Därför kommer Romney inte införa mormon-sharia-lag

OM FÖRFATTAREN: Lärare, skolchef och lekman i mormonkyrkan.

Lekman i mormonkyrkan: Jag vet att det finns många som misstänker att Mitt Romney vill införa någon slags mormon-sharia-lag. Men det skulle strida mot kyrkans officiella lära.

Debatten om Romney och hans religion börjar nu bli en intressant följetong. Fler ateister och mormoner ger sig in i en dialog som visserligen är givande på många sätt, men samtidigt undrar jag hur fruktbart det hela är i slutändan. Jag kommer fortfarande ha min tro intakt och Patrik Lindenfors, som nu har skrivit sin tredje artikel om mormonkyrkans falskhet, kommer troligtvis fortsätta att se kyrkan som ett hot.

Jag tar mig därför friheten att vända på samtalet i ett försök att dämpa den nervositet som uppenbarligen finns i Sverige över vad ett Romney-presidentskap skulle innebära. Jag minns, till exempel, den oro Björn Ulvaeus hyste i en artikel under förra presidentvalskampanjen där han skriver att det vilar en domedagsstämning över oss om Romney blir president. Ulvaeus likställer fundamentalisten Romney med fundamentalisten Ahmadinejad, och påstår att mormonerna, likt islamisterna, vill att religionen ska styra landets lagar. Och om det händer då försvinner folkets fri- och rättigheter.

För en medlem i kyrkan låter detta fullständigt befängt – och till viss del kränkande. Men. Det sista jag vill göra är att ta på mig offerrollen. Ibland kan det finnas orsak att kliva ur sin egen bubbla och se sig själv (eller ens tro) utifrån. Då ökar naturligtvis förståelsen för att det faktiskt finns människor, speciellt de som inte vet vad kyrkan står för, som börjar bita på naglarna just nu. Hur mycket jag än vill så kan jag inte upplysa läsaren om alla kyrkans läror, men det som förmodligen är mest passande idag är att informera var kyrkan står gällande relationen kyrka och stat. Jag tror det kan lösa upp många knutar och om inte helt bota, åtminstone lindra oron för hur Mitt Romney skulle utöva sitt presidentskap.

Grundläggande för en mormon är att alla jordens invånare har rätten att utöva sin fria vilja. Det står i en av våra trosartiklar (kyrkans officiella trossatser) följande:

”Vi gör anspråk på förmånen att tillbe Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt eget samvetes maningar och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbe hur, vad eller vad de vill.”

Denna trosartikel är av stor betydelse, för den säger inte enbart hur viktig religionsfriheten är för oss som utöver tron, men att denna rätten att tro – eller inte tro – är en gudagiven gåva. Alla människor måste få ha rätten att följa sitt samvetes bjudande (så länge den friheten inte inskränker på andras frihet). Det här är kyrkans officiella lära. Och jag måste säga, detta är unikt, för hur många religioner har något jämförbart med detta som en av sina viktigaste trossatser? I sammanhanget tycker jag det är viktigt att lyfta fram. Samtidigt som kyrkan vill skydda medlemmarnas frihet att utöva sin tro, så är den mån om att utsträcka samma privilegium till alla andra. Och detta är en ovillkorlig förmån till alla; det vill säga, jag kan inte misstänkliggöra någon för hennes livsåskådningsval, utan skänker den respekt och förståelse som jag själv hoppas få bli mottagare av.

Jag tar upp denna trosartikel för dess värderingar står som grund för hur alla människor i samhället borde bli bemötta och vilken roll de styrande har. Jag vet att det finns många som misstänker att Mitt Romney vill vara en ”mormonpresident” i det att han kommer gynna kyrkans medlemmar och införa någon slags mormon-sharia-lag. Men ett sådant scenario är inte bara totalt främmande för oss medlemmar men även helt oönskvärt. För så här lyder kyrkans officiella lära, författad av Joseph Smith själv (i Läran och Förbunden, kapitel 134):

”Vi tror inte att det är rätt att blanda religiöst inflytande med civilt styre, varigenom ett religiöst samfund gynnas och ett annat förmenas sina andliga förmåner och dess medlemmar förnekas sina individuella rättigheter som medborgare.”

Detta är A och O för oss. Religionen skall vara skild från staten. Punkt. För om den inte är det så inskränks genast rättigheterna för flertalet medborgare att följa sitt ”samvetes maningar”, som ovannämmnt. Landets styrande måste vara ledare för alla medborgare och inte för en enskild grupp. Historien visar gång på gång hur fel det kan bli när denna princip åsidosätts. Vidare läser vi i Läran och Förbunden (som är helig skrift för mormonerna):

”Vi tror att ingen regering kan bestå i fred om inte sådana lagar utformas och obrottsligen hålls som tillförsäkrar varje människa frihten att följa sitt samvete, rätten och kontrollen över egendom samt ger skydd för livet.

Därför, för att uppnå en sådan regering som sätter alla medborgares rättigheter i centrum, bör man söka efter ledare som kan ”[tillämpa] lagen med opartiskhet och rättvisa och upprätthålla den genom folkets röst.”

Till slut talar Läran och Förbunden om att de som utövar tro på Gud är ansvariga för hur de utövar den tro och att deras religiösa uppfattningar inte får mana dem ”att göra intrång på andras rättigheter och friheter”.

Detta är kyrkans officiella lära. Den bygger på det ansvar människor har gentemot varandra och på den respekt och förståelse som måste finnas i ett samhälle, samt i förlängningen hur viktig staten är för att skydda dessa rättigheter och friheter för sina medborgare.

Oavsett vad något anser om teologin i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, så har jag svårt att se hur någon skulle vilja protestera mot denna ståndpunkt. Och igen, fråga er själva, hur många andra religioner och tankesystem poängterar detta så starkt i sina trossatser och heliga skrifter som mormonkyrkan gör? Det säger ganska mycket om kyrkan.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/20/d-rf-r-kommer-romney-inte-inf-ra-mormon-sharia-lag

Det här inlägget postades i Alla inlägg, Samfund, kyrkor och religioner, Samhällsfrågor, Skrifterna allmänt. Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till Därför kommer Romney inte införa mormon-sharia-lag

 1. JH skriver:

  Med hygglig sannolikhet behöver vi inte beskymmra oss om hans religion. Man kan ju hoppas att man tar sitt förnuft till fånga och fortsätter med Obama.

  Gilla

  • Bahra skriver:

   Men Obama är ju också troende. På vilket sätt skiljer sig Obamas ”magiska entiteter och diverse tillbedjan till dessa” från Romneys?

   På vilket sätt är Romney omdömeslös som är troende medans Obama, som också är troende, inte är omdömeslös?

   Gilla

  • Mormonlady skriver:

   Obama är ju kristen, och de flesta kristna kyrkor hotar ju med att alla som inte tycker som de gör kommer till helvetet. De räknar med att majoriteten av alla människor kommer att komma till helvetet. Är det något att vara obekymrad över?

   Gilla

   • JH skriver:

    Tja, givet att det finns över 30 000 tolkningar som utmynnat i separata trossamfund givet denna ‘ofelbara ‘ ‘lättolkade’ bok (märk min ironi) så lär merparten komma till ‘helvetet’. om man nu tror på detta. Obama verkar hur som helst åtminstone var den minst religiöst styrda, vilket är en god sak. Ser man till den politik som han för så tillhör han definitivt den liberala delen av det amerikanska etablissemanget, och den evangeliska högern (om de ny är något att gå efter) räknar honom inte som kristen ens. Personligen kan jag kanske se rätt stora tecken på att han mest är kulturellt kristen något som är ett minimum krav inom amerikansk politik givet att man tycks fästa avsevärd vikt vi dessa oviktiga saker däröver. Vad han egentligen står kan bara han själv avgöra och säga. Det samma går väl för Romney också, men då han frotterat sig med evangeliska högern och knappast kan räknas till de mer rakryggade här i världen så kan man inte så lätt veta var man egentligen har honom.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Barak Obama tror på Gud extremt mycket, han är jättereligiös. Frågan är väl snarare om han är en ”förklädd muslim” som en del evangelikaler tror, eller om han verkligen är kristen. Man kan dock konstatera att mormoner har i stort sett samma syn på muslimer som president Obama har. Obama är inte en sekulär kristen, utan han är en kristen som har en lite annorlunda relation till islam än vad evangelikalerna har. Obama är extremt jättemycket religiöst styrd i sin politik. Tänk att du har missat detta.

    ”Redan så tidigt som 1855, när den kristna litteraturen förlöjligade Muhammed, höll George A Smith (1817–1875) och Parley P Pratt (1807–1857) i de tolv apostlarnas kvorum långa predikningar i vilka de gav prov på en riktig och sansad förståelse av islamsk historia och talade uppskattande om Muhammed som ledare. Äldste Smith sade att Muhammed ”härstammade från Abraham och tvivelsutan var det Gud som lät honom träda fram i avsikten” att predika mot avgudadyrkan. Han förstod muslimernas situation som i likhet med de sista dagars heliga hade svårt att ”få en ärlig historia” skriven om sig. Därefter fortsatte äldste Pratt med att uttrycka sin uppskattning av Muhammeds lära och påstod att muslimerna ”på det hela taget har bättre moral och bättre institutioner än många kristna nationer”.

    De sista dagars heligas förståelse av Muhammeds roll i historien kommer också till uttryck i första presidentskapetsuttalande 1978 om Guds kärlek till alla människor. I det omnämns Muhammed som en av ”världens stora religiösa ledare” som ”mottog en del av Guds ljus”. Uttalandet försäkrar att ”Gud gav dem moraliska sanningar för att upplysa hela nationer och ge enskilda människor större insikt”.

    Under senare år har de sista dagars heligas aktning för Muhammeds andliga arv och för muslimernas religiösa värderingar lett till ökade kontakter och ökat samarbete mellan sista dagars heliga och muslimer runtom i världen. Detta samarbete har delvis sin grund i sista dagars heliga-församlingar i områden som Medelhavets östra stränder, Nordafrika, Persiska viken och Sydostasien. Genom att inte missionera i islamiska länder i Mellanöstern visar kyrkan sin respekt för islamiska lagar och traditioner, som förbjuder muslimer att gå över till andra religioner.”

    http://www.jesukristikyrka.se/nyheter/artikeloeversikt/archive///2004/january/article/muhammed-ur-sista-dagars-heligas-perspektiv.html 

    Barak Obama och Mitt Romney har båda polygama månggifte som gemensam nämnare. Deras farfar var polygamist.

    http://mormonlady.se/obama-och-romney-manggiftet-som-gemensam-namnare/ 

    Barak Obamas förhållande till islam är ungefär densamma som mormonernas.

    http://mormonlady.se/jesu-kristi-kyrka-av-sista-dagars-heliga-och-islam/

    Gilla

   • JH skriver:

    Se svaret till Bahra. I övrigt så gäller tesen minst onda av två möjligheter, och Obama framträder alltmer som den sekuläre av de två i sin praktiska politik. Det gäller i allmänhet från hans hållning mot homosexuella till forskning och utveckling och däremellan sina politiska satsningar. I sammanhanget är minst onda det man får gå på :-).

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Ja, JH, sist jag kollade var siffran 34000. 41000 anger wiki när jag kollar nu. Många är det i alla fall. Men ‘ofelbar’ eller ‘lättolkad’ är boken då rakt inte. Vilket torde vara tydligt.

    Men du gillar alltså Obama för att han är ‘minst religiös’? Kanske till och med endast kulturell kristen? För att hans politik är liberal? Är det din mening att man inte kan vara både liberal och kristen? Svaret är naturligtvis att man kan hitta troende kristna inom hela det politiska spektrumet, så jag tycker argumentet haltar lite. Är du liberal månne, JH?

    Den ‘evangelikala högern räknar inte ens Obama som kristen’ säger du också till hans försvar. Ja det stämmer nog, de har smutskastat honom från början och har lyckats öka andelen amerikaner som tror att han är muslim från 12% till 17% sedan förra valet (från 16% till 32% bland republikanerna). Fast han är kristen. Och du missar att samma evangelikala höger inte räknar Romney som kristen heller… fast många stöder honom ändå, för dom gillar honom mer än Obama. Ett haltande argument till tycker jag.

    Du säger vidare att Romney inte kan räknas till ‘de mer rakryggade här i världen’ och Obama skulle därför vara bättre? Det är ju i princip samma argument som används mot Obama. Då kan ju inte han vara bättre. Ett haltande argument till, som bara är ‘sant’ om man redan bestämt sig för att det är så. Oavsett vilken kandidat man redan valt.

    Men JH. Handen på hjärtat nu. ATT kandidaterna är religiösa verkar ju komma i andra hand för dig, eller hur? Att Romney är just mormon retar eller skrämmer dig mer än att han bara är religiös. Varför då?

    Gilla

   • JH skriver:

    Nope. Religionen påverkar mitt tyckande om dem. Och i det avseendet har Obama visat sig vara den bättre av de två (på ett ungefär som den evangeliska högern till hyfsat stor del accepterat Romney som det minst onda alternativet). Men jo det är helt rätt. Helst hade jag sett en universalist eller renodlad agnostiker/ateist vid en sådan post.

    Som tur är verkar alla religioner (inklusive Mormon kyrkan) vara på nedgång i USA vilket förhoppningsvis gör det hela bättre med tiden.

    Jodå, mormon kyrkan växer, men inte i takt med befolnikgsökningen och konvertiter kannibaliserar bara på en överlag sjunkande andel religiösa i samhället. Positivt med andra ord!

    MVH

    Gilla

 2. janne skriver:

  ”Detta skulle strida mot kyrkans lära”.
  Redan där säger Herrey att Romney skulle följa kyrkan som president.
  Se hur lätt det är att vrida till saker om man bara vill.
  Romney kommer att agera som president för USA,inte som SDH-medlem.
  Hur skulle han gjort i historien?
  Eskalerat i Vietnam?
  Fångläger i Kuba
  Irakkriget?
  Atombomb över Japan?
  En president gör saker som denne tror är bra för USA eller sin egen popularitet.
  Varför blanda in kyrkan i det.
  Förövrigt tycker jag det är bra att folk fortfarande retar sig på oss SDH.
  När Lusifer slutar se oss som ett hot.När vi har blivit lika som alla andra kristna.
  Då ska vi bli allvarligt oroade.

  Gilla

 3. Bdp skriver:

  Väldigt intressant debatt detta. Ska bli intressant att se hur de bemöter Herreys skriftcitat.
  Mormoner är ju onekligen kända för att vara vänliga, artiga, toleranta och absolut inga talibaner, och visst ligger det något i det Herrey säger, att det är ganska unikt bland religioner att ha så toleranta paragrafer och inställning till andra religioner?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s