Hur kyrkans lära och ledares uttalanden bör tolkas

Många av missförstånden beträffande Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga gäller dess lära. Nyhetsmedia frågar alltmer vad det är som skiljer kyrkan från andra trosåskådningar, och reportrar tycker om att jämföra en trosåskådning med en annan.

Kyrkan välkomnar vetgirighet, men svårigheten med att förstå kyrkans lära är inte enbart en fråga om tillgång till den rikliga information som finns. Det är snarare en fråga om hur informationen tas emot och undersöks.

Varje religions lärosatser förstås bäst då de ses i ett brett sammanhang, och eftertänksam analys krävs för att förstå dem. Nyhetsreportrar som är pressade av dagliga deadlines finner ofta detta problematiskt.

Därför kan några få enkla principer som underlättar en bättre förståelse vara till hjälp medan kyrkan fortsätter att växa över hela världen och får allt större uppmärksamhet av media:

Inte varje uttalande som gjorts av en kyrkans ledare, tidigare eller nuvarande, är nödvändigtvis en lärosats.

Ett uttalande som görs av en ledare vid ett enstaka tillfälle är ofta en personlig, om än välbedömd, uppfattning, men är inte avsett att vara officiellt bindande för hela kyrkan.

Med gudomlig inspiration rådgör första presidentskapet (profeten och hans två rådgivare) och de tolv apostlarnas kvorum (kyrkans näst högsta styrande enhet) tillsammans för att fastställa grundsatser som genomgående förkunnas i kyrkans officiella publikationer.

Dessa lärosatser finns i de fyra ”standardverken” med helig skrift (Bibeln, Mormons bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan), i officiella tillkännagivanden och i Trosartiklarna.

Enstaka uttalanden har ofta tagits ut ur sitt sammanhang, vilket förvrängt deras ursprungliga innebörd.

Vissa lärosatser är viktigare än andra och kan betraktas som grundsatser. Till exempel är Edens lustgårds exakta läge mycket oväsentligare än läran om Jesus Kristus och hans försoningsoffer.

Misstaget som offentliga kommentatorer ofta gör är att ta en dunkel lärdom som är av mindre betydelse i fråga om kyrkans syfte och placera den i centrum.

Detta är särskilt vanligt bland reportrar eller forskare som förlitar sig på hur andra kristna tolkar kyrkans lärosatser.

Med de heliga skrifterna som grundval förkunnade Joseph Smith:

”De fundamentala principerna i vår religion äro apostlarnas och profeternas vittnesbörd om Jesus Kristus, att han dog, begravdes och åter uppstod på den tredje dagen och uppsteg till himmelen. Allt annat, som tillhör vår religion, är endast tillägg till detta.”

Eftersom andra tidsperioder har andra svårigheter får nutida profeter uppenbarelser som är relevanta för deras tids omständigheter. Detta följer det bibliska mönstret (Amos 3:7) där Gud ger budskap och varningar till sitt folk genom profeter för att trygga deras välbefinnande.

I vår tid har president Gordon B Hinckley upprepade gånger betonat vikten av familjen i vårt alltmer splittrade samhälle. Dessutom utesluter kyrkan inte framtida tillägg till eller ändringar av dess lärdomar eller tillvägagångssätt.

Denna levande, dynamiska aspekt av kyrkan gör det lättare att bemöta dessa svårigheter. I Trosartiklarna står det: ”Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.”

De sista dagars heliga lägger stor vikt vid att tillämpa sin tro i det dagliga livet. Sista dagars heligas omtanke om andra människor återspeglas till exempel i deras aktiva engagemang i samhället och i världsomfattande humanitära program. Som Jesus Kristus förkunnade: ”Ni skall känna igen dem på deras frukt.”

Enskilda medlemmar uppmanas att på egen hand sträva efter att få en andlig bekräftelse på att kyrkans lära är sann. Dessutom uppmanar kyrkan alla människor att inte bara omfatta evangeliet intellektuellt, utan med intellektet och anden, en process där förnuft och tro samverkar.

De som skriver om eller kommenterar kyrkans lära behöver också förstå att vissa ord i Mormons boks vokabulär har något annorlunda innebörd och bibetydelse än samma ord har i andra religioner.

Exempelvis ser sista dagars heliga i allmänhet uttrycket födas på nytt som en omvändelseprocess, medan många andra kristna samfund ofta ser det som en omvändelse som äger rum ett visst ögonblick.

Ibland kan några se en lärosats som motsägelsefull när de i själva verket missförstår enkla skillnader i terminologin.

Både journalister, akademiker och lekmän uppmuntras att söka svar på sina frågor om kyrkan genom att se på det breda och komplexa sammanhang inom vilket dess lärosatser har förkunnats, i en anda av förnuft och god vilja.

Salt Lake City, 4 Maj 2007 Läs mer

Detta inlägg publicerades i Alla inlägg, Joseph Smith, Teologi. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s