Tidiga reaktioner mot prästadömets bann

100px-Lowry_NelsonDet har kommit en del reaktioner på kyrkans nyligen gjorda uttalanden om att det bann som gjorde att personer av afrikansk härstamning inte kunde ta del av prästadömet förrän 1978 då prästadömet blev tillgängligt för alla värdiga manliga medlemmar i kyrkan kommer från Brigham Young. Prästadömet var som bekant tillgängligt för alla manliga medlemmar i kyrkan under Joseph Smiths tid. Det finns fakta som pekar på att faktiska omständigheter som slaveriet och enskilda afroamerikanska medlemmars agerande medförde att kyrkan kände sig tvungen att införa ett bann.

Att sätta ett bann på vissa folk och välsigna andra folk är inget nytt i bibelns värld. Idag kan judar anklagas för rasism då de anser att de är Guds utvalda folk. För en feminist kan det sticka i ögonen att en man kom att bli världens frälsare. Samtidigt har kyrkans ledare i USA levt i ett djupt rasistiskt samhälle där den tidens värderingar har skapat spekulationer om varför det har funnits ett bann. Naturligtvis har kyrkan också under årens lopp fått erfara inte bara extern, men även intern kritik för sitt förfarande . Idag är det inte ens helt klart om kyrkans ban var en policy eller en doktrin.

En fb-vän till mig bad mig att skriva några rader om en man som redan i slutet av 1940-talet skriver till högsta presidentskapet i kyrkan om kyrkans segregering av människor till följd av hudfärg. Historien har plockats upp av mormonstories och man kan i en intressant korrespondens se hur den tidens ledare såg på kyrkans bann.
Lowry Nelson var en aktiv medlem i kyrkan som arbetade som sociolog med specialitet på etniska grupper. Han fick en förfrågan från en medlem i kyrkan, Howard Meeks, som då var missionspresident i södra USA, om möjligheten att utföra missionärsarbete på Kuba. Nelson hade vistats på Kuba en period och Meeks tillfrågade därför Nelson i frågan.

I brevkorrespondensen skriver bl a Meeks att:

jag skulle uppskatta din åsikt om det tillrådliga att utföra missionärsarbete, speciellt i det lantliga delarna av Kuba med åtanke om hur vi ställer oss till negrer och prästadömet. Finns det grupper av personer som är helt vita i de lantliga områdena, speciellt i de mindre områdena? Om så är fallet, är de segregerade från negrerna?

Nelson svarar bl a med följande:

Kyrkans attityd vad gäller negrer gör mig mycket ledsen. Ditt brev är den första antydan jag har fått om att det finns en bestämd doktrin i detta fall. Jag har alltid känt till att det finns uttalanden gjorda av auktoriteter om statusen för negrer, men jag har aldrig trott att de utgjort en oåterkallelig doktrin. Jag hoppas att sista ordet inte är sagt i den här frågan. Jag måste säga att jag aldrig har eller kommer att acceptera tanken. Jag tror inte att Gud är rasist. Men om kyrkan har tagit ett oåterkalleligt ställningstagande, så skulle jag ogilla att se den komma till Kuba eller någon annan ö där olika raser lever för att utföra missionärsarbete där. Vita och färgade går ihop mycket bättre i Karibien och större delen av Latinamerika än de gör i USA.  Fördomar existerar utan tvekan, och de vita manifesterar många gånger sin känsla av överlägsenhet, men det är mycket mindre än i USA, speciellt i våra södra delar. Att vi skulle gå in under såna förutsättningar och predika ”vit överlägsenhet” skulle vara att göra dem en tragisk otjänst. Jag uttrycker mig öppenhjärtligt i denna fråga eftersom jag känner väldigt starkt för denna fråga. Om broderskap och tanken på en universell Gud betyder någonting, tycks det mig som om det skulle innebära jämlikhet mellan raserna. Jag kan inte förstå hur mormonism eller någon annan religion som gör anspråk på att vara annat än provinciell kan ha en annan ståndpunkt, och det kan inte bli fred i världen förrän dessa skadliga doktriner om en ras överlägsenhet över en annan ras är utrotad. Det är så jag tror…..Det finns inga rena raser, över detta är antropologer i stort överens. Det innebär naturligtvis inte att negerblod existerar i hela den vita rasen och vice versa. Det finns emellertid stora tvivel över nordiska, medelhavs eller negrers renhet. Eftersom jag tycker att vår religiösa organisation skulle kunna betjäna det kubanska folket som ingen annan, så känner jag mig ledsen över att skriva till dig idag och säga, att för allt vad min åsikt är värd, att det är bättre för kubanerna om vi inte kommer till deras ö – om vi inte är villiga att revidera vår rasteori. Att lära dem dessa skadliga doktriner om segregation och ojämlikhet bland raser där det inte existerar, eller att religiöst sanktionera det där det rest sitt fula huvud, skulle enligt mig vara tragiskt. Det känns för mig som om vi utkämpar ett krig om dessa ide´er…

Dr. Nelson skickade inte bara sitt svar till Meeks, utan även en kopia av brevet till kyrkans första presidentskap.  Första presidentskapet, under president George Albert Smith svarar Dr. Nelson på hans brev. De svarar med att alla människor är lika inför Gud, men att hur man förhöll sig i förexistensen också påverkar vilken ras man kommer att tillhöra i jordelivet. Speciellt varnar presidentskapet för blandäktenskap mellan raserna. Herrens vilja är att Guds folk ska tillämpa endogami, dvs kravet att människor ska gifta sig inom den egna gruppen, stammen eller familjen.  Dr. Nelson skriver då tillbaka till första presidentskapet och argumenterar för sin sak genom att tillämpa sociologi, skrifterna, etik och moral. Dr. Nelson får också svar på detta brev från första presidentskapet.

Vi är säkra på att ni väl känner till kyrkans doktriner. Antingen är de sanna eller så är de inte sanna. Vårt vittnesbörd är att de är sanna. Under dessa omständigheter kan vi inte tillåta oss att ta alltför mycket intryck av människors sätt att resonera hur välgrundade de än tycks vara. Vi vill säga detta till dig i vänlighet och uppriktighet att du är en alltför fin man för att låta dig ledas bort från Guds principer för evangeliet genom världsliga lärdomar. Du har alltför mycket potential för att göra gott och därför har vi en hoppfull bön om att du kan ändra ditt sätt att tänka och få det i linje med Guds uppenbarade ord.

Några år senare, 1952, när Nelson kommit samman med andra sista dagars heliga med samma åsikter i frågan som han har, skriver han en uppsats kallad ”mormonism och negern” vilken publiceras i tidskriften ”The nation”. Nelson ändrar också riktning i diskussionen genom att kalla frågan för en fråga om policy istället för en doktrin. Nelson skickar också en kopia av uppsatsen till första presidenskapet där nu David O Mckay har efterträtt Smith som kyrkans president. Första presidentskapet ger följande respons på Nelsons uppsats och det faktum att han gjort den offentlig.

”President Mckay önskar att jag hälsar att du helt klart är i din fulla rätt att publicera vilken artikel du än vill. Jag skulle emellertid för egen del vilja tillägga att när en medlem i kyrkan sätter sig upp emot doktriner som predikas av president Joseph Smith och hans efterföljare i det höga ämbete han haft, så rör han sig personligen emot en farlig position.”
 
26 år senare mottar profeten Spencer W Kimball och de 12 apostlarnas kvorum en uppenbarelse där svarta får tillgång till alla evangeliets välsignelser. De kom då också att använda sig av Nelsons terminologi ”policy” istället för ”doktrin” och förklarade tidigare ställningstaganden på samma sätt som Nelson gjort, genom att hänvisa till folktro snarare än skrifterna.

http://thoughtsonthingsandstuff.com/dr-lowry-nelson-on-racism/
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_people_and_Mormonism& 
http://www.blacklds.org/
http://en.fairmormon.org/Mormonism_and_racial_issues/Blacks_and_the_priesthood

Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Det här inlägget postades i Alla inlägg, Forskning och vetenskap, Frälsning, Kyrkan utvecklas, Kyrkans historia, Missuppfattningar, Personporträtt, Profeter, profetior, Samhällsfrågor. Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Tidiga reaktioner mot prästadömets bann

 1. janne skriver:

  Finns det någonstans i skrifterna ett förbud för kvinnor att bli förlänade prästadömet?
  Eller kan vi använda samma logik där som med männen?

  Gilla

 2. janne skriver:

  Bra.
  Problemet är att det profeterna sade framstår ett synsätt som är helt främmande för oss idag och som aldrig skulle accepteras idag.
  När kyrkans ledare talade så var det helt klart att de såg bannet som doktrinärt inte som ”Oj vi råkar bara vara en del av vår tid”.
  Kyrkans ledare hade fel.
  Glad att kyrkan nu säger så.
  Om det nu är kyrkan som säger så.Jag menar vem talar för kyrkan? Vem har undertecknat skrivelsen?
  Vi kanske får följa Jesus exempel ” Låt de döda begrava de döda”.
  PS: 1978.röstade/understödde vi uppenbarelsen eller en skrivelse om en uppenbarelse?

  Gilla

  • Mormonlady skriver:

   Det var väl inget alls väl? Det räckte nog med att profeten tillät det, har jag för mig. Men visst, det vore intressant att få veta.

   Gilla

  • Bahra skriver:

   ”Kyrkans ledare hade fel.”

   Jag håller faktiskt inte med.

   Precis som vi medlemmar måste ändra våra liv ”rad på rad, bud på bud” och ibland kanske svälja en förtretlighet (tex jobba på en söndag) så behöver kyrkan som organisation gå igenom samma sak.

   Och någonstans börjar man, och någonstans finns en himmelsk standard.

   Men oavsett var man finns på den skalan, om man lever efter det ljus man då har, så räknas det som rättfärdigt.

   Men efter ett par ‘rader’ och ett par ‘bud’ ser det kanske inte likadant ut längre i backspegeln. Var de ‘raderna’ och ‘buden’ fel då?

   Hur mycket är ‘fel’ när vi tittar tillbaka på vår tid idag när vi kommit till himmelen? Är det vi gör nu ‘fel’ då? Kanske.

   De som följde moselagen, gjorde de fel? Stenade folk till höger och vänster för alla möjliga orsaker, krigade och offrade djur etc. Med vår standard idag tycker vi kanske det.

   Men jag väljer nog att se det som att kyrkans ledare då på den tiden gjorde rätt i förhållande till det ljus de hade. Och idag gör vi så rätt vi kan i förhållande till det ljus vi har. Och imorgon kommer vi försöka leva så bra vi kan i förhållande till det ljus vi har då.

   Jag tycker att det blir väldigt snett när vi jämför äldre tiders händelser med det ljus vi har idag. Moselagen visar det väldigt tydligt, tycker jag, samtidigt som vi borde kunna förstå att paralleller som inte är lika gamla skall behandlas efter samma princip.

   I alla exempel vi kan hitta från första mosebok fram till nu så väljer jag att se det som att alla de ledare som beskrivs har levt efter bästa förmåga i förhållande till det ljus de hade.

   Svårare än så är det inte.

   Gilla

   • janne skriver:

    Men varför tappade Brigham Young ljuset?
    Enligt det kyrkan säger idag så gjorde J.Smith rätt Och B Young gjorde fel pga den på den tiden rådande rasism ,som då B Young var påverkad av.Och ett antal profeter efter honom.B Y gick inte framåt från J S .Han gick bakåt i sin förståelse.Detta enligt kyrkan.
    Numera blir ju jättemycket öppet för förrändring.Vad med heta drycker?Tänk om vi en dag kommer fram till att de missförstått att det skulle vara Kaffe och te?
    Om jag på den tiden sagt vad kyrkan säger idag så hade jag hamnat i disciplinråd.Idag hamnar jag i disciplinråd om jag propagerar för var kyrkan sade då-
    Kan vi i framtiden lita på vad profeterna säger eller kan det vara så att de bara är påverkade av sin tid och därför trodde fel.
    Dessa är ju de riktiga frågorna.
    Hur kommer kyrkan se ut om 20 år?

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Men snälla rara. Med ditt synsätt så skulle Paulus ha tappat ljuset också. Han var helt och fullt förvissad om att Jesus skulle komma tillbaka i hans livstid, det var ju därför som han rådde massor av konvertiter att inte gifta sig. Han, Paulus, är ansvarig för att många konvertiter inte gifte sig eftersom de trodde på honom. Bad Paulus om förlåtelse? Avkrävdes det av honom att han skulle be om förlåtelse? Nej, han fortsatte som om ingenting hade hänt. Han överlät till andra kristna ledare att bedöma det som han sa och skrev. Paulus kunde inte pröva sina egna profetior, utan det är en uppgift för andra kristna. Men i och med att någonting har prövats, så innebär det inte att personen måste stå vid skampålen om det verkar som om han har fel.

    Gilla

   • janne skriver:

    Det är inte jag som bedömer B Young ,det är kyrkan och dess ledare som bedömer honom.
    Ledarna har sagt att B Young gjorde som han gjorde pga den då rådande rasismen.
    Om en profet kan tro det vara Guds villja när han i själva verket istället är påverkad av tidens tankesätt,så kan även andra göra så.Grunden vi då står på blir en helt annan.
    Hur ska man annars tolka det?
    Skampålar har vi avskaffat.(hade förövrigt en anfader som satt i en sådan).
    Sanning och verklighet är det interesanta.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Vem har sagt att Brigham tappade ljuset? Vem har sagt att han gick bakåt i sin förståelse? ”enligt kyrkan”, säger du, men var står det? Citat tack.

    ”Numera blir ju jättemycket öppet för förrändring.” Jättemycket har alltid varit öppet för förändring. Ingenting har ändrats.

    Kaffe och te, ja. Kanske kaffe och te kommer att vara förändrat i framtiden så att orsakerna bakom vårt avståndstagande inte finns kvar, men de fortfarande kallas för just kaffe och te. Har profeten gått bakåt då om de tillåts? Eller hade Joseph Smith fel då?

    Nej, kyrkan justerar sina råd efter samtiden vi lever i för att den bäst skall kunna föra oss närmare Kristus, Ändras yttre omständigheter, måste också vår strategi för att hantera den ändras. Det har ingenting med att vi hade fel förut att göra.

    Det var rätt då, och i en ny situation är det nya rätt nu.

    Svårare än så är det inte som jag ser det.

    Gilla

   • janne skriver:

    Men prästadöms restriktionen var ju inte rätt då.Den var fel.
    Eller?

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Jag tror inte att den var fel. Jag tror att den var rätt enligt rådande omständigheter.

    När omständigheterna äntligen förändrats kunde restriktionen också äntligen förändras. Så ser jag det.

    Det som jag ser som tråkigt i sammanhanget och i just den här situationen är att kyrkan idag inte vill vara i framkant, utan snarare i bakkant, vilket ledde till att det tog så lång tid.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s