Antje Jackelén blir Svenska kyrkans nya ärkebiskop

Antje JackelénSvenska kyrkan skulle välja en ny ärkebiskop. Redan i det första valet så blev det majoritet för Antje Jackelén. Hon anses vara ganska så liberal, och en del kristna reagerar starkt på hennes åsikter. Hennes åsikter liknar en tidigare ärkebiskops, KG Hammar.

– Jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.

Detta är en intressant sak som Jackelén tar upp. Mormoner tror inte att Gud Fadern hade sex/samlag med jungfru Maria. Fast tyvärr sprider en del bokstavstroende/fundamentalistiska kristna falska påståenden som att mormoner tror att Gud Fadern och jungfru Maria hade sex/samlag. Men det är helt fel. Vid Jesu Kristi inkarnation (Guds Ord blev kött) så var både den Helige Ande och Gud Fadern närvarande, och miraklet skedde då jungfru Maria blev havande med Jesus Kristus. Hur allt detta skedde vet vi inte. Det är faktiskt ett mysterium då Gud inte har uppenbarat mer om denna händelse. Som mormon så håller vi med den blivande ärkebiskopen till fullo.

– Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition.

Ja, här tar Jackelén upp ännu en stor och viktig sanning. Tyvärr så finns det fundamentalister inom kristendomen, judendomen och islam som påstår att de abrahamitiska religionerna inte tillber samma Gud. Kan Gud stoppas i en låda och begränsas? Kan ett mynt ha två sidor och ändå vara ett och samma mynt? Som mormon så håller vi fullständigt med den blivande ärkebiskopen.

– Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag är den enda sanningen.

Här tar Jackelén upp just detta att fastän Jesus är Guds Ord inkarnerad så finns Guds sanning överallt i hela skapelsen. Det som är sant är sant oavsett var man finner den. Ingen har ensamrätt och patent på sanningen förutom Gud. Det finns mycket sanning i islam och judendomen, ja även i de icke abrahamitiska religionerna. Precis detta tror mormoner och vi håller med den blivande ärkebiskopen till fullo.

– Helvetet är ett inomjordiskt tillstånd, det finns inga eviga straff.

Absolut, så sant så sant. Jackelén tar upp detta med den dubbla utgången, himmel och helvete. Den som tror sig ha hamnat i helvetet efter sin död kan vara förviss om att helvetets portar inte är stängda. Jesus Kristus har öppnat dörren och även där så finns räddningen tillgänglig. Priset är betalt av Jesus Kristus en gång för alla. Med andra ord så verkar det som att det inte är bara är mormoner som tror att alla kommer till himlen. Helvetet är inte en plats utan ett inomjordiskt tillstånd. Även den blivande ärkebiskopen tror så och vi mormoner håller med henne till fullo.

– Bibeln ska inte ses som en samling sanningar. Vi tror med Bibeln.

Precis. För den som tror att Bibeln är en samling sanningar blir fundamentalist/bokstavstroende. Mormoner är inte bokstavstroende. Antimormoner brukar klaga på att Mormonkyrkan ständigt förändrar sin teologi. Jackelén uttrycker sig mycket bra då hon säger att hon tror med Bibeln. Det gör mormoner också och håller med den blivande ärkebiskopen till fullo.

http://m.dagen.se/nyheter/se-utfragningen-av-arkebiskopskandidaterna/

Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Samfund, kyrkor och religioner, Samhällsfrågor. Bokmärk permalänken.

95 kommentarer till Antje Jackelén blir Svenska kyrkans nya ärkebiskop

 1. BDP skriver:

  ”Förut lämnade folk Svenska kyrkan för att de inte trodde. Nu lämnar de den för att de tror.” http://www.dn.se/ledare/kolumner/med-gud-in-i-tankelattjan/

  ”Genusfeminism, mångkulturalism, värderelativism och splittring av kärnfamiljen är några av verktygen att slå sönder kyrkan inifrån.” ”Efter skilsmässan från staten vid millennieskiftet ska kyrkan föreställa politisk frizon men böjer sig som ett viljelöst rö för vinden med de senaste politiska moderiktningarna. Den är FÖR feminism, dialog med islam, mångkultur, samkönade äktenskap. (…) Vad kyrkan är EMOT är mer oklart. (…) Allra mest verkar kyrkan vara emot sig själv.”

  http://snaphanen.dk/2013/10/20/sondagskronika-arkebiskopens-obesvarade-fragor/

  Gilla

 2. janne skriver:

  Låt oss komma ihåg att detta är en blogg där en medlem av kyrkan talar om hur hon ser på händelser ute i världen i perspektivet av hur hon uppfattar kyrkans lära.
  En i grunden bra ide.
  Ibland har vi förstått kyrkans lära olika.
  Alla här talar för oss själva,inte som officiella representanter för kyrkan.

  Gilla

  • Magnus Ifver skriver:

   Nej men det säger en hel del om hur schizofren mormonism är. Man ska inte ”ha förstått kyrkans lära olika”.

   Gilla

   • Bahra skriver:

    Eller hur schizofrena dina argument är.

    Den traditionella Kristendomen har ju så vitt spridda åsikter att det är helt omöjligt att få ihop det. Men är det inte ditt paradnummer att all traditionell Kristendom trots det är lika ”på alla väsentliga punkter”? Helt naturligt och självklart tycker du.

    Men när mormoner tror olika om saker, men ändå tror samma ”på alla väsentliga punkter” så är det plötsligt ”schizofrent”?

    Lite dubbelstandard och hyckleri igen, månne?

    Skulle tro att mormonismen är betydligt mer samlad än den ”schizofrena” traditionella Kristendomen i så fall…

    Gilla

   • janne skriver:

    Frågan är varför vi tror olika.
    Inom traditionell kristendom så tror de olika för att de förstår bibelns profeter olika.Men tyckte bibelns profeter olika?
    Inom mormonismen tror vi olika beroende på vilken mormonprofet vi hänvisar till eftersom de ibland säger olika saker.
    Så för att hålla oss eniga så tar vi till uttryck som ”den nuvarande profeten har företräde”.
    Alla nuvarande mormoner tror samma på alla väsentliga punkter.Det är när vi ser på det ur ett historiskt perspektiv som det kan uppstå problem.Bevisligen.
    Där kunde kyrkan gjort en insats i att ge en sanktionerad förklaring.
    Eller är vi inte överens? 🙂

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Nej, jag tror inte vi är överens, eftersom jag tycker att kyrkan har gett sanktionerade förklaringar. Som jag tycker att vi hänvisat till ganska bra.

    Jag tycker att allt som somliga anser vara ”problem” förklaras av 9:e trosartikeln ( http://www.jesukristikyrka.se/om-kyrkan/tro-och-laera/trosartiklarna.html ). Där tycker vi uppenbarligen olika.

    Jag kan nog bara hänvisa till din egen fråga om bibelns profeter:

    ‘Vi fårstår och tror olika ibland för att vi förstår profeter olika. Men tyckte profeterna olika?’

    Gilla

   • janne skriver:

    Det där var nog inte riktigt citat från mig.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Nej, det var därför jag använde ‘ istället för ”, för att visa att frågeställningen är densamma.

    Gilla

   • janne skriver:

    Men vad ska vi igentligen bry oss om Statskyrkan?
    Dom får väl hålla på som dom vill.
    Som ung MUFare arbetade jag och några andra kompisar hårt för att skilja kyrkan från staten.Nu var det ju inte vår förtjänst.Men jag är glad över resultatet.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Jag är också glad över resultatet.

    Så nu är det väl ingen statskyrka längre? eller? Svenska Kyrkan skall det väl var numera?

    Men varför skall vi bry oss? Jag tycker att det är nyttigt att hålla sig ajour med andra trosåskådningar. Man lär sig alltid något. Betänk L&F 88:78-80 ( http://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/88.78-80?lang=swe )

    78 Undervisa flitigt och min nåd skall vara med er, så att ni kan bli mera fullkomligt undervisade i teori, i princip, i lära, i evangeliets lag, i allting som rör Guds rike, som är viktigt för er att förstå,

    79 både om det som är i himlen och på jorden och under jorden, det som har varit, det som är, det som snart måste ske, det som händer i hemlandet, det som händer utomlands, om nationernas krig och förvirring samt om straffdomarna över landet, och även i kunskapen om länder och om riken —

    80 så att ni kan vara förberedda på allting när jag åter skall sända er att ära det kall vartill jag har kallat er, och det uppdrag varmed jag har bemyndigat er.

    Gilla

   • janne skriver:

    Både nyttigt och kul faktiskt.Numera blir våra barnbarn inte automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan när de föds.
    Vi har avskaffat ”kollektivanslutningen”.
    Det jag menar är att de som betalar sin medlemsavgift i den föreningen ska kunna ha en åsikt.

    Gilla

   • janne skriver:

    Tycker profeter olika?
    Helst inte.Om det gäller kyrkans lära.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Kristendomen är enhetlig på corn doctrine. När det kommer till mindre väsentliga ting så kan det skilja sig av den enkla anledningen att Bibeln inte förtäljer därom.
    Samma gäller inte mormonism på något sätt där deras egna skrifter motsäger varandra och där medlemmar tolkar hej vilt på de mest väsentliga lärorna.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Visst, det hör ju till din agenda att blåsa upp brister i andras kollektiva uppfattningar medan du tonar ner och bortförklarar den egna trons diton.

    Jag står fast vid vad jag sade. Mormonismen är betydligt mer enhetlig på sina doktriner än vad traditionell Kristendom är. Faktum är att det nog blir svårt att hitta något som är mer splittrat än traditionell Kristendom, av den enkla anledningen att de inte är Teokratiska, eller inte följer det Bibliska mönstret, dvs inte ledda av Gud.

    Sen är det ju så att de skrifter som tycks säga emot sig själv mest är faktiskt Bibeln, så där sitter vi i samma båt.

    Det löser mormonerna genom att tolka genom jude-Kristet tänk (ur-Kristendom) medan du är hopplöst borta i det Grekisk-Romerska tänket.

    Det står ju svart på vitt i Nya Testamentet:

    2 Tim 1:15
    15 Som du vet, har alla i Asien vänt sig bort från mig, bland dem är Fygelius och Hermogenes.

    Den traditionella Kristendom som du bygger på kommer från avfällingar som identifierades redan när Apostlarna fortfarande levde.

    Det är den bistra sanningen och ett beskt piller för er. Jag förstår det. Men gör så gott du kan ändå så kommer det att bli bra till slut.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Ok låt mig då fråga dig hur många Gudar det finns? (det lär väl om något vara en grundläggande fråga)

    Gilla

   • janne skriver:

    Magnus det beror på vem du frågar och när du frågar.
    Svar: en,två eller tre eller hur många som helst.
    Fast nu var det ju inte mig du frågade..

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Precis, det var det jag var ute efter. Det blir olika beroende på vem man frågar. Ändå är det den mest grundläggande fråga man kan ställa. Ställer man samma fråga till en kristen kommer denne säga EN Gud. Detta av den enkla anlednignen att Bibeln säger det.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Ändå tror traditionella kristna på tre Gudar…som är en Gud… men ändå är tre Gudar… fast bara en Gud… osv osv. Precis som mormoner tror om man applicerar det felaktiga grekisk-romerska tänket.

    Använder man istället det korrekta jude-Kristna tänket blir det tydligt att de är tre Gudar i en Guddom. Men det törs inte grekisk-romerska Kristna säga högt… fast de egentligen tror det.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Det är en Gud i tre olika skepnader. Det handlar inte om tre Gudar. Det är en och samma Gud.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Ändå har du själv beskrivit det på följande sätt:

    Bahra: Magnus. Om Fadern, sonen och den heliga anden står framför dig, ser du EN eller TRE?

    Magnus: Bara Sonen (inkarnerad i Jesu kropp) eftersom Fadern och DHA är andar.

    Bahra: Men eftersom man även kan se andar/änglar, det finns ju gott om exempel på det i skrifterna, så ställer jag frågan igen: Om Fadern, sonen och den heliga anden står framför dig, ser du EN eller TRE?

    Magnus: Då säger jag väl tre då.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Ja, Magnus. Vad står det i trosartiklarna?

    Och låt mig fråga dig hur du hanterar att till och med Bibeln själv säger att den Kristendom du följer är avfallen?

    Gilla

   • janne skriver:

    Men har trosartiklarna företräde gentemot den levande profeten?
    Om en profet efter trosartoklarna beskriver GUd och Guddomen så gäller väl det istället för trosartiklarna.
    Åtmonstonne tills en tredje profet kommer och säger sin uppfattning.
    Men kan verkligen allt vara sanning?
    Eller måste alltid det senaste som sagts vara sanning?
    Åtminstonne tills något annat sägs?
    Detta blir ju resultatet av den här bloggens utgångspunkt att det senaste alltid gäller.
    Detta är för mig mot kyrkans lära.
    Skrifterna gäller.Den som säger emot skrifterna har fel,Oberoende vem det är.
    Eller tillhör Jesaja,Moses, Daniel,Mateus,Markus,Lukas och Johannes sådana som vi ska,Hur var nu uttrycket,”lysa gravfrid över”?
    Är vi alla överens om att Skriften gäller.Allt som motsäger Skriften är fel?

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Jag håller helt med dig här. Bara det att skriften är enbart Bibeln. Sola Scriptura.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Det har aldrig varit enbart Bibeln. Sola Scriptura är ett nytt påfund som inte alls har någon historisk förankring. Det var reformatorernas påfund, och en av dem var vår käre Martin Luther, en agitatorisk judehatare som ansåg att handikappade inte skulle få leva, och som fullkomligt föraktade kvinnor. Hade han levt idag och betett sig idag som han gjorde då, ja då hade han suttit i fängelse mycket länge. Hur kapabel var han att höra den Helige Andes röst genom allt sitt hat och förakt?

    De kristna under de första 300 åren hade inte en Bibel, de hade bara Gamla Testamentet. Sen så snurrade det runt ett antal brev som lästes och kopierades i olika församlingar. Det var massor med brev och alla brev lästes inte överallt. Ofullkomliga människor plockade samman en del av dessa brev och kallade det för Bibeln.

    Kristna har i alla tider ansett att Gud talar till människor, så att binda Gud vid bara en liten samling böcker (Bibeln) är som att stoppa Gud i en låda. Gud talar genom den kristna traditionen också, och en del av traditionen skrivs ner och blir ny skrift. Nya Testamentet är en del av traditionen, men traditionen fortsätter kontinuerligt då traditionen är levande. Gud är större.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    De hade inte bara GT utan dessa brev som cirkulerade som du säger.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Det en mängd brev som cirkulerade, och nuvarande NT är bara en liten del av dessa. Allt som kunde påminna om den ursprungliga kristendomens judiska arv skulle komma att rensas bort. Judehatet förblindade dem. Kvar blev en del brev av Paulus, en jude som förföljde och mördade judar som trodde att Jesus var Messias. Han såg Jesus i en vision, han träffade aldrig Jesus under den tid Jesus levde här på jorden. Paulus var fullständigt övertygad om att Jesus skulle komma tillbaka under hans livstid. Men Jesus har inte kommit ännu, vi firar fortfarande advent. Paulus hade fel. Finns det fler fel?

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Trosartiklarna är kononiserade, dvs de är antagna som skrift. Om någonting inte står med där räknas det inte som grundläggande.

    Den levande profeten har tolkningsföreträde framför en död profet. Men det räcker ändå inte med att endast profeten tycker en viss sak, Profeten och hans två rådgivare samt de tolv apostlarna måste vara överens först och sedan ta det till en generalkonferens för bekräftelse av hela medlemsskaran för att det skall vara kanoniserat.

    Att en profet, apostel eller sjuttio säger något gör det inte automatiskt till sanning.

    Men den här trasiga skivan har vi lyssnat till så många gånger…

    Gilla

   • janne skriver:

    Så år det nuförtiden.Har det alltid varit så?
    Monogami var canoniserat fram till 1870 talet.
    Först då kom kap 132 in i LoF.
    Var allt som hände innan bara deras egna ideer?
    Vem Gud är eller inte är är så grundläggande att alla Herrens profeter ska ha samma åsikt.Annars är man inte en riktig profet.
    Sedan huruvida skivan är trasig så låter jag Gud bestämma det.
    Själv skulle jag gärna erkänna mig trasig och smutsig.
    Varken bättre eller sämre än någon annan.
    Innebär tolkningsföreträde att nuvarande profet kan motsäga det som redan står i skriften?
    Kan allt motsägas eller bara en del?
    Typ:”Jag är sanningen ,vägen och livet.Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.
    Är det överhuvudtaget mening att prata om tolkningsföreträde?
    När jag var ung i kyrkan fick jag reda på att alla profeter alltid har lärt ut samma sak och aldrig sagt emot varrandra,Är detta fortfarande sant?
    Ärlghet vara längst.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Ja, du har rätt. Man skulle slippa många missförstånd om folk kunde förstå just detta att trosartiklarna är kanoniserade och dessa är kärnan i tron. Allt annat är mer eller mindre i periferin och profeter, apostlar och sjuttio har olika uppfattningar om perifera saker.

    Och precis som du skriver så blir inte perifera saker kanoniserade hur som helst, och profeter, apostlar och sjuttio kan uttala sin personliga uppfattning om det hela. Bara om profeten och apostlarna i fullständig enhet lägger fram något på en generalkonferens för alla församlingar i hela världen, och alla församlingar utan undantag antar detta gemensamt i enhet så kanoniseras det. Detta sker knappast aldrig.

    Gilla

   • janne skriver:

    , och alla församlingar utan undantag antar detta gemensamt i enhet så kanoniseras det. Detta sker knappast aldrig.

    Nej,det verkar vara jättesvårt att bli överens.
    Förlåt ML.Ibland blir vi alldeles för allvarliga här.
    Jesus är kärnan,skrifterna är kärnan.Trosartiklarna är en del av skrifterna.
    Sedan kan det nog finnas bråkiga församlingar av alla tusentals i världen.Då tror jag nog att man går vidare ändå.
    Men tanken med common concent är intresant.
    Stavspresident kan utse Biskop.Men om församlingen röstar nej,vad händer då?Förutom en hopplös situation för den tilltänkta Biskopen.Vilket aldrig iheller har hänt vad jag vet.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Hmm.. ”går vidare ändå”??? Nej, inga beslut kan tas om man inte är överens. Man går inte alls vidare. Mormonkyrkan utmärker sig just med detta att man tar beslut enhälligt, annars blir inga beslut tagna alls.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Berätta mig bara hur du skulle svara. Hur många Gudar finns det?

    Gilla

   • Bahra skriver:

    En fader, en son och en Helig ande. Tre Gudar i en Gudom.

    Svara nu på min fråga.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Kan du bli en Gud?

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Svar på min fråga först.

    Gilla

   • janne skriver:

    Svar: Ja,detta är hela kärnan med frälsningsplanen.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Precis och då finns det alltså massor med Gudar och inte bara det Bahra svarade.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Ja, det är rätt och nej det är fel.

    Det finns ca 3700 gudar från så vitt skilda trosbeskrivningar som bla Tibetanska gudar, fornnordiska, Sumeriska, Afrikanska, Australiska etc etc.

    Men det är bara Fadern, sonen och DHA som är vår Gud. Alla andra är irrelevanta.

    Samtidigt kan man också argumentera att alla dessa beskrivningar är mer eller mindre korrekta beskrivningar av Fadern, sonen och DHA. Så det finns inga fler Gudar ändå.

    Huruvida vi kan bli gudar själva vet vi inte tillräckligt mycket om. Klart är att vi kan bli medarvingar med Kristus. Det finns många åsikter om vad det innebär, men då har vi lämnat doktrinerna för länge sedan och gett oss in i filosofin.

    Gilla

   • janne skriver:

    Eller också har vi lämnat det som brukade vara doktrin fram till Hinkley tonade ner det hela.
    Detta berör hela frälsningsplanen..
    Fast ärkebiskopen berör det säkert inte det minsta..
    Tänk så många saker vi trodde på förr som numera har visat sig vara bristande förståelse.
    Kyrkan blir bara mer och mer sann för varje förändring och större förståelse vi får.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Eller så var det aldrig doktrin även om väldigt många ville att det skulle var det, och Hinkley fick det stora nöjet att förtydliga det.

    Ungefär som man med jämna mellanrum behöver påminna om var gränsen går för visdomsordet.

    Gilla

   • janne skriver:

    Men det var ju detta som var hela frälsningsplanen.Att bli Gud lik.Att ärva allt han har.
    Hur kan man uppfatta det om inte att bli som Gud.
    Säger du att allt det var fel uppfattat?

    Gilla

   • janne skriver:

    Den som inte tror på det ,tror inte på kyrkans lära.
    Det måste ju finnas gränser för hur urvattnad man ska bli för att bli godkänd av andra.
    Kyrkans lära är glasklar om vårt eviga tillstånd.Inte kan du väl förneka detta?
    Tala sanning människa.
    Annars kan det va så.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Du får naturligtvis ha den åsikten, och den ryms gott och väl inom ramen, men det är faktiskt inte doktrin. Och vad jag vet har det aldrig varit det heller.

    Man kan alltså tro att man skall bli en gud trots att det inte är doktrin, och man kan tro att vi skall bli medarvingar med Kristus och dra sina egna slutsatser om vad det innebär, eller så kan man låta bli att dra några slutsatser och vara trygg i att det finns många boningar i himlen. Allt det faller inom ramen.

    Men att det skulle vara urvattnat förstår jag inte. Det har aldrig varit ivattnat till att börja med. Hinkley gjorde helt rätt som förtydligade det innan den stora medlemsskaran börjar dra iväg. Precis som man gör med visdomsordet lite då och då.

    Jag talar sanning, Janne. Har jag missuppfattat någonting får du gärna rätta mig, med referenser.

    Om det är du som missuppfattat någonting, talar du inte sanning då?

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Do Latter-day Saints believe they can become “gods”?

    Latter-day Saints believe that God wants us to become like Him. But this teaching is often misrepresented by those who caricature the faith. The Latter-day Saint belief is no different than the biblical teaching, which states, “The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together” (Romans 8:16-17). Through following Christ’s teachings, Latter-day Saints believe all people can become ”partakers of the divine nature” (2 Peter 1:4).

    Do Latter-day Saints believe that they will “get their own planet”?

    No. This idea is not taught in Latter-day Saint scripture, nor is it a doctrine of the Church. This misunderstanding stems from speculative comments unreflective of scriptural doctrine. Mormons believe that we are all sons and daughters of God and that all of us have the potential to grow during and after this life to become like our Heavenly Father (see Romans 8:16-17). The Church does not and has never purported to fully understand the specifics of Christ’s statement that “in my Father’s house are many mansions” (John 14:2).

    http://www.mormonnewsroom.org/article/mormonism-101#C14

    Gilla

   • janne skriver:

    Såvida det inte är dennes egna åsikter.Vi får väl se om 20 år vad de säger då.
    Läs Boken 1984.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Nej, det säger jag inte. Det kan mycket väl vara så och de allra flesta mormoner jag känner har dragit den logiska slutsatsen av att vara medarvinge med Kristus.

    Men Hinkley har rätt i att vi vet alldelens för lite om vad det faktiskt innebär.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Vadå doktrin. Vad profeterna säger står ju över Skriften.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Nej. Men han har tolkningsföreträde. Och han kan lägga fram ny skrift för antagande av hela kyrkan.

    Gilla

   • bdp skriver:

    för oss som inte är så insatta – Vad var det Hinckley förtydligade?

    Gilla

   • janne skriver:

    http://eom.byu.edu/index.php/Godhood

    Han förtydligade vad han ansåg vara kyrkans lära om evigheten .Antar jag.Men eftersom det inte är cannoniserat så behöver vi inte tro på hans ”personliga” åsikter.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Du ser vad överens ni är. Här är kristna HELT överens nämligen det finns bara EN Gud som gestaltar i sig på tre sätt nämligen genom Gud Fadern, Gud Sonen och Den helige Anden. Så tror INTE mormoner. De tror att Gud Sonen är skapad AV Fadern. Så säger inte Bibeln.
    Utöver det säger de att ”andra Gudar är irrelevanta”. Det är de inte eftersom det betyder att den Gud jag tillber inte är allsmäktig. Då har han inte skapat ALLT som finns. Sen lär inte Mormonkyrkan ut att vi inte vet om vi kan bli Gudar. Precis som Janne säger så går hela frälsningsplanen ut på att vi ska bli Gudar.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Du missar ju poängen helt…

    Att vi mormoner inte ser på gudomen på samma sätt som dig gör ju inte din form av kristendom mindre splittrad.

    Att du har en annan syn på theosis hjälper ju inte heller. Det finns en stor spridning beroende på hur man ser på saken, även i ‘ditt läger’.

    Gilla

   • janne skriver:

    3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
    Det låter ju lite viktigt att ha rätt uppfattning om vem Gud är.
    Detta är väl en viktig sak med återställda sanningen ur mormonperspektiv.
    Så finns det verkligen utrymme för alla våra ideer här?
    Jag menar ur ett evigt perspektiv.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Ja, det tycker jag. Precis som jag sade vet vi inte tillräckligt om vad ”medarvingar” betyder för att vi skall kunna säga att ‘det innefattar detta, men inte detta’.

    Kopplar vi det med ‘känna Gud’, som du påpekar (och som brukar vara intim personlig erfarenhet som innebär att man spenderat mycket tid i samvaro), så får vi i alla fall fram att vi skall vara tillsammans.

    Medarvinge och samvaro. Låter bra, tycker jag. Men jag vågar inte dra slutsatsen att det kommer bli på ett visst sätt, men inte på ett annat sätt.

    Gilla

   • janne skriver:

    Det är väl okey.
    Men varför har alla från 1830 och fram till Hinkley vågat?
    Detta har ju varit hela frälsningsplanen hela tiden .Kom till jorden,prövas,uppstå,Ta del av allt Gud har,skapa egna andebarn,skapa en jord där de prövas,,,,osv.samma mönster både framåt och bakåt.Visst är väl detta vad kyrkan lärt ut.
    Allt som profeterna sagt i snart 200 år kan vi väl inte bara säga vara deras egna ideer?
    Blir inte mycket kvar av det återupprättade om vi fortsätter så här.
    Är det priset för att vara mainstreem?

    Gilla

   • BDP skriver:

    Har kyrkan lärt ut att vi kan bli gudar eller bara ”gudomliga” ? Eller är det bara olika sätt att säga samma sak?
    Att vi kan återuppstå och bli förhärligade varelser i ett himmelrike och leva med Gud & Jesus är ju inte stor skillnad mot ”vanliga” kristnas uppfattning om himmelriket. Men att vi skulle få egna andebarn och att de ska få egna planeter osv är ju ganska annorlunda? Står det tydligt i era skrifter, eller är det tolkningar och sånt som lärts ut?

    Gilla

   • janne skriver:

    BDP, Det råder kanske delade meningar om det.
    Nr 1 är alltid huruvida Joseph såg Gud och Jesus 1820 eller inte.
    Nr 2 är alltid Är MormonsBok vad den ger sig ut för att vara.
    Resten är resten.
    Och det kan vi dryfta tills domedagen.
    Vi ser saker lite olika.Viktiga är:Vem är Jesus?Världens frälsare,men är han också min?
    Evigheten kommer vi inte att förstå till fullo förrän vi är där.
    Jag har uppfattat det som sagts här.Andra har uppfattet det på annat sätt.

    Gilla

   • BDP skriver:

    Jag googlade lite på detta om vi kan få egna andebarn och planeter och hittade detta:
    http://en.fairmormon.org/Mormonism_and_the_nature_of_God/Deification_of_man/Gods_of_their_own_planets/Statements

    Men jag ser också på många sidor att det är en myt av antisar att kyrkan skulle lära ut detta? Hur går detta ihop?

    Gilla

   • janne skriver:

    Det är det fina med FAIR.När vi gillar det dom säger så är det en del av kyrkan.När vi inte gillar så säger vi att de talar för sig själv och inte representerar kyrkan.
    Ur ell historiskt perspektiv har FAIR ”rätt”.
    Ur ett modernt perspektiv är mytbilden ”rätt”.
    Antar jag.Därav den hettska debatten 🙂
    Det som är säkert är att skrifterna säger varken det ena eller andra.Så det får bli en av de roliga överaskningarna.

    Gilla

   • BDP skriver:

    Är det inte samma med profeterna? När vi gillar det de säger hyllar vi dem som profeter som talar eviga sanningar givna av Gud, när vi inte gillar säger vi att de bara är människor, produkter av sin tid, inte felfria, att den senaste har tolkningsföreträde osv?

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    ”Q: Does the Mormon Church believe in the existence of another physical planet or planets, where Mormons will ”rule” after their death and ascension?

    A: No.”

    http://www.foxnews.com/story/2007/12/18/21-questions-answered-about-mormon-faith/

    Gilla

   • janne skriver:

    ” in the existence ”.
    Så slipper man undan.
    Den är ju inte där ännu.Alltså kan vi svara nej på frågan.
    Blir spännande att se hur framtiden ser ut.
    Vad kommer vår tro att vara då?
    Att kyrkan är stadd i förändring är vi överens om.
    Vad händer med alla dessa som fick vittnesbörd om hur vi trodde förr?
    Ska dom nu få andlig bekräftelse på att de numera tror en annan sanning?
    Vittnar anden olika sanningar till olika personer?
    Bort det!
    Det finns inget utrumme här,det är antingen eller.
    Nock om det från mig.

    Gilla

   • BDP skriver:

    ja det var ju ett kort, koncist svar från kyrkan. Men vad anser du/ni om länkarna på Fairs hemsida att man faktiskt ansett oh lärt ut annorlunda förut?

    Gilla

   • janne skriver:

    BDP.Det är en fråga som förtjänar ett svar.
    jag tror jag har framfört min åsikt om det förut och så har andra.
    Personligen så är jag ganska gammalmodig.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Så evigt framåtskridande innebär vadå?

    Gilla

   • janne skriver:

    Den frågan kommer du nog inte få svar på.

    Men så här skulle jag svarat:http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/compoundobject/collection/EoM/id/4391/show/5423

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Den reformatoriska principen ”Ecclesia semper reformanda est”, dvs att kyrkan ständigt behöver förnyas (reformeras) gäller alla. Livet med Gud kan inte stagnera eller stå still, utan det är antingen ett framåtskridande eller bakåtskridande.

    Gilla

 3. Magnus Ifver skriver:

  Svenska Kyrkan får den ärkebiskop den förtjänar. Inte mycket kristendom där inte.

  Gilla

  • janne skriver:

   Håller helt med.
   Ser inget behov av att prisa hennes lov.
   Tvärt om.

   Gilla

   • BDP skriver:

    Håller faktiskt också med. Lite citat från artiklarna jag länkade till:

    ”Det räcker inte med att man ”funkar i media” och ”är kvinna”, vilket hyllningskörerna nu repeterar och gläds över. När Svenska kyrkan får en ärkebiskop som på centrala punkter avviker från den kristna trons bekännelse går det inte att glädja sig. Och avviker gör hon. Den som jämför hennes svar från utfrågningen i Gottsunda kyrka med klassisk kristen tro och bekännelse märker att det är mer än nyansskillnader.”

    ”För en fornkyrklig teolog skulle Jackeléns teologi nog bedömas som heretisk och gnostisk.”

    ”Apparaten Svenska kyrkan är nog världens mest politiskt styrda, till exempel med flest personröster till kyrkomötet på Socialdemokraternas Wanja Lundby-Wedin. Denna politiserade del av kyrkan har fått en efterträdare till Anders Wejryd som utmärkt passar deras linje.”

    ”Kan det inte behövas nyanser och annat än enkla ja och nej-svar om man ska bli Svenska kyrkans högsta ledare? – Nej, Inte om så centrala frågor som om Jesus för kristna är viktigare än Muhammed. Frågan är ställd till kristna ledare, och att de då svävar på målet är för mig bara märkligt. Det borde väl vara ett självklart ja?”

    ”Människor söker sig till kyrkan med existentiella frågor och med hopp om att det finns något som är större än vi. När kyrkan inte har annat svar än motfrågan ”Vad tror du själv?” blir den irrelevant.

    ”Kyrkan vore rimligen ytterst betjänt av en ledare med övertygelse om evangeliet.”

    ”Under en öppen utfrågning av ärkebiskopskandidaterna (1/10) ombads var och en ge sitt svar på om och varför Jesus för dem är en sannare profet än Mohammed. Inte konstigare än att fråga en muslim varför vederbörande anser Mohammed övertrumfa Jesus.
    Det märkliga inträffade. Aspiranterna till kyrkans andliga ledarskap relativiserade frågan. De kunde inte ge något tydligt, eller ens särskilt fromt svar.”

    ”Ett trossamfund som vänder trossatserna ryggen tappar snart sig själv. Utan en stark självkänsla och tydlig kärna måste den förhålla sig till omvärldens dagspolitiska villkor. Då är relativism, att allt kan besvaras med ett ”det beror på”, den naturliga följden.”

    Gilla

 4. BDP skriver:

  Mera länkar om Ärkebispen och hur många är kritiska mot henne och hur Svenska kyrkan förändrats. Som någon skrev i en av artiklarna: ”Här, i Sverige, gapar kyrkbänkarna tomma – trots att trösklarna är nerslipade till ett minimum. ”

  och vidare: ”– Det är bekymmersamt att vi får en ärkebiskop som liksom flera av de övriga kandidaterna svävade på målet när det gäller att Jesus är Herre och att han är den som uppenbarar Gud.

  Martin Lembke, doktor i religionsfilosofi vid Lunds universitet, menar i Svenska Dagbladet att kyrkan befinner sig i en utveckling som innebär splittring.
  – Jag skulle personligen säga att Svenska kyrkan är på väg i riktning mot gränsen där det är tveksamt om det är meningsfullt att kalla sig kristen, säger han och motiverar bland annat med att de ledande inom kyrkan verkar ha tappat tron på övernaturliga fenomen, såsom jungfrufödseln.

  http://www.varldenidag.se/ledare/2013/10/16/Kan-splittringen-leda-till-enhet/

  http://varldenidag.se/kommentar/2013/10/16/Gnostiska-ideer-i-Arkebiskopsgarden/

  http://varldenidag.se/nyhet/2013/10/16/-Vad-tror-de-egentligen/

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/pa-jakt-efter-arkebiskopskandidaternas-teologiska-ryggrad_8611230.svd

  http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/10/16/Antje-Jackelen-blir-ny-arkebiskop/

  http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/10/10/Tungt-avhopp-fran-Svenska-kyrkan/

  Gilla

 5. Viggo skriver:

  ”Med andra ord är Jackelén öppen för att Josef var Jesus verkliga pappa” står det i en av artiklarna. Så det stämmer ju inte det som du skriver:. ” Som mormon så håller vi med den blivande ärkebiskopen till fullo.” Som ”mormon” håller jag absolut inte med om att Josef var Jesus verkliga pappa.

  Gilla

 6. BDP skriver:

  Lite länkar om kritiken mot Antje Jackelen:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/valet-kan-bli-borjan-pa-splittring-av-kyrkan_8618592.svd

  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/varfor-jag-inte-haller-med-antje-jackelen

  http://www.dagen.se/nyheter/ledande-teolog-gar-ur-svenska-kyrkan/

  och som sagt, det har ju blivit väldigt viktigt att lyfta fram kvinnor och kvotera in kvinnor, Alla problem löses ju bara kvinnor får vara med som denna skämtteckning visar: http://parsmospenna.dagen.se/post/64184631360/vecka-42-ratt-person-fel-orsak

  Gilla

 7. BDP skriver:

  Jag tycker nog också att den nya ärkebiskopinnan var lite vag och liberal i sina svar. Typiskt svensk kanske? Vi är konflikträdda, vi vill vara neutrala, inte stöta oss med någon, speciellt inte muslimer, inte riskera bli kallade rasister, osv. Tycker det är lite märkligt att man inte tydligare kan stå upp för bibeln och Jesus, (jämfört med Mohammed) även om jag såklart inte menar att man måste vara bokstavstroende bibelfundamentalist. Men det är ju väldigt politiskt korrekt allt hon säger. Och kanske var det bara dags för en kvinna, hur som helst? Angående hennes svar om Jungfrufödseln, jag tolkar det ganska tydligt som att hon inte riktigt tror på den. Ser hon kanske mer Jesus bara som en klok fin man, och inte Gudomlig, Guds son? Kan man ju undra. Jag tror inte svenska kyrkan kommer kommer vinna några nya själar genom att bli för ”snäll” och urvattnad, inte våga stå för något. ”Alla ska med” liksom.
  Finns inget rätt och fel.Allt är tillåtet… om man ska hårddra det.

  Gilla

  • janne skriver:

   BDP.Känner nog som du där.Bra sagt.

   Gilla

   • BDP skriver:

    Jag tycker det är onödigt provocerande att hon avslutar sitt inlägg med det muslimska böneutropet ”Gud är större” som ju är en direkt översättning av Arabiskans ”Allahu akbar”. Det här stör mig faktiskt riktigt ordentligt! Hon häller bara bensin på elden istället för att få den att slockna.

    och hennes ”svar” i sitt inlägg på kritiken mot henne tycker jag inte klargör något. Hon är fortfarande sådär otydlig och vag när det gäller att tydligt stå upp för Jesus. Märkligt.

    Gilla

   • BDP skriver:

    Hmm, jag såg nu att ”Gud är större” är hennes officiella Ordspråk som Biskop! Mycket märkligt! Dom orden/ det uttrycket återfinns visserligen också i Bibeln, men det är VERKLIGEN inte därifrån det är mest känt, utan som sagt mer som ett Islamistiskt stridsrop när man slogs mot de otrogna, dvs kristna. Allahu Akbar! Tycker det är jättekonstigt att hon väljer det! Kristna mördas och förföljs under det stridsropet!

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Det underbara med Bibeln är just detta att den innehåller mer än det viär vana vid. Det är så lätt att gå i samma gamla hjulspår pga att vi människor är ”vanedjur”.

    Min uppfattning av Jackelén är att hon verkligen tror att Jesus är hennes Herre och Frälsare. Han är enda vägen till Himmelske Fader för henne. Men hon vill påminna oss alla om att Gud är större än Jesus Kristus, att vi inte ska glömma Gud Fadern och den Helige Ande.

    Gilla

   • janne skriver:

    ”Han är enda vägen till Himmelske Fader för henne.”.
    Och för ALLA andra också. .Jesus är medlaren ,inte någon man från 600 talet.Så menar hon säkert.
    Ivarjefall menar alla som påstår sig vara kristna det.

    Gilla

 8. janne skriver:

  ”– Bibeln ska inte ses som en samling sanningar. Vi tror med Bibeln.

  Precis. För den som tror att Bibeln är en samling sanningar blir fundamentalist/bokstavstroende. Mormoner är inte bokstavstroende. Antimormoner brukar klaga på att Mormonkyrkan ständigt förändrar sin teologi. Jackelén uttrycker sig mycket bra då hon säger att hon tror med Bibeln. Det gör mormoner också och håller med den blivande ärkebiskopen till fullo.”

  VAD ska vi med en ärkebiskop som inte tror på att Bibeln är en samling sanningar?
  Vad blir det då av Bibeln?
  När Bibeln sade att Jesus gick på vattnet så gick Jesus på vattnet.
  Om Jesu Kristi Kyrka av Sista dagars heliga är återupprättad sanning så ska medlemmar stå upp på barrikaden för dessa sanningar och inte ”ständigt förändra ”sin teologi till något som inte längre liknar de återupprättade sanningarna.För om vi gör detta så är vi inte längre samma kyrka.
  Vi ska inte ändra på vad Broder Joseph sade.Vi ska försvara det och vara stolta över det.
  Jag utgår från att jag missförstått inlägget,annars blir jag lite orolig.

  Gilla

  • Mormonlady skriver:

   Joseph Smith visste inte allt. Uppenbarelser kommer rad på rad, och den levande profeten har tolkningsföreträde. Så om du vill bygga ditt liv på JS bara så är inte Mormonkyrkan rätta platsen för dig. Det finns utbrytargrupper som bara har JS som ledstjärna.

   När man säger att man ”tror med Bibeln” så betyder det att man anser att det finns felaktigheter i den pga att människor är ofullkomliga.

   Gilla

   • janne skriver:

    jag tror att bibeln är Guds ord i den mån den är rätt översatt.
    Det gör vi säkert båda.
    Mormonkyrkan är rätt plats för de som tror på att när Herren sade evig sanning så stödjer vi den.Annars är det avfall.
    Vissa saker förändras under tiden.En del saker förändras aldrig.
    Joseph visste såklart inte allt.Men det han visste ska vi följa.

    Gilla

   • janne skriver:

    Den levande Jesus har tolkningsföreträde.
    Att profeter skulle ha olika uppfattningar om grundläggande läror tror jag inte på.Och så menade du säkert inte iheller.
    Om kyrkan har genom snart 200 år predikat nedsänkningsdop som enda gällande eviga sätt att döpa,så tror vi väl inte att en profet någon gång kan säga annorlunda.
    Vad ska vi då med profeter till?
    Eller kanske det är som man sade förr:Standardverken har företräde,om någon säger emot dessa ,profet eller inte,så har han fel.
    Ändrar vi på detta så känns det som om ni har kidnappat kyrkan.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Den som ser på Bibeln som en samling sanningar anser att inga saker ska förändras genom tiden. Den som tror med Bibeln förstår att den behöver tolkas för vår tid. Kärnan, dvs att Jesus Kristus är vår Herre och Frälsare, förändras inte.

    Gilla

   • janne skriver:

    Själv tror jag både att den innehåller en massa sanningar och att den behöver tolkas för vår tid.

    Gilla

 9. janne skriver:

  – Jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.

  Svar:Det finns traditionella mormoner och det finns moderna mormoner.

  .

  – Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition.

  Svar: Alla ber vi till samma Gud men vi förstår denna Gud lite olika.Men han har säkert mer än ett öra.

  .

  – Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag är den enda sanningen.

  Svar: Jesus ÄR enda sanningen .Den sanningen som ger evigt liv.Detta förnekas av andra religioner.

  .Antimormoner brukar klaga på att Mormonkyrkan ständigt förändrar sin teologi.
  Svar: De återupprättade sanningarna är vad som gäller.

  – Helvetet är ett inomjordiskt tillstånd, det finns inga eviga straff.

  Svar; de allra flesta kommer till ”himlen”.

  .

  Gilla

  • Mormonlady skriver:

   Mormoner tror inte alls att Gud Fadern hade samlag/sex som en man och kvinna har.

   Jackelén påstår inte att Jesus inte skulle vara sanningen. Men även Gud Fadern är sanningen, och han är källan till allt, överallt.

   Jackelén talar om Jesus då han levde här på jorden i sin roll som både människa och Guds Son. Hon hänvisade inte till hans existens innan eller efter jordelivet. Människan Jesus sa inte att han var den enda sanningen. Man måste skilja på Jesu jordiska och himmelska tillvaro.

   Gilla

   • janne skriver:

    I utfrågningen av kandidaterna så var det en fråga som var ungefär vem som är bäst Jesus eller Mohamed.Något sådant.
    Jesus är frälsaren .Detta tror inte ickekristna religioner.I den bemärkelsen är han den enda sanningen.Sanningen som frälser.Så menade jag.Ursäkta om jag var lite oklar där.
    Angående Jesu tillkommande så tror jag inte kyrkan av idag har någon officiell ståndpunkt.Men vad vet jag.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Jesu försoningsverk får alla människor ta del av, oavsett om man tror på honom eller ej, och oavsett vilken åsikt man har om honom.

    Samtidigt så finns det extra välsignelse att få om vi vill gå i Jesu fotspår.

    Gilla

   • janne skriver:

    Beroende på hur man definierar försoningsverk.Alla ska uppstå,Ja.
    Men det betyder väl inte att Mohamed är lika bra att tro på som Jesus..
    Vilken åsikt man har om Jesus är i allra högsta grad av vikt.Förkasta helt Jesus och säg adjö till himlen.Och då pratar vi inte om Honom som en bra profet utan som Guds Son.
    Men det ska vi väl inte behöve dryfta om.Detta är ju självklara saker för alla.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Du tror alltså att de som inte tror på Jesus kommer att leva ett torftigt liv? Fast så är det inte.

    De kommer att ha ett helt underbart fantastiskt liv och känna sig rikt välsignade, även fastän de inte vet varifrån välsignelse kommer.

    De kommer att ha ett liv som är så underbart att de knappast kan beskriva det i sina tankar här och nu, och det kommer att överträffa deras vildaste förväntningar på hur underbart och gott det himmelska livet är. Deras liv kommer att vara mycket mycket bättre än vad deras liv här på jorden är.

    Stör det dig? En del kristna funderar på varför de i så fall ska tro på Jesus om det blir så här. Varför ska den som inte tror bli så rikligt välsignad, och undrar vad man ens kan tjäna på om man tror på Jesus.

    Så vad kan en kristen tjäna på att tro på Jesus? Vad sägs om det enkla svaret att det finns välsignelse att få genom att vända den andra kinden till, att behandla sina fiender som om de vore deras allra bästa vän och närmaste familj. Glädjen i att se fiender bli bästa vänner och få uppleva försoningens kraft då allt söndrigt och splittrat helas.

    Gilla

   • janne skriver:

    Alla kommer väl att böja knä inför honom en dag.Så någon sorts tro eller vetande kommer vi väl alla att ha.
    Frågan är intresant.Vad händer om jag helt förkastar jesus?
    Kan jag då få någon välsignelse från Honom?Jag väljer ju själv att inte ta emot det.
    Annars är det väl tro som i ditt inlägg som gör att andra kristna inte ser oss som kristna.För dem är det antingen eller.Att komma till himlen utan att tro på Jesus är för dem lite konstigt.
    Men alla måste acceptera Jesus för att vara del av den himmelska verkligheten.
    Åtminstonne enligt Bibeln.
    Vad Tjänar vi på att acceptera Jesus?
    Tror frågan är felställd.
    jag ÄR en hemsk syndande person.Jag har inget att ”köpslå” med.Bara så tacksam för att Han dog för min skull.Helt utan min förtjänst.
    Han Är vägen .INgen annan. När en annan religion inte vill erkänna detta så ska man som Svenska Kyrkans högste representant självklart vara klar och tydlig om detta.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s