Den romantiske Joseph Smith

romanticFör att förstå  Joseph Smith, vår kyrkas grundare,  och värderingar i vår kyrka är det viktigt att förstå i vilken tidsanda kyrkan återupprättades.
Den romantiska perioden i USA sammanfaller ganska så väl med upprättandet av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och helt klart är att den tidens världsbild väl återspeglas i kyrkans lärosatser.

Romantiken i USA inföll mellan ca 1830 och 1860. Mormons bok kom ut 1830 och kyrkans förste profet Joseph Smith mördades 1844. Romantiken sågs som en protest emot 1700-talets Upplysningsperiod. Upplysningens rationalitet och kalkylering ställdes mot romantikens fantasi och intuition. Kontroll ersattes av spontanitet, fakta av subjektivitet, objektiva fakta av metafysik, tradition av revolution, social konformitet av individualism och monarki av demokrati. Kanske är det därför inte så konstig att en ny kyrka, utan koppling till de traditionella kyrkorna, kunde bildas. Kanske är det inte heller så konstigt att man kunde tro på uppenbarelser, på att känna Anden och att kunna påstå något så revolutionärt att Gud hade återupprättad den sanna kristna kyrkan på jorden?

Vad var då kännetecknande för just den amerikanska romantiken? Ja, främst är det individualismen och jämlikheten.  Det var den gamla världens hierarkier som man lämnat bakom sig. I Amerika skulle alla människor, oavsett bakgrund, få en chans att ta vara på sina möjligheter. Eftersom frihet också ledde till isolering där de gamla värderingarna inte längre var huggna i sten så var det viktigt för amerikanen att vara som alla andra; en utsuddad identitet som kritiserades av de romantiska författarna.  För dessa medförde detta två tendenser; dels hyllade man mannen på gatan, men samtidigt också det egna mer spirituella, psykologiska och elitistiska jaget. Emerson, som var en av de författare som initierade romantiken i Amerika, trodde på det gudomliga inom varje människa.

Förutsättningarna som påverkade den amerikanska romantiken var rörligheten, möten och de möjligheter som fanns för amerikanen. Till USA kommer människor som många gånger har flytt undan fattigdom och religiös intolerans. För dem fanns outforskad vildmark, tillväxt och frihet. Här fanns också möten mellan olika kulturer, vilket gav möjlighet till nya perspektiv.

Något som jag uppskattar mycket i min kyrka är toleransen för andra tros-former. Detta är i skarp kontrast till den puritanska tron som Nathaniel Hawthorne kritiserar i en av den amerikanska romantikens mest kända romaner – The Scarlet Letter (Den Eldröda Bokstaven.) Romanen handlar om skuld, skam, dubbelmoral och arvssynd. Just arvssynden är också något som vår kyrka har förkastat. Ingen människa föds syndig. Alla har vi en fri välja att välja gott eller ont. Även en författare som Herman Melville uttrycker i sin mest kända roman Moby Dick tolerans inför andra människors tro.

Jag var en god kristen, född och uppfödd i den ofelbara presbyterianska kyrkans sköte. Hur skulle jag då kunna förena mig med min vilde avgudadyrkare i hans tillbedjan av detta trästycke? Men vad är tillbedjan? Tänkte jag. Tror du väl, Ismael, att himlarnas och jordens, hedningarnas och alla andras storsinte Gud skulle kunna bli avundsjuk på ett litet värdelöst svart trästycke? Omöjligt! Och vad är egentligen tillbedjan? Att göra Guds vilja -det är tillbedjan. Och vad är Guds vilja? Att göra min nästa vad jag vill att min nästa skall göra mig – det är Guds vilja. Nu är Queequeg min nästa. Och vad önskar jag att denne Queequeg skall göra mig? Förena sig med mig i min särskilda presbyterianska form av tillbedjan. Följaktligen måste jag då förena mig med honom i hans, jag måste alltså bli avgudadyrkare.” ( Moby Dick. Del 1 sid. 68)

Ralph Waldo Emerson påverkan på den amerikanska världsbilden är stor. För honom var demokrati och individualism det viktigaste. När individen var helt oberoende och självtillräcklig skulle de politiska styret helt kunna upphävas. Oberoende är något essentiellt inom Jesu Kristi Kyrka. Vi uppmanas till att skaffa en god utbildning, till att ha besparingar och årsförråd i händelse av krissituationer. Även absolutism är en sort oberoende och rörelser som förespråkade avhållsamhet från sprit och uppmuntrade till en mer vegetarisk kosthållning hade vuxit fram under romantiken.

Thomas Paine  var en stor filosof under 1700-talet vars skrifter bl a inspirerade till Amerikas självständighetsdeklaration. Han vände sig också mot Calvinismen som pratiktiserades av puritanerna. Puritanerna ansåg att ett barn av naturen var ond. Detta kallades för ”infant damnation”. De ansåg också att bara fanns ett fåtal människor som var utvalda av Gud för frälsning. Alla andra var fördömda oavsett tro eller gärningar. Paine introducerade deismen, som sade att människan i grunden var god och att alla människor kunde nå frälsning genom tro och goda gärningar. Detta synsätt anammades allt mer av amerikanen och det är ett synsätt som utmärker Jesu Kristi Kyrka.

http://www.apstudynotes.org/us-history/topics/transcendentalism-religion-and-utopian-movements/

Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Filosofiska tankar, Forskning och vetenskap, Frälsning, Joseph Smith, Konstnärlig verksamhet, Kyrkans historia, Profeter, profetior, Religionshistoria. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s