Ulf Ekman lämnar Livets Ord och blir katolik

Ulf EkmanDet är inte förvånande att Ulf Ekman med fru lämnar Livets Ord och blir katolik. Det har varit på gång länge. Det kommer nog att bli lite lugnare nu för dem. Deras tro och förtröstan på Jesus Kristus har inte förminskats, utan det handlar om att de numera har en av alla alternativa tolkningar av bibeltexten än de hade tidigare.

Jag kommer ihåg då folk insåg att de fortfarande var medlemmar i Svenska Kyrkan trots engagemanget i Livets Ord. En hel del bland frikyrkosverige kunde inte riktigt förstå hur det gick ihop, dvs att de var dubbelanslutna. Detta trots att majoriteten av frikyrkosverige är dubbelanslutet. Folk var ganska så chockade över Ekmans dubbelanslutning.

Deras son Benjamin konverterade till katolicismen i höstas. Jag tror att det betydde mer för familjen Ekman än man först kan tro.

Vad betyder det för Katolska kyrkan att Ulf Ekman kommer att konvertera i vår? Man måste komma ihåg att han fortfarande har en riktig prästutbildning från Svenska kyrkan, för han jobbade som ungdomspräst innan han startade Livets Ord.

Ekman kan bli präst i Katolska kyrkan med biskopens tillåtelse. Han behöver komplettera lite med deras teologi gissar jag, för det borde inte räcka med den allmänna kursen för konvertiter. Newmaninstitutet i Uppsala som grundats av de katolska jesuiterna duger mer än väl, för de har numera högskolestatus med examinationsrätt.

Ekman är ju gift, och i normala fall så tillåter inte den Katolska kyrkans latinska gren att präster är gifta, det får bara deras orientaliska gren. Men det finns undantag även i den latinska grenen av Katolska kyrkan, även om det är ovanligt.

Så det ska bli intressant att följa Ulf Ekmans och Livets Ords andliga resan framöver. Kommer Livets Ord att vara mindre ekumenisk nu framöver, eller fortsätter de Ekmans inslagna kurs? Framtiden får utvisa.

Ekman skriver i DN idag: ”Dessutom måste jag med sorg konstatera att slitningar, meningsskiljaktigheter och tvister har skapat ovänskap och att enskilda människor har tillfogats sår och lidanden genom sina kontakter med rörelsen. I detta har jag själv och andra företrädare för Livets Ord ett ansvar, och jag är uppriktigt ledsen över det som sårat och det som har orsakat att människor fått lida.”

Det mesta av den framgång som Ekman fått inom kristenheten har berott på att han har varit mycket aggressiv mot kristna som stått längre bort från honom. För den som varit med i trosrörelsen (som även jag har varit) så handlade det om att svartmåla och demonisera kristna från andra traditioner. Dessa kristna har enligt Ekman knappast ens varit kristna utan under inflytande av djävulen. Men Ekman är inte ensam om att bete sig på detta sätt. Detta är ett mycket vanligt evangelikalt beteende.

Varje gång som det dyker upp ett nytt samfund eller en ny kyrka så innebär det att de säger att just de har hela sanningen och alla andra vet mindre. Så skedde även när Livets Ord bildades. De hade rätt och alla andra hade mer eller mindre fel. Och just nu så är det Katolska kyrkan som är den enda rätta och sanna kyrkan för Ulf Ekman med fru. Det är den Katolska kyrkans påstående om apostolisk succession ner till Petrus som lockar. Men det finns många andra kyrkor som påstår samma sak.

Det finns en lärdom i allt detta. Om man är klok och smart så vaktar man på sin tunga och påstår inte saker som man senare måste äta upp. För om man ändrar åsikt så behöver man inte be om ursäkt för så mycket och man har inte sårat så många. För det är bättre att hellre försöka att frikänna än att döma.

Det är därför som jag gillar Billy Graham och en del andra evangelikala ledare i USA. De anser att mormoner är kristna även om de rent traditionsmässigt står längre ifrån varandra. Så min fundering i detta är när kristna ledare i Sverige och Norden kommer att ta sitt förnuft tillfånga och bete sig andligt vuxet och inte hålla på med sandlådebeteende, svartmålning och demonisering av mormoner, och istället tala positivt om dem och bjuda in dem till ekumeniska möten som faktiskt sker i USA ibland. När ska detta ske i Sverige och Norden?

http://www.dagen.se/nyheter/ulf-ekman-konverterar-till-katolska-kyrkan/

http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/

 

Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Samfund, kyrkor och religioner, Samhällsfrågor. Bokmärk permalänken.

35 kommentarer till Ulf Ekman lämnar Livets Ord och blir katolik

 1. Magnus Ifver skriver:

  ”Varje gång som det dyker upp ett nytt samfund eller en ny kyrka så innebär det att de säger att just de har hela sanningen och alla andra vet mindre. ”

  1. Vilka har sagt så?
  2. Gjorde inte Mormonkyrkan likadant som du beskyller andra från att göra?

  Gilla

  • Mormonlady skriver:

   Jag skrev ”varje gång”, dvs jag inkluderade även Mormonkyrkan i detta. Jag har inte beskyllt någon specifik grupp, utan jag konstaterar bara hur den teologiska processen fungerar.

   Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Ok där håller jag inte med dig. Korskyrkan påstår sig inte ha mer sanning än Pingstkyrkan eller EFS eller att de vet mindre.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Kyrkohistorian har du tappat ser jag. Enda gången samfund kan påstå sig ha lika mycket sanning är då prästerna och pastorerna har auktoriserats av det andra samfundet.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Svar: Nej, du har fel.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Varje pastor eller präst som vill byta samfund behöver läsa på om det blivande samfundets teologi och i de allra flesta fallen behöver de gå en viss tid i samfundets skola för att omskola sig. Några få slipper skolgången pga att de haft en långvarig kontakt och djup relation. Det handlar om alla de teologiska detaljerna och spetsfundigheterna.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Det finns fortfarande ingenting som säger att Korskyrkan skulle ha mer sanning än t ex Pingstkyrkan. Vi tror inte så och talar heller aldrig i sådana termer. Korskyrkan liksom Pingstkyrkan är två kristna kyrkor. Ingen påstår sig vara mer sann än den andre.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Ändå bröt sig korskyrkan i Borlänge (då Filadelfiakyrkan) ut ur Svenska Baptistsamfundet därför att de ”ej fullt höllo sig fria från nyteologiska uppfattningar” ( http://dl.dropboxusercontent.com/u/7698863/Filadelfia%201930-38.pdf ).

    Kan man bryta sig ut ur ett samfund som man anser har fel, och starta ett nytt utan dessa upplevda fel, utan att samtidigt tycka att man har mer rätt?

    Jag förstår inte dualismen i detta: ”Ingen påstår sig vara mer sann än den andre”, men i alla fall den ene påstår att ‘den andre har mer fel…’

    Hur går det ihop?

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Det finns små tvister i historien som har delat samfund och församlingar. I grunden är det dock samma tro. Det är mer semantik som skiljer. Du har mer så i historien än idag då mer ekumenik oftast eftersträvas. Jag förstår dock hur du tänker. Hade skiljelinjen varit att t ex Gud Fader har en fysisk kropp; då är vi inte i semantik utan då har det en grundläggande skillnad dvs när hela gudsbilden förändras.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Tvisterna var så små/stora att de blev uteslutna och exkommunicerade och under lång tid så förvägrades nattvardsgemenskap.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Så var det säkert på många ställen. Helt oavsett så är det inte grundläggande doktriner som skiljer utan mindre väsentliga (men tydligen tillräckligt väsentliga tyckte man då:))
    Ni har svårt att skilja på grundläggande läror och mindre viktiga läror. Mindre viktiga läror kan skilja sig men att det fortfarande handlar om en kristen tro. Skiljer det sig på de väsentliga lärorna har man istället lämnat en kristen tro helt och hållet.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Allt som du skriver är ur din egen synvinkel och inte som talesperson för alla kristna. Inte ens påven i Rom accepteras som talesperson för alla kristna, så du kämpar i underläge.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Så behöver det inte vara. Om du berättar saker som du vet att Mormonkyrkan står för – är det samma som det är enbart din åsikt om Mormonkyrkan?

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Mormonkyrkan idag har utvecklats mycket sedan dess start på 1800-talet. Du gillar att hänvisa till 1800-talet och vad som hände och sades då.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Hur var det ett svar på det jag skrev?

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Det du kallar för grundläggande är kyrkomötet i Niacea år 325, men alla kristna anslöt sig inte. Precis som att alla kyrkor inte är med i Kyrkornas Världsråd.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Det har ingenting med kyrkomötet i Nicea att göra. Då har inte svarat på detta:

    ML: ”Allt som du skriver är ur din egen synvinkel och inte som talesperson för alla kristna. Inte ens påven i Rom accepteras som talesperson för alla kristna, så du kämpar i underläge.”

    ”Så behöver det inte vara. Om du berättar saker som du vet att Mormonkyrkan står för – är det samma som det är enbart din åsikt om Mormonkyrkan?”

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Det du kallar för ”väsentliga läror” är Niacea år 325.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Ska jag säga nej en gång till, eller?

    Kan du istället ge en respons på det här (vilket du inte gjort).

    ML: ”Allt som du skriver är ur din egen synvinkel och inte som talesperson för alla kristna. Inte ens påven i Rom accepteras som talesperson för alla kristna, så du kämpar i underläge.”

    ”Så behöver det inte vara. Om du berättar saker som du vet att Mormonkyrkan står för – är det samma som det är enbart din åsikt om Mormonkyrkan?”

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Förlåt att jag talar för dig ML.

    Magnus, det är ju skillnad efterssom ML nästan alltid hänvisar till officiella källor när hon svarar.

    Det kan inte du göra, eftersom det inte finns några sådana på ‘din sida’. Den traditionella Kristenheten är splittrad i ett så vitt spektrum att det helt enkelt inte går. Får jag påminna dig om de 34-43000 olika Kristna grupperingarna? Oavsett den åsikt/insikt du kommit till, finns det många tusenden med helt åtskilda åsikter.

    Du brukar också vara noga med att man inte behöver tillhöra någon gruppering alls, utan man studerar enbart bibeln, och då växer nog den siffran ytterligare.

    Därför blir det så konstigt när du uttalar dig å andras vägnar.

    Gilla

   • janne skriver:

    Bahra.Officiella källor vad är det?
    När vi gillar vad en profet har sagt i kyrkans historia så är det officiell källa.
    När samma profet sagt något i samma tidsskrift eller samma Generalkonferans som vi inte gillar idag så är det plötsligt inte längre officiellt utan då drar vi en vals om att det är personliga tankar.
    Exempel på det är Skapelse eller evolution.
    Vi har två olika uttalande från hela Första presidentskapet skrivna och undertecknade med sina namn återgivet i kyrkans egna tidsskrifter.Hur mer officiellt kan det bil.
    Ändå så väljer vissa att tro på evolution.
    Den katolska tron om frälsning är en helt annan än de Sista Dagars Heligas tro.
    Att inte vara klar där är att inte leva upp till ” Det tillkommer var och en som blivit varnad att varna sin nästa”.
    Att önska sig vara del av de andra är att dra på sig de varningar som Mormons Bok profeterar om vad käller kyrkan i de sista dagarna.
    10 tusentals gruperingar. Hur många tror på vår frälsningsplan? Att Gud också har en kropp?

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Janne. Du vet lika väl som jag vad en officiell källa är.

    Den nuvarande profeten har tolkningsföreträde av kanoniserad skrift framför en död profet. ALLT en profet/apostel/generalauktoritet har sagt utan att det är förankrat i första presidentskapet och det tolv är personliga åsikter. Har ingenting att göra med varken ”drag” eller ”vals” om man gillar det eller inte.

    Men det är helt riktigt att strömningar som de flesta mormoner tror på upphöjs till en slags semi-officiell doktrin ”by common consent” som det ibland kallas för. Men det är inte officiell doktrin, det är mer folktro. Ett bra exempel på det är skapelse eller evolution. Folktrons tolkningar säger att man inte kan ta till sig evolutionen som skapelseprocess, men om man läser de två underskrivna dokumenten från de två första presidentskapen så ser man snabbt att man visst kan det.

    Ändå envisas många med att hålla sig kvar i den traditionella kristendomens tolkningar av skapelsen. Den skakar i alla fall jag av mig och läser själv istället.

    Ett annat bra exempel är vad som är tillåtet och inte enligt visdomsordet. Många vill mer än absoluta minimum och efter ett tag drar fler och fler om gränsen för sig själva och börjar anse att andra skall göra likadant. Vips så får kyrkan kritik när man klargör var gränserna ska gå, och var gränserna har gått hela tiden, för att många vill mer än så. Här kan det ”drag”:as och ”vals”:as hur mycket som helst, men det har ingenting med saken att göra.

    När det sen gäller frälsning så slår du in en öppen dörr. Självklart har olika trosåskådningar olika syn på frälsning. Vad vill du säga med det?

    ”10 tusentals gruperingar. Hur många tror på vår frälsningsplan? Att Gud också har en kropp?” Har ingen aning. Your point?

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Du bör nog i första hand sätta dig in mer i traditionell kristendom eftersom varje gång du ”öppnar munnen” så märker man att du inte förstått. (inget illa menat – just plain truth)

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Godag yxskaft…?

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Ska du ge dig in i en diskussion bör du försöka hålla dig till ämnet.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Dito. Kom du inte på någon bättre ‘comeback’?

    Gilla

   • Bahra skriver:

    ”Ni har svårt att skilja på grundläggande läror och mindre viktiga läror.”

    Det tycker jag inte. Det påståendet kan lika gärna vara riktat mot er. Vi har full koll på vad vi tycker är grundläggande och vad som är mindre viktigt. Vad du tycker är grundläggande eller mindre viktigt är helt orelevant för hur vi definierar vår tro.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Ja, så kan man ju se det. Men då stämmer ju ändå MLs påstående om att alla som startar nytt påstår sig ha rätt, Även om man vill kalla skillnaderna för ‘semantik’ så var det ändå tillräckligt viktigt för att utpeka ‘dom andra’ som att ha fel, och ‘vi gör inte dom felen’ och har därmed mera rätt. Eller hur?

    Även Korskyrkan har alltså bevisligen en sådan start.

    Om skiljelinjen är i semantik eller i grundläggande är helt och hållet subjektivt. Det du idag tycker är semantik tyckte andra var väldigt viktigt. Det du idag tycker är grundläggande kan andra tycka vara semantik.

    Du drar skiljelinjen för vad som är Kristet på en helt annan plats än vad jag gör. Jag drar skiljelinjen vid om någon anser att Jesus Kristus är deras frälsare, du vill inkludera en massa annat också som jag anser är helt orelevant.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Nej jag säger bara vad som redan är allmänt accepterat inom kristenheten. Det är ingenting jag själv hittar på eller tycker.
    Men jag tycker mig märka att du inte riktigt är med på noterna.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Det gäller bara i din del av kristenheten inte i hela kristenheten. Så nej, jag håller givetvis inte med om att det är allmänt accepterat efterssom det inte gäller hela kristenheten.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Linda Bergling skriver:

    ”Ibland har människor frågat mig om det finns en dold katolsk ekumenik under ytan i Jesusmanifestationen. Jag har bestämt sagt nej. Vi samlas bara för att upphöja Jesus. Vi har olika kyrkosyn, ämbetssyn och bibelsyn i mångt och mycket. ”

    http://www.dagen.se/webbdebatt/en-enhet-som-inte-bar-till-rom/

    Om man har olika kyrkosyn, ämbetssyn och bibelsyn så anser man att man vet mer och har mer sanning än alla andra. Annars hade man gått med i ett redan existerat samfund.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Det är som det alltid varit och det är nog en stor anledning till att du hamnat just där du är. Du förstår helt enkelt inte.

    Gilla

   • janne skriver:

    Hur fortsätter processen?
    Försvinner det unika i slutändan?
    För en mormon så blir detta ett nytt avfall.
    Hela ideen med återupprättelsen av myndighet och sanning försvinner ju om vi gör avkall på den.
    Bibeln är Guds ord i den mån den är rätt översatt.MormonsBok är evangeliets fullhet.Det är väl ändå klart att kyrkan hävdar mer kunskap och sanning än vad den säger andra har.
    Eller kan vi förvänta oss ett nytt budskap på LDS.org som gör att vi inte tror på det längre.
    Det är tryggt att veta vi har profeter som på Bibelns tid.
    Men gick verkligen Petrus ut och kallade alla andra före honom för ”oinspirerade individer” ?.
    Fast nu var det ju inte Pr.Monson som sade så utan en annonym artikel på hemsidan.

    Gilla

 2. Gunnel Troberg skriver:

  Väldigt bra skrivet Mormonlady. Jo jag minns när jag var med i pingstkyrkan som tonåring. Det fanns skrifter där som jag läste och då stod det tydligt att katoliker inte var frälsta, utan skulle hamna i helvetet…Om han nu ändå tog ett sånt språng Ulf Ekman så hade han väl lika gärna kunnat bli mormon. Vi är en kyrka som både bygger på progression och ser reformationen som en del i evangeliets återställelse OCH vi gör anspråk på apostolisk succession dvs auktoritet som Kristi Kyrka. Själv skulle jag ha svårt för katolska kyrkan med deras barndop, tro på att odöpta barn hamnar i Limbo dvs i ett vaccum och att Maria var oskuld under hela sitt äktenskap. Dessutom att tro på att Maria efter sin död skulle ha tagits upp direkt till himlen dvs kroppen också känns rätt skumt. Sen är det ju som du säger ML att inte bara katolska kyrkan är gammal och ärevördig med anspråk på apostolisk succession. Anspråket delas av bl a Lutherska kyrkan och Ortodoxa kyrkan.

  Gilla

 3. BDP skriver:

  Nästan lika sensationellt som när Drottning Kristina konverterade och blev katolik…

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s