Islam är en av alla judekristna sekter som överlevt de romerska kejsarna

MohammadDet fanns hundratals olika kristna grupper/sekter i Mellanöstern med olika lärosatser och åsikter och hundratals versioner av biblar innan kejsar Konstantins tid som kejsare. Det var han som etablerade Konstantinopel som huvudstad för det Romerska riket i Orienten (kallas Bysantiska riket) omkring 315 AC.

Trossystemen för dessa kristna grupper/sekter skilde mycket i sina åsikter om Jesu gudomlighet, uppståndelsen, den helige Ande, Jungfru Maria ställning (många skulle inte ens nämna hennes namn eftersom kvinnor ansågs orena), Judas Iskariot ställning (var han skurken eller hjälten), riterna, språket, de dagliga ritualerna, Gamla testamentets ställning, gemenskapen i Jesu kött och blod, åldern att döpa nyomvända, och vilken folkgrupp man fokuserar på, ledarskap, kvinnornas ställning osv.

Många sekter lydde lagarna i Gamla Testamentet och många andra vägrade att anta det Gamla Testamentet som en del av deras trossystem.

Det ekumeniska mötet i Nicaea (på stranden av Turkiet) år 325 gjorde det hela ännu värre: Konstantin ville förena alla kristna sekter i en religion i det romerska väldet och samlade vissa utvalda biskopar och diakoner i hans sommarvilla under sommaren. Begreppet tre gudar i en (Fadern, sonen och den Helige Anden) tvingades på sekterna samt Maria och många abstrakta begrepp inlindade i trosbekännelsen. De flesta närvarande begrep inte de teologiska nyanserna pga att det inte avhandlades på deras modersmål.

Det följde en hel radda med ekumeniska möten i Romarriket under den ansvarige kejsarens överinseende. Varje grupp/sekt som vägrade acceptera de lärosatser som skulle förena alla kristna, var märkt ”kättare” och förföljdes av den ansvarige romerske kejsaren vid den tidpunkten. Det visade sig att i över 70 år, successiva kejsare var för olika ”kätterska” trossystem på ett eller annat sätt, och några kejsare återgick till hedendomen.

Omkring år 400, återgick en annan kejsare till de ortodoxa dogmerna och förföljelserna återupptogs och till och med intensifierades. De ”kätterska” grupperna/sekterna flydde till bortom floden Eufrat under det Persiska rikets herravälde och spred sig till den arabiska halvön och nådde Indien och Kina.

Profeten Muhammed var från en klan som trodde på en av dessa judekristna ”kätterska” grupperna/sekterna som hade grundadat en församling i Mecka. Muhammeds far var en konvertit och hans farbror var patriarken av den kristna gruppen/sekten.

Under år 1000, inträffade en annan schism mellan biskopen i Rom (katolska) och biskopen i Konstantinopel (ortodoxa) och en ny våg av förföljelse av de ”kätterska” sekterna kom igång.

De olika protestantiska ”kätterska” sekterna på 1600-talet  och framåt är bara de senaste i raden av olika kristna sekter och utlöpare av gamla kätterska kristna sekter.  De olika grupperna började att kalla varandra för sekter och kättare dessutom, allt för att skapa yttre meningsmotståndare som man som grupp kunde fokusera på och därigenom skapa enhet inom sin egen grupp.

Allt som profeten Muhammed gjorde var att släppa de abstrakta begreppen i de ortodoxa lärosatserna som bestämdes i de olika ekumeniska mötena i Romarriket och finna och anta den gemensamma nämnaren i de olika trossystemen som de olika ”kätterska” judekristna sekterna hade på den arabiska halvön, Syrien och Irak. Dessa olika grupper hade med sig sina egna biblar med favoritskrifter som de plockat ihop från alla cirkulerande brev och skrifter som fanns i kristenheten. Vissa texter blev mer populära i en del sekter än i andra, allt beroende på deras trosuppfattning.

Således, Islam kombinerar Gamla Testamentet integralt och den version av nya testamentet som lästes av den judekristna sekten ebioniterna som Muhammeds stam i Mecka tillhörde, och patriarken av denna sekt var en av Muhammeds morbröder.

Den ebioniterna sekten var i grunden en judisk sekt som lade till Jesu förkunnelse (en annan profet) till Gamla testamentet. I denna sekt betraktas aposteln Paulus som ”kättare” eftersom han öppnade religionen till ”hedningarna”.

Historiska fakta visar att de första kristna (och särskilt de icke läskunniga lärjungarna som leddes av Jakob, den äldste av Jesu bröder) som umgicks mycket i Jerusalem var mycket konservativa esseiska judar. Jesus var deras rabbin och de försökte följa hans budskap.

När aposteln Petrus efter lång tid marscherade ut ur Jerusalem var det för att följa i Paulus spår för att avveckla Paulus kristna samfund och konvertera dem till de judiska lagarna och den judekristna traditionen. De hednakristna som följde Paulus hade en synkretistisk teologi där nästan allt judiskt var bortrensat. Paulus var tvungen att tona ner sitt tal och anta några judiska sociala lagar för att motverka de häftiga attackerna från ”den kristna sekten i Jerusalem” som Petrus förestod. De judekristna i Jerusalem gillade inte alls att hedningarna som trodde på Jesus släpptes in så lättvindigt. Men Paulus kristna samfund följde aldrig de få lagarna som de judekristna krävde, utan fortsatte som förut.

Islam blev den enade faktorn och var den judekristna ”kätterska” sekten som motsatte sig den ortodoxa kristna kyrkan i Konstantinopel. Det är ingen överraskning att de ”kätterska” kristna i Syrien, Irak, Egypten och Palestina samlade och stödde islamiska trupper mot Bysantiska riket och Persien.

Efter det att Konstantinopel föll omkring 1450 till det Osmanska riket, så förenades sig många av de icke-muslimska kristna sekterna politiskt till den katolska kyrkan i Rom, även om deras lärosatser inte samverkade fullständigt med de katolska lärosatserna. De kände sig därtill nödd och tvungna.

Islam betyder underkastelse (till Gud, den enda). Det religiösa budskapet som profeten Muhammed hade under sina första 13 åren av proselyterande i Mecka, är identisk med judekristna sekters.

Muhammed var med andra ord en judekristen profet, och de som följde honom var judekristna. Han ansåg sig vara den siste judekristna profeten och att Gud inte skulle kalla några fler efter honom. De ville inte kalla sig för kristna, för de kände ingen samhörighet med Konstantinopel och den ortodoxa kyrkan, Rom, Romarriket, kejsarna, påven mm.

Muhammed respekterade judarna och försökte att missionera bland dem och bli accepterade av dem som en profet. Men ju längre tiden gick så insåg han att de inte ville acceptera hans budskap och han och hans efterföljare blev förföljda. Då distanserade de sig allt mer och mer från judarna. Detta är början till allt hat som finns mellan muslimer och judar och som existerar ännu idag hos en del judar och muslimer.

I början under Muhammeds tid som profet, de första tretton åren, så vände sig medlemmarna mot Jerusalem då de bad, de hade judiska matregler och seder mm. Men på grund av den förföljelse som de fick utstå ifrån lokala judiska rabbiner och judar som vägrade att acceptera Muhammed på grund av att han inte var född jude så ändrades matreglerna och sederna till en viss del, och de ändrade så att de istället började att vända sig mot Mecka i sin bön. De ändrade även fastedagarna.

En del av de skrifter som de judekristna hade och som var bannlysta i Romarriket kan vi finna i Koranen till viss del, förmodligen redigerat för att passa in i profeten Muhammeds vision. Allt mer och mer kommer fram i forskningen då arkeologin gjort stora framsteg nu under 1900-talet och även nu under 2000-talet så kommer vi att få veta allt mer och mer då inte alla fynd hunnit bli katalogiserade och granskade ännu.

Modern forskning indikerar att halvmånen som är den viktiga muslimska symbolen som enar alla muslimer egentligen är en arabisk judisk enande symbol.

Den som är intresserad av att se vart Muhammed hämtade sin inspiration till synen på Jesus kan finna den i The Apocalypse of Peter (Nag Hammadi)

”Come therefore, let us go on with the completion of the will of the incorruptible Father. For behold, those who will bring them judgment are coming, and they will put them to shame. But me they cannot touch. And you, O Peter, shall stand in their midst. Do not be afraid because of your cowardice. Their minds shall be closed, for the invisible one has opposed them.”

When he had said those things, I saw him seemingly being seized by them. And I said ”What do I see, O Lord? That it is you yourself whom they take, and that you are grasping me? Or who is this one, glad and laughing on the tree? And is it another one whose feet and hands they are striking?”

The Savior said to me, ”He whom you saw on the tree, glad and laughing, this is the living Jesus. But this one into whose hands and feet they drive the nails is his fleshly part, which is the substitute being put to shame, the one who came into being in his likeness. But look at him and me.”

But I, when I had looked, said ”Lord, no one is looking at you. Let us flee this place.”

But he said to me, ”I have told you, ‘Leave the blind alone!’. And you, see how they do not know what they are saying. For the son of their glory instead of my servant, they have put to shame.”

And I saw someone about to approach us resembling him, even him who was laughing on the tree. And he was <filled> with a Holy Spirit, and he is the Savior. And there was a great, ineffable light around them, and the multitude of ineffable and invisible angels blessing them. And when I looked at him, the one who gives praise was revealed.

And he said to me, ”Be strong, for you are the one to whom these mysteries have been given, to know them through revelation, that he whom they crucified is the first-born, and the home of demons, and the stony vessel in which they dwell, of Elohim, of the cross, which is under the Law. But he who stands near him is the living Savior, the first in him, whom they seized and released, who stands joyfully looking at those who did him violence, while they are divided among themselves. Therefore he laughs at their lack of perception, knowing that they are born blind. So then the one susceptible to suffering shall come, since the body is the substitute. But what they released was my incorporeal body. But I am the intellectual Spirit filled with radiant light. He whom you saw coming to me is our intellectual Pleroma, which unites the perfect light with my Holy Spirit.”

”These things, then, which you saw you shall present to those of another race who are not of this age. For there will be no honor in any man who is not immortal, but only (in) those who were chosen from an immortal substance, which has shown that it is able to contain him who gives his abundance. Therefore I said, ‘Every one who has, it will be given to him, and he will have plenty.’ But he who does not have, that is, the man of this place, who is completely dead, who is removed from the planting of the creation of what is begotten, whom, if one of the immortal essence appears, they think that they possess him – it will be taken from him and be added to the one who is. You, therefore, be courageous and do not fear at all. For I shall be with you in order that none of your enemies may prevail unto you. Peace be to you, Be strong!”

When he (Jesus) had said these things, he (Peter) came to himself.

http://www.gnosis.org/naghamm/apopet.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bysantinska_riket

http://en.wikipedia.org/wiki/Ebionites

http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/theprophet.html

 

Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Arkeologi, Forskning och vetenskap, Islam, Judendom, Profeter, profetior, Religionshistoria, Samfund, kyrkor och religioner, Samhällsfrågor, Skrifterna allmänt, Teologi. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Islam är en av alla judekristna sekter som överlevt de romerska kejsarna

 1. Chrono skriver:

  I suggest that u guys read all about this in islamic perspective listen to this guy Yasir Qadhi he has many videos about islam including judeo christians which he states that the meccans dident barerly know anything about christianity. i dont remeber the specific video he talked about the judeo christians but search in youtube ”Yasir Qadhi Seerah of the prophet Muhammed” its somewhere beetween part 1-12 i dont remember which part

  btw read also about this guy Salman Farsi he was a judeo christian who became a muslim

  Gilla

 2. Bahra skriver:

  Instämmer. Mycket intressant inlägg.

  Jag kan väldigt lite om Islam, och av det lilla jag känner till är förmodligen en del helt fel. Jag hade därför också uppskattat lite mer referenser.

  En undran. Tror jag lärde mig i skolan att den som gav Mohammed sina uppenbarelser, var ängeln Gabriel. Har funderat lite då och då på hur i hela friden det skulle kunna gå ihop. Men med det du skriver i inlägget så skulle det gå ihop alldelens utmärkt.

  Gilla

 3. Gunnel Troberg skriver:

  Jätteintressant inlägg ML. Jag skulle gärna vilja läsa lite mer om det du skrivit och hade uppskattat lite referenser.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s