Föruttillvaron

Läran om en föruttillvaro är inget nytt påfund, utan det har funnits länge, inom många olika trosåskådningar. Som länken ovan visar, återfinns denna lära inom så spridda åskådningar som Judendom, Islam, Buddism, Grekisk filosofi, Gnosticism och inte minst inom Kristendomen själv.

De tidiga Kristna trodde på en föruttillvaro. T.ex. Tertullian och Origen (mer än 100 år före den Nicenska trosbekännelsen) förespråkade denna lära.

Men kanske är ingen trosåskådning så tydlig och bestämd i sin doktrin om en föruttillvaro idag, som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

 

Mos 3:4-5
4 Och se, nu säger jag dig att detta är himlens och jordens tidsperioder när de skapades den dag då jag, Herren Gud, gjorde himlen och jorden,
5 och varje planta på marken innan den var i jorden, och varje ört på marken innan den växte. Ty jag, Herren Gud, skapade allt varom jag har talat andligt, innan det var i sitt naturliga tillstånd på jordens yta. Ty jag, Herren Gud, hade inte låtit det regna på jordens yta. Och jag, Herren Gud, hade skapat alla människobarnen, men ännu inte någon människa att bruka jorden, ty jag skapade dem i himlen, och det fanns ännu inte kött på jorden, inte heller i vattnet eller i luften.

Gud skapade alltså allting två gånger. Först skapades allting andligt, sedan skapades allting rent fysiskt. Detta finner mormonerna stöd för även i bibeln av den enkla anledningen att det finns två skapelseberättelser, en i 1 Mos 1-31, 1 Mos 2:1-3 och en i 1 Mos 2:4-24. De två avviker lite från varandra eftersom den första beskriver den andliga skapelsen och den andra beskriver den fysiska skapelsen.

 

Mos 6:51
51 Och han kallade på vår fader Adam med sin egen röst och sade: Jag är Gud. Jag skapade världen och människorna innan de var till i köttet.

Denna vers visar igen att det fanns två skapelser. En andlig och en fysisk. Men visar också lite på otydligheten i skrifterna, om man inte tar in alla pusselbitar, eftersom den säger i stort samma sak som andra trosåskådningar använder som grund för förordination i stället för föruttillvaro.

 

Nu har jag begränsat mig till att konstatera att kyrkan lär ut förexistens. Vill man titta lite mer noggrant i denna doktrin från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Mormonkyrkan, LDS-kyrkan SDH-kyrkan eller internt, kort och gott ”kyrkan”) kan man fördjupa sig här:

Premortal Life på lds.org
Premortal Life på BYU
Premortal Life på Mormonwiki
Premortal Life på Lightplanet
Premortal Life på FCS (Foundation for Christian Studies)

 

Nedan har jag listat ytterligare några referenser från bibeln som stöd för läran om en förexistens. De är inte listade i någon speciell ordning. Mycket nöje.

 

1 Pet 1:20
20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull,

Det är inte någon diskussion om att denna vers visar att Jesus Kristus verkligen fanns i en förexistens, dvs ”redan före världens skapelse”, inte bara som en förordinerad tanke om vad som komma skall.

 

Ef 1:3-4
3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,
4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.

Samma gäller denna vers. Man läser ”innan världens grund blev lagd” på samma sätt som man läser ”redan före världens skapelse” och drar samma slutsats som i 1 Pet 1:20. Dvs en förexistens.

 

Joh 17:24
24 Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd.

En vers där Jesus säger att Fadern älskade honom ”innan världens grund var lagd” där vi kommer fram till samma slutsats: En föruttillvaro.

 

Rom 8:29
29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

Denna vers nämner både en föruttillvaro och en förordination med formuleringarna ”förväg har känt” (föruttillvaro) och ”förutbestämt” (förordination).

 

Rom 9:10-12
10 Men inte bara det, Rebecka fick två söner med en och samme man, vår fader Isak. 11,12 Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre.(1 Mos 25:23)* Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar.

Dessa verser är lite luddiga och jag hade själv inte tagit med dem i detta sammanhang, men det verkar som att de tidiga kristna använt bl.a. just dessa verser som stöd för en förexistens, så jag listar dem ändå.

”Innan barnen ännu var födda”, sades det: ”Den äldre skall tjäna den yngre”, för att Gud hade så redan beslutat.

 

Jeremia 1:5
5 ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”

Innan (eng. ”before”) antyder före skapandet eller ”formandet i moderlivet”, d.v.s. innan formandet över huvud taget hade påbörjats.

Utvalde (heb, ”yada”, eng .”knew”) är lite vidare i sin spännvidd. Det verkar som den engelska och den svenska översättningen inte är överens här, eftersom den svenska säger ”utvalde” och den engelska säger ”knew”. Betydelserna verkar gå isär och tytts olika i olika bibelöversättningar.

Yada betyder ”känna” i en mer intim mening som förutsätter en längre tids samvaro (alltså inte att Gud visste hur han skulle bli). Skall dock inte förväxlas med betydelsen ”känna” i kontexten man och hustru (d.v.s. sex), även om det faktiskt är samma ord.

Men, ordet ”Yada” kan också betyda ”välja” i den meningen att man tar ett beslut eller tar en av ett urval. Det innebär att det fanns fler att välja på, men valet föll på Jeremia. Översättningsmässigt finns det olika ord för ”valde” i olika översättningar, t.ex. ”set you apart”, ”consecrated you”, ”sanctified thee”, ”appointed thee”, ”ordained thee”, ”separated thee” osv.

Sammantagningsvis är alltså både den svenska och den engelska översättningen grammatiskt korrekt. Man har bara valt att betona olika delar av ordets betydelse.

Man kan nog med fog ha uppfattningen att ordet ”yada” valts med omsorg och att det är meningen att det skall betyda båda dessa saker samtidigt. D.v.s. Gud både kände Jeremia väl och utvalde honom, vilket torde vara logiskt, att man utväljer någon som man känner väl och vet kan utföra uppgiften.

 

Joh 9:2
2 Hans lärjungar frågade: ”Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?”

Denna vers har traditionellt hänvisats till som att apostlarna förutsätter en föruttillvaro som det dessutom går att synda i.

 

Pred 12:7
7 då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den.

I första delen av denna vers återvänder kroppen till sin ursprungliga plats, nämligen jorden. Andra delen av versen visar att anden återvänder till sin ursprungliga plats, nämligen till Gud. Orden ”vänder åter” eller återvända, förutsätter en tid med Gud innan anden placerades i den jordiska kroppen. Man kan ju, per definition, inte återvända till en plats man aldrig varit på, eller hur? Versen visar tydligt att andens ursprung är himlen och att jordelivet är ett mittentillstånd mellan en förtillvaro och en eftertillvaro.

 

1 Mos 2:7
7 Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden* och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.

Gud blåste in livsanden i Adam. För att Gud skall kunna ”blåsa in livsanden” måste anden redan ha funnits innan den blev ”inblåst” i Adam.

 

Job 38:4-7
4 Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd.
5 Vem har bestämt hennes mått – du vet! Och vem spände mätsnöret över den?
6 Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten,
7 medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje?

Vers 4-6 sätter tidsramen till själva skapelsen, vers 7 visar att ”morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje” medan jorden fortfarande höll på att skapas. Versen visar tydligt att det fanns en föruttillvaro.

Man kan höra många andra förklaringar till denna vers och självklart kan man tolka det som att guds söner inte skall tolkas bokstavligt utan istället vara andra väsen med egenskaper ”lika Gud”, eller mer nedtonat, änglar. I mormonteologi är dessa ”guds söner” Guds andebarn, skapade i den första andliga skapelsen. Men oavsett hur man tolkar det, visar versen tydligt att det fanns en föruttillvaro.

Många tycker också hela poängen med dessa verser är att Job inte fanns i någon föruttillvaro, medan jag nog ser att det är Jobs kunskap som ifrågasätts samtidigt som föruttillvaron framställs som en självklarhet. Dessa verser visar med all önskvärd tydlighet att föruttillvaron är verklig och vi alla sjöng och ropade av glädje inför skapelsen och vårt stundande jordeliv på densamma.

Det här inlägget postades i Alla inlägg, Filosofiska tankar, Mission och evangelisation, Teologi. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Föruttillvaron

 1. Gunnel Troberg skriver:

  Verkligen en intressant artikel Bahra. Det jag fastnade för först när jag blev undervisad av missionärerna var just läran om föruttillvaron. Båda mina föräldrar fick uppenbarelser om att jag ville bli född ner till jorden. Min mamma berättade att hon hörde en röst som sa ”jag är en kvinna och jag vill bli född ner till jorden”. Rösten slutade inte förfölja henne förrän hon blev gravid. Nämnas ska kanske att mina föräldrar absolut inte var/är mormoner och inte kände till den kyrkan överhuvudtaget när jag kom till.

  Gilla

  • Bahra skriver:

   Tack, Gunnel. Och tack för att du delar med dig av en så personlig upplevelse. Och visst är det så, som du säger. Jag har hört många, både ”religiösa” och ”icke-religiösa, uttrycka liknande upplevelser faktiskt.

   Gilla

  • Mormonlady skriver:

   Det är ganska så fantastiskt Gunnel, detta att din mamma som inte alls är mormon fick uppleva något sådant. Jag förstår att du känner starkt för kyrkan på grund av detta.

   Gilla

Lämna ett svar till Mormonlady Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s