”Mest kända kristna i Sverige” visar på tolerans av begreppet kristen.

Carola är den i särklass mest kända kristna svensken. På andra plats kommer Jonas Gardell medan KD-ledaren Göran Hägglund är trea.(Källa: Dagen 120425; Carola toppar kristen kändislista)

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd uppger för Dagen att hon ser topplaceringarna Carola/Gardell som att det ger en ganska bra spännvidd över kristenheten i Sverige”.

Hur ska man definiera begreppet kristen egentligen? Om man utgår från vad svenska folket tycker så finns det utrymme för en stor tolerans för vilka som kan kalla sig för kristna. Naturligtvis ska man låta människor själva definiera sin tro, även om det ibland kan kännas kärvt, för vilken kristen vill kännas vid Anders Behring Breiviks, Adolf Hitler och Sverigedemokraternas definition av kristendom?

Carola hamnade på klar förstaplats över de mest kända kristna svenskarna. Idag vet jag inte riktig vad hon tror på, men ursprungligen var hon aktiv i den tidigare så kontroversiella rörelsen Livets Ord. Livets Ord kallades av kritiker för Livo och betraktades inte alls som kristen av många. Jag var vid den tiden själv aktiv i frikyrkorörelsen och minns  hur diskussionerna gick. 

Framför allt har denna riktats mot den så kallade framgångsteologin och JDS-läran,  det vill säga tanken att Jesus skulle ha dött andligt. Sistnämnda uppfattning anses enligt vissa kritiker peka mot att Livets Ords teologi har idéer av gnostiskt ursprung. På senare tid har också riktats teologisk kritik mot Livets Ord i samband med deras närmande till Katolska kyrkan och församlingens nya ekumeniksträvan vilken går rakt emot deras egen linje som den var för 15 år sedan. Under åttiotalet var Livets Ords framgångsteologiska hållning tydligare, med stort fokus på andeutdrivningar, sjukdomar som varandes djävulens verk och helande, något som föranledde stark kritik. Betoningen av att sjukdomar, och ibland även de sjuka människorna, som varandes något som hänger ihop med djävulen har på senare år tonats ned, men Livet Ord menar fortfarande att ”I Bibeln är sjukdom något ont som har djävulen, människans fiende, som sin yttersta källa” (Källa: Wikipedia; Livets ord, Uppsala)

Livets Ord betraktas också som en destruktiv sekt:

Hjälporganisationen för människor som drabbats av sekter, FRI (Föreningen Rädda Individen), menar dock att Livets Ord är en sekt  och att Ulf Ekman är sektledare. Torbjörn Swartling skriver i böcker från 1988 och 1993 där han berättar som sina personliga erfarenheter. En känd, och ibland omstridd, sektmotståndare, Karl-Erik Nylund, har även ett kapitel om Livets Ord i sin bok Att leka med elden – sekternas värld där han menar att Livets Ord bör göra upp med sitt förflutna för att slippa sektstämpeln och bli helt accepterade bland andra frikyrkor. Skarp kritik gällande sektbeteende och maktmissbruk har även riktats ifrån Ulf Ekmans frus brorson, såväl som från Ulf Ekmans svåger, vilka lämnade Livets Ord på ett tidigt stadium främst med kritikinnehållet som orsak. Per Kornhall är ytterligare en långvarig tidigare medlem som numera anser att Livets Ord är en sekt. Kornhall publicerade 2010 boken Livets ord. Kontroll och manipulation i Jesu namn.” (Källa: Ibid)

En fb-kompis, Jessica L, som växte upp i Jönköpings församling, men senare i livet gick ur Jesu Kristi Kyrka och numera är ateist, bosatt i USA,  berättar om sitt möte med Carola:

I thought she had calmed down a bit as she was rather annoying in her youth. I remember when she came along to Jonkopings ward one summer along with the Herreys and asked to get up and pray…which she did non-Mormon style (to show us the passion we were lacking I think), lol.

Om nu Carola åtminstone har haft en kontroversiell tro så gäller det också i högsta grad Jonas Gardell:

Jonas Gardell växte upp i en kristen familj, inom Baptistkyrkan. Han berättar ofta om hur hans mamma berättade för honom att Gud alltid älskar honom och att Han aldrig kommer att överge honom.” Gardells tro är ofta återkommande tema i hans verk och han anger Bibeln som sin största inspirationskälla. Gardell utnämndes i december 2007 till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet..Utnämningen väckte kritik från vissa teologer och två medlemmar av fakultetsnämnden reserverade sig mot beslutet.” (Källa: Wikipedia; Jonas Gardell)

Stefan Swärd, pastor och känd bloggare, anser att Gardell inte står för en konventionell kristendom, utan betraktar honom mer som panteist än kristen. Han går bl a igen Gardells bok ”Om Jesus”. Några av de för kristna kontroversiella ställningstaganden som Gardell tagit enligt Swärd är att Gardell inte ser bibeln som Guds ord, utan som mänskliga dokument, skrivna av människor med en egen agenda och speciella syften.” Gardell förnekar Kristi gudom och ser inte heller Kristus som den som en dag ska döma alla människor. Han tror vare sig på jungfrufödseln eller att Jesus var syndfri och anser att vi människor heller inte behöver omvändelse. Gardell har dessutom en kritisk syn på de kristna kyrkorna som han anser är helt teologiskt oeniga. (Källa: stefansward.se ; Kristendom a la Jonas Gardell)

Avslutningsvis vill jag bara ge exempel på den passion som Carola har eller åtminstone har haft, vilken vi ”mormoner” verkar sakna: 


Om gunneltroberg

Dikter, texter, mat, musik och allt annat som gör livet levbart.
Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Konstnärlig verksamhet, Missuppfattningar, Personporträtt, Samfund, kyrkor och religioner. Bokmärk permalänken.

63 kommentarer till ”Mest kända kristna i Sverige” visar på tolerans av begreppet kristen.

 1. Bahra skriver:

  ML och Viggo. Ni har båda rätt från mitt sätt att se på saken.

  Gilla

 2. BDP skriver:

  Är det verkligen så stor skillnad mellan att tro att de är tre olika men som alla är eniga och jobbar tillsammans och drar åt samma håll – och att tro att tre personer men en och samma gud som visar sig på olika sätt? Blir inte kontentan ganska detsamma? Känns lite som hårklyverier och detaljer… 

  Gilla

  • Magnus Ifver skriver:

   Det kan tyckas så. Det stannar dock inte där när det gäller skillnaden mellan kristendom och mormonism. Mormonism skiljer inte på det gudomliga och det mänskliga. Mormoner tror att Gud varit en människa som oss (även idag fast upphöjd). De tror att vi människor kan bli Gudar. De tror även att änglar är människor (avlidna). Kristendomen skiljer på detta genom att Gud inte är som oss utan har alltid varit den Han är. Vi kan heller inte bli en egen Gud. DÄR är skillnaderna väldigt mycket större och ack så mycket allvarligare

   Gilla

   • BDP skriver:

     Jag tror nog många bland gemene man, inte bara barn –  har en bild av att avlidna blir, eller kan bli, änglar!  Kanske ingen ”ärkeängel” med basuner och trumpeter och allt det där, men ändå en slags  ”lägre” ängel.

    Menar de (mormoner) verkligen att människor bokstavligen kan bli gudar? Är det inte mer att de kan bli ”som” gudar? Typ, en evig andlig varelse, leva i himmelen, osv? 

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Nej själva mormonismen går ut på just det att människor blir Gudar som härskar över egna universum. Dock vet de mycket väl att det rimmar rätt illa med att med en sådan lära och samtidigt kalla sig kristna. Därför har de börjat tona ner läran idag så till den grad att nya medlemmar och en del yngre inte ens är medvetna om den doktrinen. Men som sagt är det en mycket grundläggande lära för dem.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    BDP. Det är inte alls nedtonat, det är bara inte så centralt som Magnus försöker få det till. Nästan allt som anti-mormoner tycker illa om vill man framställa som centralt. Men det är det inte.

    Men Magnus har rätt i att Mormoner tror på theosis. Åtminstånde ganska många, för alla tror inte på det. Ponera följande:

    Rom 8:14-18
    14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.
    15 Ni har inte fått
    slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba!* Fader!”
    16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.
    17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

    Fundera gärna över vers 17. Det finns ganska mycket där…

    Upp 21:7
    7 Den som segrar skall få detta i arv (eng ”inherit all things”), och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. ( http://interlinearbible.org/revelation/21-7.htm )

    Samma som i Rom 8:17. Medarvingar med Kristus.

    Finns några till i bibeln, med de får ni slå upp själva:

    Matt 5:48
    Joh 17:20-23
    Heb 12:9-10
    Fil 3:21
    1 Joh 3:2
    1 Pet 5:6
    2 Pet 1:3-4
    Upp 1:6
    Upp 3:21

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Mormoner tror inte att vi ska utvecklas till en gud,
    utan det handlar om att bli Guds avbild, precis som det står om i 1 Mos
    1:27  ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild
    skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”

    Kol 3:9-12 
    ”Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.”

    Mormoner tror precis som alla andra kristna att vi ska bli medarvingar till Kristus, dvs theosis, och vi vet dessutom inte egentligen vad detta innebär. Det innebär att vi vill bli fullkomliga, precis som domprost Åke Bonnier i Svenska kyrkan, som skriver, ”Jag vill bli fullkomlig – jag önskar bli mig själv och jag önskar Dig att Du ska bli fullkomlig, bli Dig själv och kanske är det så att ju mer Du blir Dig själv och jag blir mig själv ju närmre kommer vi varandra och ju närmre kommer vi Gud.” 

    http://akebonnier.blogspot.se/2009/12/jag-vill-bli-fullkomlig.html 

    Mormonkyrkan säger om detta: ”We believe that the apostle Peter’s biblical reference to partaking of the divine nature and the apostle Paul’s reference to being ‘joint heirs with Christ’ reflect the intent that children of God should strive to emulate their Heavenly Father in every way. Throughout the eternities, Mormons believe, they will reverence and worship God the Father and Jesus Christ. The goal is not to equal them or to achieve parity with them but to imitate and someday acquire their perfect goodness, love and other divine attributes.” 

    http://en.fairmormon.org/Deification_of_man 

    ”Latter-day Saints believe in an eternal cycle where God creates children in the purpose that they may grow to be joint-heirs of Jesus Christ and thus become one with God or like God. This is commonly called exaltation with the LDS church. However, Gordon B. Hinckley, former prophet and president of the church, stated that we do not currently possess a clear understanding of what it means to be joint-heirs with Christ.”  

    http://en.wikipedia.org/wiki/Plurality_of_gods 

    According to Brigham, there will be no such separate kingdoms of personal power …to yourself, by yourself, and for yourself, regardless of every other creature.
    But the truth is, you are not going to have a separate kingdom; I am not going to have a separate kingdom; it is not our prerogative to have it on this earth. If you have a kingdom and a dominion here, it must be concentrated in the head; if we are ever prepared for an eternal exaltation, we must be concentrated in the head of the eternal Godhead…If we fancy that we have an independent interest here and in the world to come, we shall fail in getting any of it.
    Your interest must be concentrated in the head on the earth, and all of our interest must center in the Godhead in eternity, and there is no durable interest in any other channel. 

    http://en.fairmormon.org/Nature_of_God/Deification_of_man/Gods_of_their_own_planets

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Ska jag låta mormoner komma in och korrigera dig? De lär ärligt talat häpna över att du säger att mormonismen inte lär ut att människan ska bli egna Gudar.

    Gilla

   • Viggo skriver:

    Dina uttalanden ”Mormoner tror/tror inte” är lite för starka ibland. Var lite mer försiktig när du använder det uttalandet. Den vanliga åsikten jag hört är att vi ska bli ”gudar”, hur och på vilket sätt vet vi inte helt och kan inte förstå och de flesta har ingen riktig förklaring på detta men fortfarande så är det ingen jag pratat med som inte är av den uppfattningen att vi ska bli ”gudar”.   

    Denna länken går till en bra förklaring gällande att vi ska bli gudar.
    http://www.fairlds.org/authors/fordham-michael/do-we-have-the-potential-to-become-like-god 

    För er som inte orkar läsa hela klistrar jag in 2 stycken jag gillar:


    Even though we can be called gods, we are not on the same level as God the Father. We are like Him in that we have potential. In other words, being his children, we are in essence gods in embryo, not equal to Him. In order to reach that potential, there is a transformation that we must go through. We cannot go through this transformation without Jesus Christ. ”

    ”In conclusion, when the Bible tells us that . . .We were created in the image of God
    God is the father of our spirits
    We are the offspring of God
    Christ calls us gods
    Man has become as God
    We will inherit all things
    We will be co-heirs with Christ of all things
    We will have glory
    We will have thrones
    We will be filled with the fullness of God
    We will be partakers of the divine nature of God
    We will be one with God
    We shall be like Him
    Our bodies will be fashioned like His glorious body
    We can gain perfectionthen yes, I believe we have the potential to become a god ourselves. It is tradition that teaches these things are not true. It is the councils of men that teach these things are not true; it is the Christian Creeds that teach these things are not true. It is the Holy Bible that teaches these things are true. I choose to believe what the Bible teaches.”

    Gilla

   • Bahra skriver:

     What Viggo said.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Du tittade inte på vad Magnus menade med vad han skrev. Först och främst, jag svarade Magnus när han påstår att mormoner tror att de ska bli Gudar med stort ”G”, dvs jämställda med Gud Fadern. Hans påstående ställs utifrån hans grekisk-influerade tänkesätt.

    ”Humans are not and will not be gods in the sense of Greek philosophy (absolute, ultimate, uncreated, independent beings). No, the terms ”gods” when used in the Bible and LDS writings may be meant in a more limited sense not radically different in meaning than ”angels” (though a difference in LDS sources is that ”angels” are single while ”gods” dwell in eternal family relationships”

    http://www.jefflindsay.com/LDSFAQ/FQ_theosis.shtml#think 

    Sen påstår han att mormoner tror att de ska regera över egna universum, men där hänvisade jag till ett uttalande av Brigham Young.

    Gilla

   • Viggo skriver:

    ”Mormoner tror inte att vi ska utvecklas till en gud” skrev du, alltså inget stort ”G” på dig heller. Jag såg vad han skrev men det er irrelevant. Du har skrivit ”universala” uttalanden om vad ”vi mormoner” tror förut utan att jag hållit med och utan att det varit den bild jag fått av att andra jag känner tror. Därför anmärkte jag på detta denna gången. 

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Jag svarade Magnus och hans grekiska bild på vad det innebär att vara det. Hans åsikt om vad det innebär att vara ”en Gud” eller ”en gud” är inte samma. Så om jag då säger att nej, det är inte så man tror (dvs den grekiska synen på det hela), så är det det som det innebär. Det är inte ett helt teologiskt uppslagsverk där man har skrivit långa stycken om allt och förklarat allt i minsta detalj.

    ————————————————————————————————-

    Do Latter-day Saints believe they can become “gods”?
    Latter-day Saints believe that God wants us to become like Him. But this teaching is often misrepresented by those who caricature the faith. The Latter-day Saint belief is no different than the biblical teaching, which states, “The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together” (Romans 8:16-17). Through following Christ’s teachings, Latter-day Saints believe all people can become ”partakers of the divine nature” (2 Peter 1:4).

    Do Latter-day Saints believe that they will “get their own planet”?
    No. This idea is not taught in Latter-day Saint scripture, nor is it a doctrine of the Church. This misunderstanding stems from speculative comments unreflective of scriptural doctrine. Mormons believe that we are all sons and daughters of God and that all of us have the potential to grow during and after this life to become like our Heavenly Father (see Romans 8:16-17). The Church does not and has never purported to fully understand the specifics of Christ’s statement that “in my Father’s house are many mansions” (John 14:2).

    http://www.mormonnewsroom.org/article/mormonism-101#C13

    Gilla

   • Viggo skriver:

    Skyll inte ifrån dig. Det var väldigt otydligt och lät väldigt mycket som just det som stod. Du skriver långa stycken och förklarar annat i minsta detalj spå varför inte detta? När du tar på dig ”språkrörsrollen” för alla mormoner så bör du vara väldigt tydlig.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Alltså, du begriper inte att jag skev till en evangelikal och inte till en mormon? Mormoner har inte det grekiska tänkandet som han har. Språket jag pratade var inte ”mormonska” utan ”evangelikalska”.

    Gilla

   • Viggo skriver:

    Det spelar ingen roll. Om jag inte fattar som har haft en del med dig att göra hur tror du andra som läser tänker. Tänk på att vara tydlig när du kommer med ”Såhär tror mormoner”-fakta.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Mmm, ska tänka på det lite mer i fortsättningen.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Just det men änglar som du sade så stämmer det såklart vad du säger. Vet inte varför det blivit så men det låter ju fint i alla fall. Dock är det inte bibliskt. Bibeln skiljer dock på änglar och människor. De är helt väsensskilda.

    Gilla

   • Bahra skriver:

     Vilken referens använder du, Magnus, som stöd för ‘väsenskild’?

    Gilla

 3. Magnus skriver:

  Säg mig om jag har fel men känslan är att du försöker påvisa att mormoner skulle kunna betraktas som kristna och därav inlägg (tolerans). Det handlar dock inte om detta. Det är inte hur udda eller normal man är utan vilka doktriner man har. Mormonism är inte kristendom helt enkelt. Sedan kan t ex Hitler osv ha varit kristna i en bemärkelse men knappast var de frälsta.

  Gilla

  • Klabbis skriver:

   Nu kommer du med Hitler-liknelser igen!! 

   Känner du till Godwins lag? http://sv.wikipedia.org/wiki/Godwins_lag
    
   Den som först nämner Hitler i en diskussion ”förlorar” för det visar att man har slut på relevanta argument, eller väldigt dåliga sådana, så istället jämför man motståndarna med Hitler….  det gör du ofta!

   Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Jisses, detta visste jag inte. Tack för informationen. Jag lär mig saker pga bloggen som jag kanske aldrig annars hade lärt mig.

    Gilla

   • Magnus skriver:

    Hej Klabbis! Det måste röra sig om ett missförstånd. Jag gav ingen Hitler-liknelse utan påvisade att man kan vara kristen per definition men man behöver därför inte var frälst. Hitler var katolik men knappast praktiserande katolik och knappast frälst.

    Gilla

   • BDP skriver:

     Tyvärr Magnus, det spelar ingen roll HUR man tar upp Hitler och Nazism, vilken liknelse man gör, bara ATT man nämner det gör att man ”förlorar”. Läs igen definitionen av Godwins lag på Wikipedia så ser du att du är ett klockrent exempel på det!

    Och du gör ju visst en Hitler-liknelse! Slingra dig inte! Du gör ju en tydlig parallell mellan Hitler och Mormoner, nämner dem i samma inlägg – båda kan sägas vara ”kristna” på papperet, men de är inte ”frälsta” och goda människor för det – är ju din underförstådda men ändå tydliga mening. Att på olika sätt jämföra sina motsåndare med Nazister som du just gjorde – klassiskt exempel på Godwins lag! 🙂

    Gilla

   • Magnus skriver:

    Om jag får sammanfatta vad du menar: Spelar ingen roll hur rätt jag har utan bara för att jag nämnt Hitler så har jag ”fel”? Varför jag ens tog upp det här är för att inlägget nämner Hitler. Du har inte i att jag här drar någon som helst parallell till Mormonkyrkan. Vad jag säger är att Behring och Hitler knappast är frälsta. Detta alltså helt oavsett om deras tro skulle vara korrekt. Sedan kan man alltså vara en alldeles genomgod människa (som många mormoner är) men det betyder inte att man är kristen för det.

    Gilla

   • Magnus skriver:

    Nu tror jag såklart inte heller att varken Behring eller Hitler var troende utan snarare i så fall använde argumentet i själviskt syfte.

    Gilla

   • BDP skriver:

    Tror F.ö. att Godwins lag även kan sägas omfatta att man t.ex. drar paralleller till Nordkorea, som du gjort i andra inlägg och trådar…

    Gilla

   • Magnus skriver:

    I alla fall för personer som inte fattar poängen…
    Men så är det alltid har jag märkt. Mormoner (även om du nu inte är mormoner) försöker alltid dra allting till sin fördel hur man än vrider och vänder på det hela. Egentligen inget konstigt med det, men det är just det…tänker man ett steg till…

    Gilla

   • Viggo skriver:

    Ja, det är illa med personer som inte fattar poängen Magnus 😉

    Gilla

   • Bahra skriver:

     =) Ibland är du för rolig, Magnus…

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Men Magnus då… är det så som du känner? Du känner dig alltså fortfarande hotad då mormoner tolkar vissa Bibelverser lite annorlunda än vad du gör. Det är en jobbig process att lära sig att det finns flera tolkningsmöjligheter av bibelverser än den egna. Det är inte förrän man lärt sig det som man är andligt vuxen. Kan en kram hjälpa som lite tröst?

    Gilla

   • Magnus skriver:

    Det finns flera tolkningsmöjligheter när det gäller saker som Bibeln inte är tydlig med. När det gäller grundläggande doktriner finns det bara en sanning och massor med feltolkningar.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Magnus. Det är ju det som du inte verkar kunna se är din tolkning.

    Det finns massor med andra tolkningar än den som du gör.

    Har du inte reflekterat över varför Bibeln är så luddig så att det blir så stort tolkningsutrymme?

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Närhelst det handlar om tolkning är jag öppen för att min tolkning kan vara fel. Närhelst det inte handlar om tolkning utan rena misstolkningar står jag upp för Guds ord precis som Gud uppmanar oss till. Det är min rättighet och skyldighet som troende kristen.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Men Magnus, nu har du samma resonemang ändå, fastän du försöker att skriva om det. Ditt resonemang går ut på att de teologiska tolkningar som du gillar kallar du för tolkningar, men de som du inte gillar kallar du för misstolkningar. Alla tolkningar är tolkningar, oavsett om du gillar dem eller ej. Så att ens kalla något för en misstolkning är att knuffa ner Jesus från hans tron och själv sätta sig där på den och börja att döma folk.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Det handlar inte om att döma folk utan att döma falska läror. Är det en tolkning att Jesus är Gud menar du? Där har vi en doktrin som knappast är en tolkning utan rent utav något Bibeln i klartext säger. Tycker du att en annan tolkning skulle vara att Jesus inte var Gud utan bara en människa? 

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Hur skulle det vara om du försökte att beskriva vad du tror och inte vad du inte tror?

    Själv så tror jag att Jesus är judarnas utlovade Messias, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är min Gud också. Sen kan jag ju rabbla alla dessa saker om Jesus som vi båda vet, men kanske inte är nödvändigt för diskussionen.

    Ingen gillar ordet ”falsk”. Om du istället för att projicera allt på vad du inte tror till vad du tror, då skulle mycket vara vunnet.

    Jag är säker på att vi blir bästa kompisar i himlen, du och jag, för vi har umgåtts mycket på internet. När vi ses så kommer jag att säga: ”Välkommen Magnus, roligt att se dig. Hur har du det? Vill du ha något att dricka? Vatten? Saft? Juice? Mjölk? Läsk? Kaffe? Te? Jag har snabbkaffe, bryggkaffe, svart te, grönt te, smaksatt te, örtteer av olika slag, rött te mm.” Sen tar jag fram de hembakade kakorna och bullarna och glassen, och så sitter vi länge länge och pratar om allt. Jag ser fram emot det. Jag har alltid kaffe och te till mina gäster även om jag själv inte längre dricker det.

    Just nu är du inne i en mycket svart-vit andlig period av ditt liv. Jag var också sådan när jag var yngre. Jag var lika dan i mitt sinne som dig, men Gud skakade om mig rejält tillslut. Jesus var inte alls glad, och jag fick lova att jag skulle göra mitt allra bästa för att inte döma en endaste människa, för det var hans jobb och inte mitt.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Varför i himlen och inte här och nu? Svara gärna om du tycker det är en tolkning att Jesus inte är Gud utan bara en människa/profet. Eller är Bibeln tydlig med att Jesus ÄR Gud?

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Vi är vänner redan Magnus, men det tar ett tag tills man blir bästa vänner. Ditt korståg är väldigt intensivt och lite svårt att hantera. Fast om vi ska vara ärliga, jag tycker att det går bättre för oss nu än vad det gjorde för ett par år sedan när vi hade våra bloggar på Aftonbladet, eller hur?

    Tolkningar är alltid personliga åsikter, oavsett om det är många som tycker det eller få. De orden är synonymer.

    ”Vid ett tillfälle frågade Jesus lärjungarna vem han är. Petrus svarade då: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus lovordade Petrus för denna bekännelse (Matt. 16:13-17).”

    http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesu_liv_enligt_Nya_testamentet 

    Petrus var den enda av lärjungarna som förstod att Jesus var Messias medan då levde här på jorden. Efteråt så började de andra lärjungarna att förstå mer och mer, men de hade felaktiga förväntningar på vem Messias var. De trodde att han skulle befria dem från Romarnas makt så att deras land skulle bli fritt, men så var det ju inte. Lärjungarna var i en förvirrad situation då de inte riktigt begrep sig på hur den utlovade Messias skulle vara. Det kom allt mer och mer förstås genom åren, men uppenbarelser kommer inte alltid så fort som man vill.

    Allt är så mycket enklare i efterhand kan tyckas. Man läser något och får för sig att man har facit i handen. Men vi var inte där.

    Jag vet mycket väl att du tror att Jesus är Gud, och det är fint. Men det finns de som läser Bibeln seriöst och som inte kommer fram till samma resultat. Vi bär alla med oss ett socialt arv av åsikter och fördomar, och det gör att vi inte kan vara objektiva. Ingen av oss kan det. Och om det går att läsa Bibeln och att då inte komma fram till detta med att Jesus är Gud, då innebär det att Bibeln inte alls är så klar som vi själva vill att allt ska vara.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Du menar alltså att det är en lika rimlig tolkning att Jesus inte är Gud?

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Om det är rimligt eller ej är ju något som man själv bedömer, dvs det är ens egen personliga åsikt. När det gäller religion så handlar allt om tro, för vi kan inte bevisa något.

    För en ateist så är tolkningen att Jesus är Gud helt orimlig. Den är helt orimlig för judar också, och Jesus var dock ändå jude. Muslimer fattar ingenting heller.

    Om man säger att något är mera rimligt än något annat (när det handlar om religion=tro som inte kan bevisas) så säger man att ens egen åsikt betyder mer än andras. Det är ordet ”mera” som visar på samma attityd som lärjungarna hade på Jesu tid.

    Lärjungarna bråkades om vem som var bästa vännen, vem som var mest viktig, vem som skulle sitta på Jesu högra sida i himlen, vem som älskade Jesus mest osv. Jesus gillar inte den attityden alls, för det är självhävdelse.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Då ställer jag två frågor till dig:
    1. Kan man bevisa att jorden är platt?
    2. Kan man bevisa att människan gått på månen?

    Gilla

   • Bahra skriver:

     Magnus, då ställer jag två frågor till dig:
    1. Kan man bevisa att Jesus lever?
    2. Kan man bevis att människan är skapad i Guds avbild?

    Du fortsätter att försöka framställa dina trosuppfattningar som vetenskapliga bevis, eller att din tro skulle vara mer rimlig än någon annans tro.

    Men din tro är inte vetenskap. Din tro är inte mer rimligt än någon annans. Du tror att det är på ett visst sätt enbart baserat på… tro. Finns ingen vetenskap alls inblandad. Bara tro.

    Det du säger är:

    ”min tro = jorden är rund = sant”
    ”din tro = jorden är platt = falskt”

    Totalt intetsägande och helt värdelöst som argument.

    Störtlöjligt…

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Ja, Magnus. Det är en tolkning.

    Eftersom du tycker att Fadern och den helige anden tillsammans med Jesus är en person, medan jag tror att de är tre personer. Du tolkar skrifterna på ditt sätt, jag tolkar på mitt sätt.

    Sen finns de dom som tolkar det bildligt, andra bokstavligt och somliga tolkar inte alls eftersom de förkastar alltihop.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    För det första tror jag att Fadern, Sonen och Anden är TRE personer men att det fortfarande är EN och SAMMA Gud. Vi lämnar det dock därhän eftersom treenigheten alltid blir en oändlig diskussion.
    För det andra undrar jag om du verkligen tror att massa med olika ”tolkningar” är lika rimliga? 

    Gilla

   • Bahra skriver:

     Magnus. Om Fadern, sonen och den heliga anden står framför dig, ser du EN eller TRE?

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Bara Sonen (inkarnerad i Jesu kropp) eftersom Fadern och DHA är andar.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Men eftersom man även kan se andar/änglar, det finns ju gott om exempel på det i skrifterna, så ställer jag frågan igen:

    Om Fadern, sonen och den heliga anden står framför dig, ser du EN eller TRE?

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Då säger jag väl tre då.

    Gilla

   • Bahra skriver:

     Magnus: ”Då säger jag väl tre då.”

    Tack Magnus för ett ärligt svar. Men inser du då att du tror som mormoner gör, Inte alls som en klassisk trinitarian?

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Det kan inte vara så att du inte begripit det hela?

    Gilla

   • Bahra skriver:

     Magnus: ”Det kan inte vara så att du inte begripit det hela?”

    Visst, men kan det inte vara så att det är DU som inte begripit det hela?

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Så fort det finns mer än en tolkning av en bibelvers så är det luddigt. Det är helt normalt att man känner en visshet i de saker som man själv uppfattar är rätt. Då blir konsekvensen av denna upplevelse att man tycker att andra har fel.

    Det är viktigt att lära sig att leva med denna teologiska luddighet och vara ödmjuk över att man inte vet allt. Den teologiska luddigheten är normaltillståndet som vi människor behöver lära oss att leva med.

    Man upplever en teologisk luddighet så länge som man inte dömer andra människor, men så fort man sätter igång att leka domare och sätta sig själv på Jesu tron och dömer andra, då försvinner den teologiska luddigheten och man blir tvärsäker.

    Gilla

 4. Mormonlady skriver:

  Ojdå, och jag som trodde att Carola skulle sätta igång med att tala i tungor högt och ljudligt. Istället så skrek hon högt.

  Vad beträffar Livets Ord… En av mina gamla vänner, en Livets-Ordare, kom på besök i helgen. Vet inte ännu om det blev en chock eller ej att möta mormoner. De har för det mesta så mycket fördomar om Mormonkyrkan.

  Gilla

  • Magnus skriver:

   Fördomar hit och fördomar dit, vad vi vet är att doktrinerna skiljer sig kraftigt åt. Det handlar om två olika trosåskådningar.

   Gilla

   • Mormonlady skriver:

    De skiljer sig bara lite egentligen. Det är du som överreagerar hela tiden tyvärr.

    Gilla

   • Magnus skriver:

    Om det nu bara skiljde lite – varför behövde kristendomen då ”återställas” och varför tog Mormonkyrkan så starkt avstånd till kristendomen?

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Eftersom det finns massor med kristna kyrkor som sinsemellan är oense, så är det små skillnader egentligen.

    Att återställa dopet så att det blev ett baptistiskt omvändelsedop anser ju inte baptister vara en återställelse för de har redan det, men det skulle bli det om man jämför med alla kyrkor som barndöper.

    Lika dant med de allra flesta andra teologiska frågor. Det som en kyrka anser vara helt naturligt och logiskt anser andra vara helt fel.

    Gilla

   • Magnus skriver:

    Har nog svarat detta massor med gånger förut. När det gäller de grundläggande doktrinerna existerar inte skillnader mellan kristna samfund. Det är det som gör oss alla kristna trots att en del mindre viktiga tolkningar eller utövanden kan skilja sig åt. När det gäller Mormonkyrkan skiljer sig de grundläggande lärorna väsentligt och det är just därför det inte är en kristen tro.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Magnus. Som jag har sagt massor med gånger:

    De enda grundläggande Kristna doktrinerna som finns kan man läsas om i Matt 22:36-40

    36 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?”
    37 Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.
    38 Detta är det största och främsta budet.
    39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.
    40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

    Allt annat prat om ‘grundläggande Kristet’ är helt och hållet obibliskt och påhittat av människor.

    Måhända tycker man att det finns ‘grundläggande evangelikalt’ eller ‘grundläggande katolst’ eller mormonskt etc, men sådant är underordnade konfessionella definitioner, inte definition för vad som är Kristet.

    Gilla

   • Magnus skriver:

    Alla buden kan sammanfattas i att älska sin nästa som sig själv. Det är vad som menas i skriftstället du gav. Sedan håller jag såklart inte med dig om att att det som klassas som grundläggande kristendom skulle vara obibliskt eller påhittat av människor.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Ja, ”På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna” är ju ett sätt att säga att allting sammanfattas. Men man kan också säga att alla andra bud och lagar har sin rot, eller sitt ursprung, från densamma på detta sätt. Och så ser jag på det.

    Älska Gud och din nästa är uttryckligen det ”största budet” och det enda som därför egentligen kvalificerar som ‘grundläggande’.

    Sen är det såklart inte konstigt att du inte håller med om att alla andra mänskliga filosofiska konstruktioner som du håller fast vid inte alls är bibliska. Men så är det ju ändå, efterssom de är definierade av människor, inte bibeln.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Jag har svarat dig en massa gånger och varit extremt övertydlig, och summa sumarum är att det är stor skillnad mellan olika kristna traditioner på vår jord. För att peka på några av dem…

    En av de saker är dopet (barndop eller troendedop) där även sydstatsbaptisterna döper om dem som redan är troendedöpta. För en barndöpare så är det otänkbart att göra som sydstatsbaptisterna gör, och ändå räknas detta till den kristna traditionen trots att det skiljer sig grundläggande från de andra.

    När det gäller äktenskapet (ortodoxa anser att det är evigt medan de flesta andra anser att det bara är under vår jordetid). Nästan alla kyrkor anser att det ortodoxa sättet att se på äktenskap är helt fel, och ändå så ingår denna syn i den kristna traditionen trots de grundläggande skillnaderna.

    Sen är det styrelseskicket om är olika, och vissa har episkopalt styrelseskick med biskopar osv medan andra inte alls har detta. För en pingstvän så är styrelseskicket som de historiska kyrkorna har (dvs episkopalt) helt otänkbart och skiljer sig väsentligt trots att det ingår i den kristna traditionen.

    Så när Joseph Smith återupprättade kyrkan (i hans ögon sett) så reagerade inte baptisterna alls på att det var ett troendedop, och lutheranerna reagerade inte på att det fanns biskopar i en hierarkisk organisation, och de ortodoxa reagerade inte alls på talet om eviga äktenskap osv.

    Mormonkyrkan har lånat nästan all sin teologi från olika kyrkor som räknas som ”mainstream”, och sen har de några få judisk/israelitiska traditioner som exempelvis preexistensen, att Gud kan materialisera sig fysiskt om han vill och har lust (Shi’ur Qomah) som en del judar tror.

    Kristna tror olika saker och det är inte alls något att uppröra sig över eller att göra ett så stort väsen utav. Du hetsar upp dig för småsaker och håller på med dina kampanjer för att få med dig folk i dina upptåg.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s