Gubben Noak – vem var han?

noahI den mån jag har tid så försöker jag blogga om filmer som på något sätt har en koppling till evangeliet… och så kom storfilmen om Noa på bio med Russel Crowe i huvudrollen.

Skamset måste jag erkänna att min koppling till Noa i Gamla Testamentet är starkt färgad av Bellmans tolkning. Är man uppvuxen i Sverige så är man också uppvuxen med Fredmans sång nr 35: Gubben Noak. Redan på Bellmans tid insåg prästerskapet i Svenska Kyrkan faran med Bellmans diktning. ”År 1768 blev reaktionerna kraftiga i domkapitlet i Lund  och genom ett brev till stiftets  präster försökte man att samla in samtliga exemplar av Gubben Noach och liknande bibelparodier av Bellman för att få dem förstörda

Tyvärr lyckades inte Svenska Kyrkan att kväva denna blasfemiska diktning, vilket förmodligen förstört de flesta svenskars förhållningssätt till Noa. Även Strindberg insåg hur den gudlösa Bellman förförde det svenska folket med sin diktning:

”En kraftig salva hade Strindberg avlossat mot Bellman redan i Det Nya riket i en berömd diatrib: ”Förneka Kristi gudom, gosse det får du, mantalskriv dig som ateist, angrip det regerande kungahuset, men för djävulen, rör aldrig vid Carl Michael Bellman, våga aldrig hysa några andra än andras meningar om honom , anfäktas du av tvivel så gå ut i ödemarken, men tig, säg att han är nationalskald, skriv i tidningarna att det inte finns någon svensk bonde av de fyra miljonerna som icke älskar hans visor, som icke kan dem utantill.” Bakom Strindbergs hållning till Bellman, sådan den kommer till uttryck i de citerade styckena, finns faktorer av olika slag. Skräddarmästardottern och tjänstekvinnan Ulrika Eleonora Norling, Strindbergs mor, var tidigt gripen av den Rosenianska väckelsen och ingav sonen i tidiga år motvilja mot Bellman. Både i kyrkliga och pietisktiska kretsar avskydde man bibelparodierna och skildingarna av 1700-talets seder.(Källa: Carl Fehrman. Vinglas och timglas i Bellmans värld sid. 149)

Så det är inte bara mormoner som Svenska kyrkan och frikyrkan har jagat, utan även vår svenske nationalskald. Jo, det är sant. Jag gillar verkligen Bellman.

Jag frågade medlemmar i min kyrka om hur de såg på Noa. Dränktes hela jorden eller ska man tolka historien som en lärdomsmyt? Några av de svar jag fick illustrerar det faktum att det finns ett spektra i kyrkan där medlemmar kan tro allt ifrån att historien om Noa är en lärdomsmyt, att historien om Noa är sann, men att det rörde sig om en lokal översvämning till att det finns medlemmar som tror att hela jorden dränktes.

Jag är öppen för det mesta..

Det mesta är ju symboliskt i GT så jag har aldrig tagit det så allvarligt mer än att Gud kan bli förbannad och då ligger man risigt till…

Jag tror att det var ett begränsat område. Om det nu inte är helt symboliskt.
””Hela världen”” menar jag är den del av världen som var kända/räknades för dem. Ett annat sånt exempel är ju ”när hela världen skulle skattskriva sig”. Inte är det nån som tror att de som levde i Sverige ens visste om att de skulle skattskrivas i Israel. Och kejsar Augustus brydde sig inte/visste inte om dem heller.
 

Jag tycker den symboliska innebörden är långt mer intressant.” 

Till skillnad från dem som endast har/tror de texter som finns i vår moderna Bibel har vi fler säkra vittnen om denna historia. Här följer ett litet axplock. Gamla testamentet Genesis kapitel 7 Nya testamentet 2 Peter 2:5 ”And spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly;” Matteus 24:”37 But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.38 For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark, 39 And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.” Kostbara pärlan Moses kapitel 8 Mormons bok Kristus själv undervisar om Jesajas ord som är för oss just idag i 3 Nephi 20-22 och i kapitel 22 vers 9 kan vi läsa: ”For this, the waters of Noah unto me, for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that I would not be wroth with thee.” Alma 10:22
”Yea, and I say unto you that if it were not for the prayers of the righteous, who are now in the land, that ye would even now be visited with utter destruction; yet it would not be by flood, as were the people in the days of Noah, but it would be by famine, and by pestilence, and the sword.” Läran och förbunden 138:41
”Noah, who gave warning of the flood; Shem, the great high priest; Abraham, the father of the faithful; Isaac, Jacob, and Moses, the great law-giver of Israel;

”Man säger ju att syndafloden var jordens dop, och då borde det ju varit hela jorden, varför har vi annars nedsänkningsdop och inte bara lite vatten på huvudet? För den delen är det svårt att täcka ”hela den då kända världen” med vatten utan att det blir vatten lite över hela jorden… Med tanke på höga berg och sådant. För visst tog det ett år innan duvan inte kom tillbaka och arken landade på ett berg? Om vi går till institutboken så ser vi att hela jorden täcktes. Ni som föredrar att läsa på svenska, det är kap. 4, avsnitt 15 jag har kopierat in här: (4-15) Genesis 7:19. How Could the Flood Cover the Entire Earth, Including Mountains? What Was the Significance of This Immersion? “I would like to know by what known law the immersion of the globe could be accomplished. It is explained here in a few words: ‘The windows of heaven were opened’ that is, the waters that exist throughout the space surrounding the earth from whence come these clouds from which the rain descends. That was one cause. Another cause was ‘the fountains of the great deep were broken up’–that is something beyond the oceans, something outside of the seas, some reservoirs of which we have no knowledge, were made to contribute to this event, and the waters were let loose by the hand and by the power of God; for God said He would bring a flood upon the earth and He brought it, but He had to let loose the fountains of the great deep, and pour out the waters from there, and when the flood commenced to subside, we are told ‘that the fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained, and the waters returned from off the earth.’ Where did they go to? From whence they came. Now, I will show you something else on the back of that. Some people talk very philosophically about tidal waves coming along. But the question is–How could you get a tidal wave out of the Pacific ocean, say, to cover the Sierra Nevadas? But the Bible does not tell us it was a tidal wave. It simply tells that ‘all the high hills that were under the whole heaven were covered. Fifteen cubits upwards did the waters prevail; and the mountains were covered.’ That is, the earth was immersed. It was a period of baptism.” (John Taylor, in Journal of Discourses, 26:74–75.) Orson Pratt declared: “The first ordinance instituted for the cleansing of the earth, was that of immersion in water; it was buried in the liquid element, and all things sinful upon the face of the earth were washed away. As it came forth from the ocean floor, like the new-born child, it was innocent; it rose to newness of life. It was its second birth from the womb of mighty waters–a new world issuing from the ruins of the old, clothed with all the innocence of this first creation.” (In Smith, Answers to Gospel Questions, 4:20.)“The earth, in its present condition and situation, is not a fit habitation for the sanctified; but it abides the law of its creation, has been baptized with water, will be baptized by fire and the Holy Ghost, and by-and-by will be prepared for the faithful to dwell upon” (Brigham Young, in Smith, Answers to Gospel Questions, 4:20)

Jag tror att det avser en geografisk plats. De uttalanden det refereras till är inte doktrin utan tolkning. De är inte heller oförenliga med en lokal händelse. Ondskan det talas om i Bibeln rör en begränsad plats. Förhållandena och den eventuella orättfärdigheten i Skandinavien berörs inte i Bibeln. Logiskt då att bara de platser där ondskan i form av olydnad mot förbunden förekom behövde renas. Jag tycker inte att det är uttryck för en i längden hållbar tro att hävda att hela jorden var täckt. All bevisning talar emot detta.” 

Läser man på sig lite om hur kyrkan officiellt förhåller sig till Noa så framkommer det att Noa var en verklig person, han anses vara samma person som ängeln Gabriel. Inom vår teologi har nämligen människor olika namn beroende på om de lever som människor på jorden eller om de är änglar. Adam är alltså samma person som ängeln Mikael, Jesus är samma person som Jehova osv. 

I ett nummer av kyrkans tidskrift Liahona från januari 1998 hävdar författaren att kyrkans åsikt är att Noa inte bara är en historisk verklig person, utan att också hela jorden blev dränkt av vattenmassorna. Det är dock viktigt att påpeka att Liahona inte är doktrin, något som bara skrifterna är. (Liahona 1998:1. The flood and the tower of Babel

Idag finns det många intellektuella inom kyrkan bl a teologer, som har en mer modern syn på Noa och floden. I ett blogginlägg av teologen David Bokovoy läser jag t ex att det inte var alla djur på hela jordklotet som skulle trängas ihop på arken. Författaren skriver bl a att Första Moseboken 6:19 uttrycker att Gud befallde Noa att ta ombord djur på arken ”två av varje sort…. hannar och honor.” Men allteftersom historien fortsätter läser vi i Första Mosebok 7:2 att Gud inte befallde Noa att ta med sig två av varje sort, en hanne och en hona, utan snarare sju par rena djur och två orena, vilket innebär att de senare inte kunde offras till Gud. Bokovoy tar också upp det faktum att den bibliske Noa egentligen är en reviderad version av tidiga Mesopotamiska myter. 1872 översatte arkeologen George Smith den nu berömda episka Gilgamesh, som är en mesopotamisk myt som ger en babylonsk version av flodhändelsen. Översvämningstemat i dessa områden, där Eufrat och Tigris svämmar över, känns också logisk. (Källa: Patheus.com.David Bokovoy. Is Noah Historically Accurate?)

En annan forskare och aktiv medlem i kyrkan är Duane E. Jeffery, professor i biologi. I Sunstone magazine går han igenom vad forskare anser om Noa om floden och vad Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas doktriner innebär:

Den nuvarande Gamla Testamentets söndagsskolemanual har en än mindre diskussion om floden. Snarare så bygger den in historien i ett antal viktiga moraliska lärdomar, speciellt om hur vi andligen borde förbereda oss inför kriser. Boken gör inga försök till att analysera detaljer i själva historien och Noas och hans familjs uppgifter, men den visar en bild av arken för att illustrera storleken.

Helt klart, som en trostradition, så vet vi inte exakt vad vi har för tankar om floden. För mig, så reflekterar de blandade signalerna från manualen vår önskan att läsa skrifterna bokstavligt när så är möjligt och genom att göra så erkänner vi kanske att de inte återspeglar bokstavliga händelser i så stor mån som de ger möjlighet till moralisk reflektion… (..)

Om vi lämnar sekundärlitteraturen bakom oss för ett ögonblick så är det viktiga att försöka rama in historien om floden för att se exakt vad våra sdh skrifter säger om det. Mormons bok refererar till den bibliske Noa vid bara två tillfällen, båda är underordnade utan någon utläggning. Läran och förbunden nämner Noa fyra gånger, varje gång som hänvisning till genealogi eller prästadömsordinationer. Även om Läran och Förbunden helt klart implicerar Noa som en historisk person, så hänvisar den aldrig till arken eller floden. Vad gäller ordet ark så har Mormons bok bara en referens: att Jarediterna farkoster var täta som Noas ark (Ether 6:7) I Ether 13:2 så verkar Moroni hänvisa till en universell flod. I den Kostbara Pärlan så är Noa klart presenterad som en historisk person. Moses 7 och Joseph Smiths version av Matteus 24 nämner arken vid ett tillfälle, men utan detaljer. Hur är det med ordet ”flod”? Mormons bok används termen bara vid ett tillfälle, i förbigående (Alma 10:22) Läran och Förbunden har inga referenser. I den Kostbara Pärlan, Joseph Smiths översättning av Matteus används termen två gånger, utan detaljer. Om vi går vidare med den plurala termen ”floder” så finner vi inte relevanta ingångar i SDH skrifterna förutom i Moses 7 och 8 där ordet refererar till Noaks händelser. Skriftställena använder alltid termen floder, plural, aldrig singular. Finns det någon signifikans i detta? Ingen annanstans i standardverken finns en sådan distinktion. Sista Dagars Heligas skrifter klargör egentligen inte frågan om Noaks flod täckte hela jordytan eller om det mer var en lokal händelse. Helt klart är det ivarjefall att genom vår traditionshistoria, så har vi tenderat att utläsa floden som universell, men jag tror det är under mindre inflytande av själva skrifterna och desto mer beroende på att vi har blivit kulturellt predisponerade att läsa texten på det sättet.)

(Källa:  Sunstone magazine. 2004/10. Noahs flood. Modern Scholarship and Mormon Traditions. By Duane E. Jeffery sid 29-)

Liksom filmens handling är ändrad i vissa stycken så följer den traditionen av förändrade uppteckningar som traderas genom årtusenden. Men samtidigt hänger de eviga moraliska och filosofiska frågorna med och det är det skrifterna handlar om, inte hur saker har hänt, utan varför och hur vi människor ska leva för att kunna leva ett konstruktivt, livsbejakande liv i Guds närhet.

https://www.lds.org /ensign/1980/09/the-gospel-and-the-scientific-view-how-earth-came-to-be?lang=eng

https://www.lds.org/ensign/1998/02/noah-the-great-preacher-of-righteousness?lang=eng&query=noah+and+the+flood

http://www.patheos.com/blogs/davidbokovoy/2014/03/is-noah-historically-accurate/

http://www.patheos.com/blogs/davidbokovoy/2014/04/if-noah-was-perfect-he-really-was-a-vegetarian-and-an-environmentalist/

http://mormonmatters.org/2013/12/02/202-203-genesis-part-2-the-flood/

http://www.mormonsundayschool.org/083-1-the-flood-and-tower-of-babel-ot-lesson-6-core/

DeseretNews.140403. A Noah like no other before: A look at the latest biblical film from an LDS perspective

 

Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Arkeologi, Forskning och vetenskap, Högtider och evenemang, Konstnärlig verksamhet, Kyrkan utvecklas, Missuppfattningar, Mormons bok, Profeter, profetior, Religionshistoria, Samfund, kyrkor och religioner, Skrifterna allmänt. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Gubben Noak – vem var han?

  1. janne skriver:

    Noa var en hedersman.
    Tänk vad ord kan skifta betydelse.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s