriga partier i riksdagen instämde. Vi är alltså helt ensamma om att försöka lösa detta allvarliga problem, vilket jag tycker är skrämmande. Vi avser dock att fortsätta vår enträgna kamp i saken.

Anledningen till att inte jag utan Karin skrivit under motionen är inte bara Karins intresse för saken utan också den att jag som har en plats i civilutskottet enligt gällande praxis inte ska ge in en motion till eget utskott.

Avslutningsvis vill jag betona att jag tycker att Du väcker en fråga, som förtjänar en mycket bättre hantering av oss politiker. Men tyvärr är många av dessa frågor rejält undanskymda av t.ex. frågor om brott och straff. Jag har nu en stark önskan om att nästa justitieminister börjar ägna sig åt frågor som rör alla medborgare i samhället såsom t.ex. familjerätten och inte koncentrerar sig på brott och straff, vilket de senaste justitieministrarna uppenbarligen har gjort.

Vi måste alltså fortsätta vår kamp och argumentera för ett offentligt testamentsregister.”

Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Äktenskapet, Ekonomi, Familjen, Forskning och vetenskap, Livet som mormon, Samhällsfrågor, Sexualitet. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s