Gordon B. Hinckley – Bibelns Jesus

Gordon B Hinckley säger att han tror på Bibelns Jesus, dvs den historiska Jesus, och inte den traditionella grekisk-romerska Jesus som blivit till genom den romerska statsmaktens dekret som hotade alla som inte tyckte som dem med tortyr, dödsstraff eller landsförvisning.

Därmed är vi tillbaka i diskussionen om det är ok att den romerska staten med kejsarna i spetsen fick göra så med dem som inte höll med. De ansåg naturligtvis själva att det var ok, men var det ok för Gud? Majoriteten av alla kristna höll inte med kejsarna, men genom att hota kristna och mörda dem som inte höll med så tog de kontrollen.

FAIR skriver: ”President Gordon B. Hinckley, responding to a question regarding whether Latter-day Saints believe in the “traditional Christ,” stated:

No I don’t. The traditional Christ of whom they speak is not the Christ of whom I speak. For the Christ of whom I speak has been revealed in this the dispensation of the fullness of times.[1]

President Hinckley is referring to the concept of Christ that has developed in the centuries since the Nicene Creed was formed—He is saying that we do not believe in non-Biblical creeds. This statement is quite correct: Latter-day Saints do not have some of the same beliefs about Christ that other Christian churches do. He is not saying that we do not believe in the Biblical Christ. In fact, the reason that Latter-day Saints do not accept these creeds is because they are non-Biblical. President Hinckley continued (with words usually omitted by critics):

Am I Christian? Of course I am. I believe in Christ. I talk of Christ. I pray through Christ. I’m trying to follow Him and live His gospel in my life.”

http://en.fairmormon.org/Jesus_Christ/Gordon_B._Hinckley_states_that_Latter-day_Saints_don%27t_believe_in_the_%22traditional%22_Christ

http://www.lds-mormon.com/hinckley.shtml

http://mormon.org/question/faq/category/answer/0,9777,1601-16-56-16,00.html

Elder Brockbank then adds a very frank admission: ”It is true that many of the Christian churches worship a different Jesus Christ than is worshipped by the Mormons or The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. For example from the Church of England’s Articles of Religion, article one, I quote: ‘There is but one living God, everlasting, without body, parts, or passions..’ We cannot obtain salvation and eternal life by worshipping fake Christs.. The belief that God has no body parts, and passions is not a doctrine of Jesus Christ or a doctrine of the holy scriptures but is a doctrine of men, and to worship such a God is in vain” (”The Living Christ,” Ensign, May, 1977, pp. 26-7).

http://www.watchman.org/lds/gbhjesus.htm

Hur är då synen på Jesus om det är en annorlunda Jesus (enligt Hinckley)? Bland annat att Gud Fadern har en kropp av kött och ben. Det är inte så många kristna förutom mormonerna som tror så numera. Adam och Eva skapades också så, men vid syndafallet så fick de blod i sina kroppar.

”Fall of Adam. The process by which mankind became mortal on this earth. The event is recorded in Gen. 2, 3, 4; and Moses 3, 4. The fall of Adam is one of the most important occurrences in the history of man. Before the fall, Adam and Eve had physical bodies but no blood. There were no sin, no death, and no children among any of the earthly creations. With the eating of the “forbidden fruit,” Adam and Eve became mortal, sin entered, blood formed in their bodies, and death became a part of life. Adam became the “first flesh” upon the earth (Moses 3:7), meaning that he and Eve were the first to become mortal. After Adam fell, the whole creation fell and became mortal. Adam’s fall brought both physical and spiritual death into the world upon all mankind (Hel. 14:16–17).”

http://www.lds.org/scriptures/bd/fall-of-adam?lang=eng&letter=f

En av de viktigaste teologiska  frågeställningarna som gör att en del kristna reagerar så starkt på mormoner är just detta om Gud Fadern kan manifestera sig fysiskt eller ej. Min första fundering när jag stötte på denna tanke var att Gud inte kunde vara Gud om han var begränsad, dvs om man sa att Gud inte kunde, då har man begränsat honom och hans allmakt.

För frågan är ju vad Gud kan göra och inte göra. Är han inte kapabel att manifestera sig fysiskt? Eller menar andra kristna att han kan men inte vill? Fast då är ju frågan – om Gud kan göra något, kommer han då inte förr eller senare att göra det, bara för att han vill testa på hur det är?

Är inte Gud lite nyfiken på hur det känns att ha en kropp? Jag skulle vara det i alla fall, och ärligt så tror jag att Gud också förr eller senare blir nyfiken nog på hur det känns och upplevs. Det är därför som jag tror att Guds härlighet har manifesterat sig fysiskt, bara för att han inte kan låta bli att testa det.

Hur är det då – kan man vara så kategorisk som en del kristna är och säga att man inte kan vara kristen och tro att Gud kan manifestera sig fysiskt? Att det är en omöjlig tanke för kristna? Men då måste vi ju allesammans ställa oss frågan om hur det var förr i den kristna världsvida kyrkan. Fick kristna förr tänka och tro att Gud Fadern kunde ha en kropp? Fick de lov att tro så och fortfarande kalla sig för kristna?

Origenes berättade att inte alla kristna tyckte lika dant angående detta med att Gud har en evig härlighetskropp (när han själv behagar att låta sin härlighet manifestera sig).

“the Jews indeed, but also some of our people, supposed that God should be understood as a man, that is, adorned with human members and human appearance. But the philosophers despise these stories as fabulous and formed in the likeness of poetic fictions” (Origenes)

Aha, här får vi veta av Origenes att en del kristna trodde som mormoner gör, dvs att Gud Fadern har en kropp. Origenes säger dessutom att judarna trodde så på den tiden. Otroligt intressant faktiskt. Han var en av de tidiga kyrkofäderna. En sak till som han trodde – han trodde att vi människor levde hos Gud innan vi fick kroppar, dvs på vår förexistens. Detta är en andra tanke som mormoner också bejakar.

http://en.wikipedia.org/wiki/Origen

Så att säga att mormoner inte har stöd för sina åsikter hos kyrkofäder, det är helt fel. Det går alltså att finna stöd för Joseph Smiths tankegångar bland kyrkofäderna, och det budskap som han kom med på 1800-talet var radikalt då det hade tappats bort genom århundraden av statlig inblandning i den kristna världen. För det är väl det som profeter gör – ser till att saker och ting ställs tillrätta?

Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Avfallet, Joseph Smith, Judendom, Mormoner är kristna, Profeter, profetior, Religionshistoria, Samfund, kyrkor och religioner, Teologi. Bokmärk permalänken.

34 kommentarer till Gordon B. Hinckley – Bibelns Jesus

 1. Gunnel Troberg skriver:

  Kol 1: 13-18 står inte i motsättning till vår tro. Det framgår att Jesus Kristus är Guds son, förstfödd före allt skapat. Skapelsen är det fysiska och det stod Jesus Kristus för. Innan skapelsen levde Jesus Kristus OCH alla människor hos Gud som andevarelser. Gud skapade alla andevarelser och de hade fri vilja. En del av dessa gjorde uppror mot Gud innan skapelsen. De som gjorde uppror är Lucifer och hans änglar. Alla människor är bröder och systrar. Jesus Kristus är din och min äldre broder och Lucifer är även han vårt syskon.

  ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade
  Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra
  synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt
  skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga
  och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter.
  Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting,
  och allt består genom honom.”

  Gilla

  • Magnus Ifver skriver:

   Du ser inga problem då med vers 16 och 17? Du säger att Jesus stod för skapelsen dvs det fysiska. Det står ju där ”Ty i honom skapades ALLT I HIMLEN och på jorden, det synliga OCH DET OSYNLIGA. ALLT är skapat genom honom”

   Gilla

   • Bahra skriver:

    Magnus, du tar allt så bokstavligt hela tiden. Har jag inte redan visat hur absurt det kan blir när man gör så? (alla som tror på kristus blir då en och samma person)

    Jag tar fram ett gammalt svar till dig, som du fick vid ett av de tidigare tillfällena du ställde denna fråga. Mycket nöje.

    kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

    Du tolkar detta som att ”allt” menas ‘precis allt’ medan jag tror det handlar om ‘allt som åsyftas’. Lite löst förklarat kanske. En trosfrände till dig (som tror som jag i detta avseende), baptistpastorn C.H. Spurgeon har förklarat det så här om användandet av ”allt” i bibelkontexten ”whole”/”all”/”all things” (tyvärr på engelska, hittade inte någon svensk överättning):

    ”The whole world is gone after Him.’ Did all the world go after Christ? ‘Then went all Judea, and were baptized of him in Jordan.’ Was all Judea, or all Jerusalem baptized in Jordan? ‘Ye are of God, little children,’ and ‘the whole world lieth in the wicked one.’ Does ‘the whole world’ there mean everybody? If so, how was it, then, that there were some who were ‘of God?’ The words ‘world’ and ‘all’ are used in seven or eight senses in Scripture; and it is very rarely that ‘all’ means all persons [or all things], taken individually.”

    C.H. Spurgeon har helt rätt därför att i denna kontext görs undantag från “allt”. Tex ser vi i v 15 att undantag görs för Jesus och för den ”osynlige Guden” som Jesus är en avbild från. Vill man tolka v 16 som du gör nu måste vi komma till slutsatsen att Jesus även skapat den ”osynlige Guden”, Fadern, vars avbild Jesus är och därmed också sig själv (fast i en omvänd tidsordning, ännu en absurd konsekvens av den bokstavliga tolkningen av bibeln).

    Därmed vill jag visa att ”allt” i kol 1:16 inte alls menas ’precis allt’ som du vill göra gällande. Ditt resonemang om att Lucifer ’inte kan’ vara Jesus bror, med detta argument, är därmed i min mening endast ett mänskligt resonemang som om du framhärdar i också skapar ett moment 22 om att Gud skapar Gud i omvänd kronologisk ordning.

    Har du något annan argument, som inte samtidigt annulerar gud?

    En annan trosfrände till dig (H.L. Martensen, en evangelikal kristen) uttrycker det så här om Jesus och Lucifer:

    [Lucifer was] ”Christ’s younger brother, and became God’s adversary because he was not content to be second, but wanted to be first; because he was unwilling to bear the light of another, and wanted to be the light itself.”

    Spurgeon och Martensen har, precis som jag, inga problem med att se att varken Jesus eller Lucifer omfattas av ”allt” som åsyftas i Kol 1:16.

    Gilla

   • Mormonlady skriver:

    Här kommer vi till detta att man allt som oftast kan byta ut Fadern och Jesus mot varandra i olika texter utan att det stör harmonin i texten, för de är ETT.

    Jesus är mycket för mig: Frälsare, Herre, Broder, Fader, Enfödde Sonen, Skaparen, Livgivaren, Sanningen, Vägen, Livet osv. För det mesta så kan det vara svårt att se skillnad på dem. De är så lika som enäggstvillingar är, att det behövs de mest moderna vetenskapliga mätmetoder för att kunna se vem som är vem. Skillnaden är så liten att man kan luras att tro att deras DNA är identisk, men det är den inte. Förr trodde man att enäggstvillingar var identiska genetiskt, men numera vet man bättre.”Tvillingar är inte så lika som vi trott. En internationell studie slår fast att enäggstvillingar inte har identiska gener, vilket har varit den allmänna uppfattningen. Svenska, amerikanska och holländska forskare ligger bakom upptäckten.”http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tvillingar-inte-lika-som-bar_877681.svd 

    Gilla

 2. Marvin skriver:

  Bra skrivet

  Gilla

 3. Bahra skriver:

  Sen, Magnus. Som jag ser det är det du som inte tror på den bibliske Jesus.

  Du tror på den grekisk-romerska Jesus som definieras av Konstantin. En Kejsare utan auktoritet annat än världslig makt.

  Gilla

 4. Bahra skriver:

  Visst är det så ML.

  Om Gud skapade Lucifer och hans anhängare onda, så måste Gud vara ond. Men Gud skapar inget ont, bara gott. ”Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt”… ni vet.

  Lucifer, Morgonrodnadens son, var skapad god men gjorde uppror mot Gud och BLEV ond av egen fri vilja.

  Gilla

 5. Magnus skriver:

  Mormonism  lär ut att Jesus och Lucifer är andliga bröder. Det står dock inget sånt i Bibeln utan bara i mormonismens egna skrifter t ex Abraham 3: 22-28 och Moses 4:1-4. 
  Enligt Bibeln har dock Jesus skapat Lucifer och kan således inte vara Lucifers bror. (Kol 1:13-18)
  Jag tog här bara ett av många exempel på att den Jesus vi tror på inte är densamme som mormoner tror på. 

  Gilla

 6. Magnus Ifver skriver:

  Mormonism  lär ut att Jesus och Lucifer är andliga bröder. Det står dock inget sånt i Bibeln utan bara i mormonismens egna skrifter t ex Abraham 3: 22-28 och Moses 4:1-4. 
  Enligt Bibeln har dock Jesus skapat Lucifer och kan således inte vara Lucifers bror. (Kol 1:13-18)
  Jag tog här bara ett av många exempel på att den Jesus vi tror på inte är densamme som mormoner tror på. 

  Gilla

  • Mormonlady skriver:

   Precis som katolikerna så vet mormonerna att varenda en av alla varelser som Gud har fött/skapat är våra bröder och systrar, oavsett om det är fåglar, hundar, katter, fiskar, änglar eller onda andar.De onda andarna var inte onda från början utan valde att gå sin egen väg. Gud skapade bara gott. Så när man läser att mormonerna anser att Jesus och Satan är bröder, så är det bara pga att Gud Fadern är ursprunget till allting. Att onda andar är en broder eller syster till oss människor och djur innebär inte att man är vän och kompis med dem, för de är onda. Man väljer vänner som är goda, inte onda. Syster eller broder är en titel som visar på vårt ursprung, och har absolut ingenting med vänskap eller kärlek att göra. http://mormonlady.se/alla-varelser-som-gud-skapat-ar-vara-broder-och-systrar/ 

   Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Fast Bibeln säger ju att Jesus ÄR Gud och att det är Han som skapat allt…inklusive Lucifer.

    Gilla

   • Viggo skriver:

    Magnus: Vi ska inte gå in på den frågan igen för vi är inte överens om tolkningen av ”Jesus är Gud” saken.
    Om vi håller oss till ämnet så skapade Gud Lucifer ja men precis som Bahra skrev så gjorde Lucifer uppror och VALDE den väg han gick.

    Gilla

   • BDP skriver:

    Men Gud och Lucifer verkar ju vara rätt så bra ”polare” och kan sitta ner och snacka med varandra, och slå vad med varandra (Job). Gud går med på att djävulen ska få plåga och testa Job.  Det har alltid förbryllat mig.  Både hur han kan tillåta det, gå med på det, och att överhuvud taget vara så polare med djävulen? Vad säger det om deras ”relation” och ev ”släktskap” – vad säger ni olika falanger?

    Gilla

   • Bahra skriver:

    BDP. Angående det här med att Gud och Djävulen umgås och slår vad med varandra, kan jag bara säga: Jag vet inte.

    Kanske någon annan här kan kasta mer ljus över det hela.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Fast Bibeln säger att Jesus har skapat Lucifer. Då blir det rätt svårt för de att vara bröder av en Himmelsk Fader eller hur?

    Gilla

   • Viggo skriver:

    Vilket skriftställe säger det Magnus?

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Det som jag redan nämnt.

    Gilla

   • Viggo skriver:

    What Bahra said 🙂

    Gilla

   • BDP skriver:

    Jag tycker huruvida Gud har en fysisk kropp eller inte, och det här med Guds och djävulens relation kanske inte är så viktigt, det är teologiska hårklyverier, . (men jag vill gärna höra vad ni tror om det jag skrev om exemplet Job här ovan ändå)

    Jag undrar snarare – menar mormonerna att romerska kyrkan och dess efterföljare har ändrat i vad Jesus undervisade och sade? Vi använder ju alla samma bibel? Exakt vad är det mormoner menar när de säger de tror på bibelns Jesus, och inte den ”traditionella” jesus?  Vad är skillnaden, bortsett från fysisk kropp, osv?

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Magnus, vi har redan haft den här diskussionen flera gånger och jag misstänker att inget har förändrats sedan sist.

    Men jag tar det igen.

    Det som rör till det för dig är den obibliska treenigheten där du tror att en far är sin egen son och ytterligare en person (http://mormonlady.se/maste-man-tro-pa-treenigheten/)
    när det i verkligheten är tre olika personer.

    Dessutom förkastar du alla skriftställen i bibeln som förklarar föruttillvaron  (http://mormonlady.se/foruttillvaron-2/).

    Så nej, Bibeln säger inte alls att Jesus har skapat Lucifer. Det är bara ett antagande, som i min mening dessutom är byggd på felaktig grund. Bibeln lär ut att det är FADERN (inte sonen) som har skapat Lucifer, och eftersom Jesus är sonen ”den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat” är han allas storebror.

    Summa summarum: Jesus är Guds son och allas och alltings storebror, och
    då även Lucifers, helt enligt Bibelns lära.

    Gilla

   • JG skriver:

      ”Bibeln lär ut att det är FADERN (inte sonen) som har skapat Lucifer,
    och eftersom Jesus är sonen ”den osynlige Gudens avbild, förstfödd före
    allt skapat” är han allas storebror.”

    Guds son är också Gud Sonen.  Kristus är ett med Gud, därmed är Han medskapare.

    Det där ”problemet” löses endast genom trinitarismen. Annars bleve det motsägelser.

    Gilla

   • Bahra skriver:

     JG, inte alls.

    Ser inget behov över huvud taget för trinitarismen för att lösa ”problemet”… som inte finns. Det blir bara ett problem MED trinitarismen, men då den inte är biblisk är det inget problem.

    Men visst har du rätt i att Guds son är Gud sonen (=Jesus). Nyckelordet är ”son”.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Ser du ingen motsägelse i att Bibeln säger att det bara finns EN Gud? Fadern, Sonen och Anden är denne Guden. Därav är de en och samma Gud och inte tre Gudar.

    Gilla

   • Bahra skriver:

    Magnus. Nej jag ser ingen motsägelse, eftersom jag inte tror att bibeln menar det bokstavligt, utan bildligt. På samma sätt som jag inte tror att Joh 17:21-23 menas bokstavligt.

    21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig
    och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att
    du har sänt mig.
    22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett
    dem, för att de skall vara ett, LIKSOM VI ÄR ETT:
    23 jag i dem och du i
    mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall
    världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har
    älskat mig.

    Om du tror på trinitarismen, för att du tolkar det bokstavligt, måste du också tro att alla som tror på Kristus egentligen är en och samma person. För det är så det står i dessa verser med tydlig hänvisning till det som du tolkar som trinitarism.

    Men så är det ju förstås inte.

    Snarare är det som det beskrivs i apg 4:32
    ”32 Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda
    kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt.”

    Fadern, Sonen och Den helige Anden är förenade i sak, eller ”ett hjärta och en själ”, på samma sätt som ‘skaran’. Det är det som Joh 17 pratar om: Förenade i hjärta och själ, alltså bildligt, inte bokstavligt.

    Igen. Trinitarismen är inte biblisk, utan den är en mänsklig filosofisk konstruktion. Att göra antaganden byggda på denna felaktiga grund, eller att hänvisa till densamma som en slags auktoritet, faller på sin egen orimlighet.

    Gilla

   • Magnus Ifver skriver:

    Fast i Kol 1:13-18 är det ju tydligt att det är Jesus som skapat ALLT? Eller?

    Gilla

 7. Magnus skriver:

  Vad intressant att ni anser er tro på Bibelns Jesus! Går det bra om jag kontrollerar det hela lite?

  Gilla

 8. Magnus Ifver skriver:

  Vad intressant att ni anser er tro på Bibelns Jesus! Går det bra om jag kontrollerar det hela lite?

  Gilla

Lämna ett svar till Magnus Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s