Both men and women are ”him” according to Genesis 1:27

Both men and women are ”him” according to Genesis 1:27. A word study about the word ”female” in Strong’s Concordance. Word 5344 and 5347. To pierce, boring through, hole etc. And in word 853 we can see that both male and female is ”him”. In Swedish, Karl XII Bible from 1703 is translating it correct. In 1917 Bible version and following translations it is translated wrong, it is changed from ”honom” (English=him) to instead be ”henne” (English=her). So, both men and women are ”him”, and the difference between them is that women has a ”hole”, men doesn’t have that.

https://biblehub.com/text/genesis/1-27.htm

Publicerat i Alla inlägg, Gamla Testamentet, Kvinna/feminism, Missuppfattningar, Teologi | Lämna en kommentar

”12-åriga Savannah kom ut som gay i mormonkyrkan.”

Savannah-testimony-LDS-678x381Ibland dyker det upp nyheter om kyrkan i svensk media. Vissa saker ”går viralt” och sprids snabbt över nätet världen över. En av dessa virala nyheter handlar om en 12-årig flicka som blir avbruten i ett tal i kyrkan där hon kommer ut som lesbisk.  I de svenska medierna förfasar man sig oreflekterat över flickan som inte tilläts berätta om sin läggning, utan där hon avbröts mitt i talet genom att micken stängdes av.

Under flera år har jag skrivit på Mormonlady artiklar där jag har tagit upp ämne för ämne som kritiker till kyrkan tar upp. Till slut fanns bara två ämnen kvar och dessa är svåra att försvara eller förklara. Från att ha försökt bevisa att mormonkyrkan är falsk har kritiken gått över till att visa hur anti-feministisk och homofobisk kyrkan är.

Hur svarar man på det? Ja, jag skrev en mängd artiklar om den mormonska HBTQ-rörelsen i USA. Jag skrev om förändringar som ständigt sker i kyrkan där man blir mer och mer öppen gällande dessa frågor. Attityder till HBTQ är mycket en generationsfråga.

Jag har också skrivit om de redskap som kritiker till kyrkan använder för att kritisera kyrkan.  Förutom att de använder anti-feminism och homofobi som argument använder de sig av media och barn för att föra fram sin agenda.  Jag har tidigare skrivit en artikel om kyrkans novemberpolicy där man inte låter barn till samkönade par bli medlemmar i kyrkan. Detta för att skona barnen från att användas som vapen i en kamp mot kyrkan.

I det aktuella fallet med den 12-åriga flickan är enligt uppgift pappan fortfarande aktiv medlem i kyrkan, medan mamman lämnade kyrkan i samband med kyrkans novemberpolicy. Bägge föräldrarna var fullt medvetna om sin dotters tal. Förmodligen är de också insatta i vilka regler som gäller på ett vittnesbördsmöte.

Den första söndagen varje månad hålls istället för vanlig gudstjänst med tal ett så kallat vittnesbördsmöte. Medlemmar i kyrkan ombeds att komma fram till podiet och hålla ett kort, max tre minuter långt vittnesbörd om sin tro på det återupprättade evangeliet, Mormons bok, Vår Himmelske Fader, Jesus Kristus och så vidare.  Det ska inte vara något tal, utan vara något spontant där anden ska vägleda. Det som sägs ska inte heller stå i konflikt med kyrkans läror.

Vad som hände var att flickan gick upp, höll ett skrivet tal, började med att vittna om att alla människor oavsett läggning är lika mycket värde, men gick vidare med att uttrycka att hon som vuxen önskade ingå ett samkönat förhållande och att hon ansåg att det inte stred emot Guds vilja.  Det var alltså flera saker som flickan bröt emot. Naturligtvis kan man säga att det var grymt att avbryta henne, men samtidigt kändes det alltför iscensatt.  Vuxna människor använder ett barn som redskap för att framföra sin agenda och det är barnet som blir lidande.  Att händelsen filmades förminskar inte direkt intrycket av att detta var iscensatt. Kyrkan har nämligen regler för att man inte får fotografera eller filma under kyrkans möten.

Det här är alltså ett praktexempel på hur kritiker till kyrkan arbetar idag. Man skapar en situation, använder ett barn, dokumenterar och låter det gå viralt. Tidningar världen över tar tacksamt emot allt skandalomsusat material och det blir en vinnarsituation för alla utom för kyrkan och inte minst för barnet som användes som redskap.

Låt mig göra en jämförelse. Säg att jag dök upp med min 12-åriga dotter på ett politiskt partikonvent. Det är Vänsterpartiets konvent. Jag låter min dotter gå upp till podiet. Modigt vittnar hon om förtjänsten av ett samhälle som styrs av marknadskrafterna där konservativa värderingar ventileras. När en av Vänsterpartiets medarbetare försöker avbryta min dotter så kommer min filmkamera att rulla. Hur kan Vänsterpartiet med att avbryta min älskade dotter när hon kommer ut med sina insikter om politiska värderingar?  Jag låter det gå viralt och Vänsterpartiet kommer att betraktas som ett bakåtsträvande parti som behandlar ett frimodigt barn illa.

På Mormon building bridges (MBB), en organisation som arbetar för  att bygga broar mellan kyrkan och  HBTQ-rörelsen reagerar man mestadels negativt till att Savannah blev avbruten i sitt tal. En homosexuell man, Tristan Foster,  ställer sig dock negativ till hela händelsen och jag vill gärna citera honom:

Obviously this is a sensitive issue and I’ll try not to step on too many toes. I know people who have come out during testimony meetings, and it’s gone well for them. I could see her experience being similar had she born her testimony in a similar fashion. She did not. This preteen brought a written speech which otherwise began following the pattern of a typical testimony. This involves testifying of the truthfulness of the Gospel of Christ. She expressed her belief that our Heavenly Parents intentionally created her with same-sex attractions and that They loved her for who she was. Unfortunately, she then testified that God would approve of her living a lesbian lifestyle. As made unmistakably clear by repeated proclamations of the Church and prophets of God, same-sex marriage and similar homosexual relationships are a violation of Christ’s Law of Chastity. Therefore, as sexual immorality is a serious sin, it’s safe to conclude that proclaiming that such behaviors are worthy in the eyes of God is, if nothing else, inappropriate for a testimony meeting. It is at this moment that the bishop needed to make a split-second decision. I assume he anticipated further false doctrine to be taught to a captive audience within the walls of a consecrated church. The modern gay movement contests that children of younger and younger ages should be exposed to non-traditional sexual partnerships in an effort to normalize such relations, so obviously this testimony plays right into their narrative. However, it is the responsibility and right of parents to educate their children regarding sexuality. As this testimony discussed sexual issues, an interference from the presiding authority seems justifiable. I’m not trying to attack this young girl, especially since I believe her intentions are pure. I recognize her bravery as revealing something so personal to the congregation is understandably difficult. I feel sorry for the girl and hope that she listened to the affirming words of her bishop as he testified of God’s love for His children.

Källa: Mormon building bridges.  Tristan Foster har också en blogg: thegayrm.blogspot.com

Jag har diskuterat den här frågan med en homosexuell vän till mig som också är före detta medlem i kyrkan. Han skriver till mig att  ”…Själv hade jag vid 14-års-ålder och var säker jag var gay men praktiserade inte om vi talar om sexualitet. Jag har ingen aning vad som ligger bakom klippet som fd journalist skulle jag på ett sätt vara intresserad att få veta mer. men jag skulle göra intervjun om 15-20 år inte nu. Jag skulle aldrig exploatera ett barn.”

Sammanfattningsvis är det som min homosexuelle vän uttrycker det. Det handlar om att exploatera ett barn. Vad vet en 12-åring om sin sexualitet? Min homosexuelle vän uttrycker också i vår konversation att det är så mycket som händer under tonåren och uppväxten. Det är inte ens säkert att denna flicka kommer att vara lesbisk som vuxen. Låt barn får vara barn och vara ifred för vuxnas agendor och få blomma i sin egen takt. Vilken färg den blomman slutligen får är mindre viktigt än att vi låter den blomma i fred.

Några icke-svenska reaktioner från en icke-medlem på inslaget som blivit viralt om den 12-åriga flickan som kom ut som lesbisk.

https://www.getreligion.org/getreligion/2017/6/23/when-a-12-year-old-mormon-says-shes-gay-cnn-is-all-over-it

En medlem tycker till.

https://faithfulmormon.com/2017/06/25/context-to-12-year-old-coming-out-gay-at-mormon-church/

Vilka slags vittnesbörd ska medlemmar inte ge p vittnesbördsmöten.

“Testimony meeting is not meant to be an open mic event, it is not the appropriate forum for people to go on rants, confessions, publicity stunts or calls for attention. These are NOT testimonies. In a matter of fact, the prophets have actually told us the types of testimonies that are not appropriate, here are three types of testimonies we should stop sharing during fast and testimony meeting and what we should do instead.”

http://mylifebygogogoff.com/2017/06/3-testimonies-mormons-should-not-give.html

Publicerat i Alla inlägg, Livet som mormon, Media, Missuppfattningar, Sexualitet | 2 kommentarer

Frihet att tro, frihet till samvete

För  en dryg vecka sedan hölls en lektion i vår församling i Västra Frölunda om religionsfrihet. Vi har religionsfrihet idag, men runt om i världen är det inte så. Inte heller i vårt land kan vi räkna med att bli accepterade för den tro vi har.

Samvetsfrihet hör intimt samman med frihet att tro. Vi måste kunna ha rätten att följa vårt samvete. I vårt grannland Norge får en barnmorska säga nej till att medverka till abort. I Sverige är debatten så hätsk att en debattör applåderades när hon uttryckte en önskan om att abortmotståndare skulle aborteras retroaktivt. Skämtet haltar emellertid. Om man är för abort så borde man också logiskt sett acceptera att själv ha blivit aborterad. Det går tyvärr inte att föra ett resonemang i dessa frågor, eftersom allt handlar om värdegrund. Vem har rätt till liv? Judar, svarta, kvinnor, brottslingar, ofödda?

En av mina förebilder är Jean-Paul Sartre. Han menade att vi är dömda till frihet. Jag fruktar att ett krav på absolut lydnad för auktoriteter i samhället lätt kan leda till samma mekanism som medförde massmord på bland annat judar, romer, homosexuella och personer med funktionsnedsättning. De som utförde dessa dåd skyllde på att de ”lydde order”. I ett byråkratiskt samhälle finns ett led som beslutar och ett annat led som är exekutivt. För mig är det en nödvändighet att människor bejakas att följa sitt samvete för att vi ska undvika tragedier. ”Personligt ansvar” är en av grundpelarna när jag uppfostrar mina barn.

För mig som troende har religionsfriheten haft ett pris. Eftersom arbetsgivare googlar på mitt namn har jag som konsekvens också blivit utsatt för negativa kommentarer om min tro, trots att jag på arbetet aldrig har diskuterat tro eller religion och heller aldrig nämnt vilken tro jag tillhör. En Davidsstjärna som jag bar på mitt ytterplagg föranledde också att jag på arbetet blev utfrågad om min inställning i Israel – Palestina-frågan. Frågor som jag naturligtvis kan besvara, men samtidigt kan jag undra om vilken rätt folk kan ta sig för att jag bär en symbol, men aldrig diskuterar religion.

Ofta kan man som troende råka ut för sina törnar, ibland subtila och ibland till den grad att man inte längre kan arbeta kvar på sitt jobb. Samtidigt vet jag att det överallt bland kristna, både inom mitt samfund och bland andra kristna finns destruktiva krafter där ett starkt motstånd mot muslimer finns. Frågan är hur vi som kristna kan förvänta oss respekt om vi i vår tur inte kan respektera andra människors tro.

Nedan är några bilder jag tog från lektionen i religionsfrihet för ett par söndagar sedan. Vår biskop frågade oss retorisk om hur vi i våra krav på religionsfrihet ställer oss till andra religiösa gruppers krav på uppdelade badtider för kvinnor och män. Frågan är inte alltid så lätt att besvara, men grunden i vår tro handlar om rätten för var och en att  fritt få leva våra liv efter sitt eget samvete.

 

 

 

 

Publicerat i Alla inlägg, Filosofiska tankar, Kvinna/feminism, Samhällsfrågor, Sexualitet | Lämna en kommentar

Mirel på kibbutz 9 januari – 3 februari

miriam1

Thankful for the time I have been given and 2017 is the year when I’ll continue to stop and smell the roses. Wishing you all a blessed and happy 2017! So much love from Israel

miriam2miriam3

My time here in Israel is coming to an end and I just felt it’s time to start sharing more of my everyday adventures with you guys- my head and heart is packed to the max so it might not always come out the way I want- I’m also sharing pictures so you can see for your self. It’s so different, amazing, crazy, normal, spiritual, holy, easy, fun, overwhelming, tough, yalla yalla balagan to be living here. What means the most though is the connection I feel to this place and the everlasting friendships I’m making. I’ve got two best friends here- Amanda being one of them. Tonight she took me out for a pre birthday dinner, we enjoyed some quality girl talk time 🙂 Ended the evening by watching some techno dancing happy guys spreading the good news of Judaism outside of the Central Bus station.
Oh and tonight’s sunset though! No filter what so ever- it was magical. Good night and so much love from Israel

miriam4

Thank you everyone who congratulated me on my birthday- it was a warm- sunny- wonderful day spent in the Jerusalem wilderness hiking with another nature lover Tabita from Germany. It had a perfect ending to it- A Birthday party together with the other volunteers. My roommate surprised me with a flower reef- officially making me the happiest girl ever- since I love Midsummer- and flowers- I felt like a flower queen! Thank You God for giving me another year and blessing my life so greatly and filling it with so much love, friendship and joy. Sending all the ❤️❤️❤️ in the world- from Israel

miriam5miriam6miriam7miriam8miriam9

Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och doft,
ty dagen den är din ❤️

My beautiful surroundings in green. This pictures are from my back yard . The Israelis call it winter- and I guess it’s is because of the colder temperatures and rain we’ve received but for me it feels like spring. Sitting on my own little rock surrounded by the Judean Hills I’m given a peaceful opportunity to reflect on the fact that I’m leaving soon. A month. I’ve got less then a month left. Anxiety is making itself known unto me and I’m trying to embrace it rather then avoid it. Facing changes and fear of the unknown is a part of life and I rather not have this feelings now- but change is just change and I can take control over how I will deal with it. How wonderful it is to be able to have control and not let it ruin my last weeks here. How wonderful it is to fill my soul with beauty my mind with Gods greatness, and my heart with love. Today I’m here- today the sun is shining over me- and today I replace anxiety with peace and today I’m taking charge of the changes that awaits me. On thing we know for sure about this life is that it will involve change, and sometimes we try to control the future, but instead we realize that all we can do is trust that whatever happens, we can adapt and make the best of it. One day at a time, and today I’m here- in Israel enjoying the new day that has been given to me. Sending you all so much

miriam10miriam11miriam12miriam13miriam14miriam15miriam16miriam17

Today’s Shabbat Shalom and loves from Israel is sent to you from the Jerusalem branch Swedish speaking RM’s

miriam18

”Then Abraham breathed his last and died at a good old age, an old man and full of years; and he was gathered to his people. His sons Isaac and His sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah”

miriam19

Forth time in Israel- first time on Temple Mount

miriam20

”Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers?
Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation”

Joel 1: 2-3

Today is International Holocaust Remembrance Day and I earlier this week I visited a small museum to commemorate the Jewish victims of the Holocaust. Soon all the survivors of this genocide will no longer be with us but their stories must forever be told. Let us always remember

miriam21miriam22miriam23miriam24miriam25miriam27

He lives

miriam28

Everything between heaven and earth has happened during my almost 6 months here in the Holy Land. I will be continuing to share my experiences with you- but for now- Shabbat Shalom, Sweden I’ll see you on the 19 of Feb- so much love from Jerusalem! ❤️

Publicerat i Alla inlägg, Judendom, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar

Mirel på kibbutz 11 -26 december.

mirel1

Once a tree hugger – always a tree hugger.

 

mirel2

Natten går tunga fjät, Santa Lucia och hennes tåg, Lucia andakt, Svenska kyrkan, lussekatter, pepparkakor, knäck och glögg, svenskar överallt, adventsljusstakar och goda vänner- ännu en kram från min Himmelske Fader att jag av en slump var ledig just idag och kunde fira Lucia- detta vackra ljus som lyser upp i mörket och visar oss vägen till värme, ljus och hopp. Mitt hjärta är så fullt av tacksamhet ❤️
Celebrated St. Lucia Day in Jerusalem- with dear friends, another tender mercy from my Heavenly Father ❤️

mirel3

Jesus calmed the storm and so can we. This summer I was blessed with the opportunity to work with children who had fled from various wars and storms that are raging in the world today. I think of my sweet little girls and boys almost everyday- they expressed a lot of gratitude towards Sweden- a safe harbour where they can continue to learn, grow and play and so much more. Project SUMMERFUN is over but I believe the 8 weeks we had together will continue to light up the life of this children and their families ❤️#LightTheWorld

mirel4

mirel6mirel7

My wardrobe loves Israel- every single item of clothing I’ve ever dreamt of owning is to be found in this country.

mirel8

-Come To Bethlehem and see Him who’s birth the angels sing;
Come, adore on bended knee
Christ, the Lord, the newborn King-

Merry Christmas and so much love from Bethlehem ❤️❤️❤️

mirel9

The star shines bright over the Betlehem night i Betlehem.

mirel10

The Church of the Nativity- marks the traditional place of Christ’s birth. i Betlehem.

mirel11

Bonded with a Samaritan today 😊 #westbankadventure#prettyspecialmoment

 

Publicerat i Alla inlägg, Judendom, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar

Mirel på kibbutz 8-10 december 2016

mirel1

den 8 december kl 23:59 · Jerusalem, Israel · Nu är det jul igen nu är det jul igen… Tack för vackra stämningsfulla julbilder, ni dekorerar, bakar, myser, sjunger, ni vittnar om Kristus och hur vi kan lysa upp världen och köper julklappar. Själv bor jag i ett land där jul inte är så stort och dessutom är det ganska varmt och soligt jämfört med mörkt, regnigt och ibland snöigt. Så era bilder bidrar till en julstämning som är svår att få här. Så denna fina buske som fortfarande ger oss nya röda vackra blommor får representera min julbuske. Tacksam! My Christmas bush- right outside of my little house 😊 Green with red flowers in it. Thank you all for posting beautiful Christmas pictures, you are decorating, baking, making Christmas cards, testifying about Christ, lightning up the world and buying gifts. Christmas isn’t so big over here and with all the sun it’s hard to realize it’s December. It’s a very cozy and Christ centred holiday-I’m happy and thankful you are sharing the Christmas spirit and reminding me what this month is all about 😊🎄😇😘

mirel2

 Jerusalem 9 december: How this came to pass is a miracle- I got to attend the BYU student Christmas concert tonight and also see the beautiful lighting ceremony. Thank You Heavenly Father for this tender mercy deluxe ❤️🙏❤️🙏 #israeladventure #byujerusalem #tendermercies #godisgood

mirel3

 Jerusalen 10 december: My very first sacrament meeting at the Jerusalem Center was the students last. Happy and thankful to be there, partake of the sacrament and feel their love, light, and strong testimony of the gospel. What a blessing it it for Jerusalem and for this whole country to have them here a season. As they go home a new group is preparing to arrive. Courtney Bateman you will LOVE it here and it can’t wait to see your beautiful face and to hug you again! Shabbat Shalom and so much love to you all- from the most perfect view over Jerusalem. I can’t imagine how much the students will miss it ❤️❤️❤️

Publicerat i Alla inlägg, Judendom, Livet som mormon | Lämna en kommentar

Att välja det rätta…

bra

Det finns många saker som jag gjort i mitt liv som varit mindre bra, en del saker har rent av varit usla beslut, men om det är någonting som jag verkligen har gjort bra i mitt liv så är det mina barn. Jag funderade länge på om jag ens skulle skriva det här blogginlägget, Ett inlägg där jag ”skryter” om mina barn. Samtidigt så handlar egentligen blogginlägget inte om att det är mina barn, utan om att välja det rätta.

I vår kyrka har vi en devis som lyder ”Välj det rätta”, förkortat VDR. För att riktigt inkorporera detta sätt att tänka finns till och med så kallade  VDR-ringar som både barn och vuxna kan bära på sitt finger. Som en del av vår tro så ska vi inte ”bara” tro, utan också kunna manifestera vår tro i handling. Vi ska vara Jesu Kristi efterföljare och hela tiden ha i tankarna ”vad hade Jesus gjort.”

Som mamma har jag försökt efter bästa förmåga att uppfostra mina barn i evangeliet. Det har väl gått sisådär känner jag. Min äldsta dotter, nu fyllda 18 år, har helt lämnat kyrkan och är kritiskt till det mesta. Egentligen är det bara min yngsta dotter som är riktigt intresserad av kyrkan. Mina pojkar uppger att de tror, men samtidigt tycker de att kyrkan är tråkig. Jag har verkligen haft mina låga stunder och undrat vad jag har gjort för fel som inte har fyra barn som är aktiva i kyrkan.

Ibland blir man ändå överraskad och inser att någonting kanske ändå har slunkit in i barnen. Joseph Smith, vår förste profet, hade en mycket pragmatisk inställning till barn och evangeliet. Han ansåg att även om barn var stökiga och verkade ointresserade så var det ändå något som slank in. Förmodligen är det så även med mina barn.

I somras  uppmärksammade jag att min äldste son Love sa att några av hans kompisar i klassen inte gillade judar. Första gången som han sa det så reagerade jag inte nämnvärt, utan sa lite disträ till Love att pojkarnas inställning hade att göra med  konflikten mellan araber och judar i  Mellanöstern. Andra gången som Love sa att hans kompisar i klassen inte gillade judar så vaknade jag plötsligt upp. Alla föräldrar vet att kompisars inflytande över ens barn inte är att förakta. Själv har jag alltid varit noga med att mina barn inte ska bry sig om vilken etnicitet eller religion deras kompisar har. Tyvärr inser jag att även bland barn med utländska rötter finns rasism.

Följden av Loves kommentarer blev att vi hade ett samtal. Samtidigt insåg jag som mamma att jag ansvarar för mina barns uppfostran. Ett besök på en synagoga vore därför inte helt fel. Jag ringde Göteborgs synagoga och fick till svar att synagogan var semesterstängd. Jag blev uppmanad att återkomma i mitten av augusti. När jag ringde igen så framkom att synagogan var stängd för alla utom för aktiva medlemmar i församlingen. Då jag berättade för min kontakt på synagogan om mitt problem med min son Love så fick jag veta att synagogan hade guidningar för skolklasser. Eftersom jag kände att jag personligen inte kunde göra något för att kunna ta Love till en synagoga så mailade jag rektorn på min sons skola. Rektorn svarade på mitt mail och skrev tillbaka att hon skulle kontakta ansvariga lärare på skolan och se till att klassen skulle få gå på studiebesök på synagogan. I skrivande stund har min son, som går in nionde klass, ännu inte fått besöka synagogan och med tanke på vad som sedan hände under hösten i skolan är detta anmärkningsvärt.

För en tid sedan  vandaliserade nyss nämnda killar i skolan. Min yngste son Vide var den som först berättade för läraren vilka som låg bakom vandaliseringen. Love berättade att det gjorde att han kände att han också borde berätta. Flera av Loves klasskompisar kom att berätta vad som hänt, Men Love var den som enligt egen utsago var mest utförlig och dessutom gjorde en kopia av den information som killarna hade skickat sinsemellan på Viber och lämnat över till sin lärare. Den information som hade skickats på Viber var Hitler- och IS-propaganda. Naturligtvis kan man tänka att det är oskyldiga busstreck  av några snart 16-åriga killar, men samtidigt kan vi inte bortse från det faktum att det finns ungdomar i Göteborg som ansluter sig till IS. Love själv uttryckte att det inte skulle förvåna honom det minsta om dessa killar gick med i IS.

lovedavid

Min son Love bär både på ett kors och en Davidsstjärna.

Jag är otroligt stolt över mina söner som valde det rätta genom att berätta för sina lärare om vad som skedde på skolan och även bemödade sig om att kopiera information och överlämna till läraren. Samtidigt är jag naturligtvis orolig för repressalier. I synnerhet min äldste son har mottagit hot från killarna och har blivit trakasserad för det han har gjort. Min förhoppning är att mina barns skola och även andra skolor i vårt land tar antisemitismen på större allvar och aktivt verkar med information och studiebesök. Sedan ett par dagar tillbaka bär  min äldste son på en halskedja med Davidsstjärnan på. Love har berättat för mig att dessa killar öppet ropar ”heil Hitler” i skolan och  jag hoppas att de judar som finns i Loves skola kan känna Loves solidaritet som en motpol till dessa killars slagord.

Publicerat i Alla inlägg, Familjen, Judendom, Livet som mormon, Samhällsfrågor | Lämna en kommentar

Lucia som man och Kristus som kvinna.

lucia

Lucia med sina utrivna ögon.

Det har varit mycket debatt de senaste dagarna om Lucia. Åhlens gjorde som bekant en liten mörkhyad pojke till sin Lucia och sen var bråket igång. Frågan blev till nån slags röra av genusfrågor och rasism. För att visa på att man inte  på något sätt stödde de mörkare krafterna som  manifesterade sin rasism genom att  hacka på ett stackars oskyldigt barn så publicerades bl a bilder på kända såväl som okända män utklädda till Lucia på sociala medier. Själv delade jag ett par av dessa bilder på min facebook samt även en inlaga där en kvinna med CP-skada och autism också fick vara Lucia.

 http://newsner.com/nu-hyllar-vi-cp-skadade-moha-26-som-staller-upp-som-lucia-for-allas-lika-varde/om/en-jaemlik-vaerld

Tidningen Café gick t om så långt att de ansåg det vara dags att skrota hela traditionen med Lucia.

http://www.cafe.se/6-skal-att-sluta-fira-lucia-en-gang-for-alla/

Personligen så lägger inte jag några som helst religiösa aspekter på denna tradition. Som svensk mormon så firar jag Lucia precis som alla andra medlemmar i kyrkan, men det ingår inte  i vår religion lika lite som det ingår i den lutherska religionen.

Visste ni förresten att den första Lucian i Sverige var en man? Inom den svenska folktraditionen kunde Lucia även vara en lussegubbe.

Den första gången en lucia med ljus på huvudet finns dokumentariskt belagd är från 1820, och det handlade då om en manlig lucia. En bruksinspektor i Skinnskatteberg berättar: … då sex rätter voro förtärde och endast den sjunde, kakan, återstod, öfverraskades gästerna af en egendomlig syn. Dubbeldörrarna till förstugan uppslogos, och in trädde en dräng klädd i hvitt lakan, med en krans af ljus på hufvudet och bärande en väldig bål med glöggus. Egentligen borde det varit en tjenstflicka, ty han skulle föreställa Sancta Lucia, men, förmodligen för bördans skull, hade därtill i senare tider tagits en karl.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucia#.C3.84ldre_svensk_luciatradition

När jag växte upp, och än idag, så upplever jag luciafirandet som närmast magiskt vackert och tycker att det är trist att denna tradition alltmer förlorar fotfäste i vår svenska kultur.  Men om man nu bortser från  rätten för barn att klä sig hur de vill, oavsett hudfärg och kön,  så vill jag ändå framhäva den kvinnliga Lucia. Varför? Jo, för att hon  i likhet med Spartacus personifierar kampen mot det förtryckande samhället. Lucia växte visserligen upp i en priviligerad överklassmiljö, men hon var kvinna. Hon förväntades ingå äktenskap med en man i ett arrangerat äktenskap. Lucia vägrade gifta sig. Hon ville ägna sitt liv åt att tjäna Gud och hjälpa nödlidande. Konsekvensen av hennes  ställningstagande blev att hon blev torterad, påtvingad prostitution och slutligen mördad. Ringer det en klocka hos någon av er? Finns det paralleller idag? Naturligtvis! Miljontals kvinnor idag påtvingas äktenskap och förmynderi. Protesterar de så torteras de, hedersmördas, får ansiktet förstört av syra.  Det är därför jag vill ha kvar Lucia som den kvinna hon var och för vad hon representerar. Lucia och hennes livsöde bör lyftas fram i en tid när miljontals kvinnor inte lever under bättre förhållanden än hon. Lucia är en stor förebild för mig. Hon offrade sitt liv genom att gå emot de förtryckande patriarkaliska normerna. Varför ska vi då göra henne till en man? Varför ska vi då helt sluta upp med att minnas denna fantastiska kvinna genom att sluta upp med luciatraditioner? Kanske är det istället så att vi måste lyfta fram det feministiska budskapet som hennes gärning förmedlar?

Av samma anledning anser jag att vi inte ska göra om Jesus till kvinna. Nu är kanske inte detta så aktuellt. Jesus har ju fått agera homosexuell i konstnärliga sammanhang, men ännu har mig veterligen ingen framställt honom som kvinna. Varför är det då så viktigt att Jesus får förbli man? Jo, tänk er om Jesus hade varit kvinna. En kvinna som tjänar andra människor, en kvinna som är pacifist, en kvinna som får utstå hån, spott och spe, en kvinna som inte lyder överheten, utan låter offra sitt liv. Hur intressant är det att tilldela en kvinna dessa kriterier? När jag läser om Jesus så är det om typiska kvinnliga drag jag läser. Hur viktigt är det inte då att låta en man, den främste mannen i världshistorien, tilldelas typiska kvinnliga drag och kvinnliga erfarenheter?  Som kvinna kan jag känna stolthet över att det som typiskt utmärker kvinnor,  även  utmärker Kristus.  HBTQ-rörelsen borde hylla en såpass androgyn man.

Snart är det Lucia och sen firar vi födelsen av Kristus. Tänk på att var och en av dessa två är symboler för kampen mot förtryck och mörka krafter. Båda dessa personer är ljusbärare och gav sina liv i kampen för det goda. Låt oss ha kvar dessa ljusbärare och låt var och en av oss också ha kraften att vara ett ljus i mörkret.

 

 

Publicerat i Alla inlägg, Filosofiska tankar, Konstnärlig verksamhet, Kvinna/feminism, Samhällsfrågor, Sexualitet | Lämna en kommentar

Mirel på kibbutz 29 november – 2 december 2016

mirel1

Haifa 29 november: It’s beginning to look a lot like Christmas 🎄

mirel2

1 december kl 23:54 · Be’Er Ora, Södra distriktet, Israel: Happy December ya’ll and guess what?? I’m staying! Förnyade mitt VISA vilket innebär att jag stannar här en stund till

mirel3

Mirel den 2 december kl 16:45 ·

mirel5

Roomies for life

mirel6

den 2 december · I live in a country with beautiful sunsets.

mirel7

den 2 december · Steeped in medieval Crusader history, Akko is an atmospheric old town surrounded by lofty fortifications. Much of its picturesque stone architecture has been preserved making this one of the most interesting towns to explore in the country.

mirel8

den 2 december · Har redigerats · At a fancy restaurant and Happy Birthday to a special someone, not me even though it looks like it ;)( Haifa in the background)

mirel9

den 2 december · Thank you dear fire fighter airplanes from various countries for putting out all our fires- you did a good job but I can’t say I miss you.

mirel10

den 2 december · This view though! Ramon Crater in the Negev Desert leaves you speechless.

mirel11

den 2 december · Didn’t find Solomon- but I found his pillars! This impressive sandstone hills are located in the center of the Timna Valley . The ancient Egyptian copper miners erected here a temple in the times of Ramses III. Zechariah 6,1: ”… and the mountains were mountains of brass”.

mirel4

den 2 december Finding my path in Israel ❤️

Publicerat i Alla inlägg, Judendom, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar

Miriam på kibbutz 22-26 november

mirel1

22 november: Good morning Eilat 🐠 #sleptonthebeach #sunrise #eilat #israeladventure #nofilter

mirel2

Jerusalem 23 november: Just arrived home to this- forest fires and it’s not under control. We have packed our stuff and may have to evacuate- Please pray, I will keep you updated ❤️

mirel3

Jerusalem 24 november: Har svensk media rapporterat något om att Israel brinner? Branden där jag bor är officiellt släckt med fortsätter ändå att blossa upp- det blåser något enormt och detta påverkar. Jag är ledsen över nyheten om att flera av bränderna är anlagda. Själv befinner jag mig i säkerhet och det är jag tacksam för men tänker och ber för alla drabbade ❤️

mirel4

Jerusalem 25 november: Preparing the hotel and restaurant for people coming after being evacuated from a nearby village. Another fire broke out 2 hours ago- the smoke stings our eyes and I can’t imagine how it is to be close by. Firefighter airplanes and helicopters are flying right over Yad Hashmona- this is so unreal.

mirel5

Jerusalem 26 november: Thankful ❤️ Tacksam ❤️ Shabbat Shalom!

Publicerat i Alla inlägg, Judendom, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar

Aftonbladet vet mer??? Hatar Mitt Romney ”bögar och lesbianer”?

romneyprideflagHör ni till dem som varje dag uppdaterar er om det senaste i USA-valet? Jag hör tyvärr dit, men fuskar mycket genom att gå via sociala medier d.v.s. jag läser det som kommer upp på min  facebookstatus och i olika facebookgrupper.  I skrivande stund vet vi inte om Mitt Romney ska bli USA:s utrikesminister. I samband med detta dammade Aftonbladet av en gammal artikel från 2012, alltså året då Romney var presidentkandidat. Mormonlady svarade på den artikeln då, men jag tänkte att även jag skulle lämna några kommentarer.  Om man bortser från författarens ordval t.ex. ”väloljad käft” eller det faktum att det skulle bli upplopp ifall motsvarande artikel skrivits och man bytt ut ”mormon” mot ”jude” så kan man t.ex. konstatera att boken ”Mord i Guds namn” av John Krakauer som referens för att beskriva Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är som att beskriva baptistkyrkan i Göteborg genom att referera till Westboro baptist church – ni vet kyrkan som är känd för sin slogan ”God hates fags”.

Personligen känner jag inte Mitt Romney. Jag känner personer som känner hans släkt och förmodligen en person som känner honom personligen, men jag vet inte mycket mer om Romney än vad jag kan läsa i dagstidningarna. Men eftersom Aftonbladet ”vet mer” så tänkte jag att det möjligtvis finns de som vet ännu mer. Jag beslöt mig för att ställa frågan på en facebookgrupp som heter Mormon building bridges. Eftersom Aftonbladet ”vet mer” så är de säkerligen bekanta med att detta är det stora sociala forumet för medlemmar och före detta medlemmar i kyrkan som är HBTQ-are eller har anhöriga som är det. Så jag frågade dem ifall de uppfattade att Mitt Romney ”hatar bögar och lesbianer.”  19 personer på formumet svarade. Samtliga svarade mer eller mindre ”nej” på frågan.

Ja, Aftonbladet,  har ”bögarna och lesbianerna” i det mormonska USA fel när de inte kan inse att Mitt Romney hatar ”bögar och lesbianer?” Det är nog som en av de som svarade skrev:

I would say it is guilt by association. ..being LDS….MAKES ME SAD”.

Vi får väl vara glada att Mark Levengood är medlem i katolska kyrkan i Sverige. Annars hade förmodligen världens största kristna kyrka åkt på samma kritik. Vad Aftonbladet tydligen missat, men inte HBTQ-rörelsen i USA, är att

If memory serves he was the governor of Massachusetts when it became one of the first states to legalize gay marriage.”

Det svaret kompletterades av ett påföljande svar:

” Not one of the first, the actual first state to do it. And he went ahead without legislative authority, ordering it to be done. Thus becoming the father of gay marriage in the USA.” [min fetstil]

Ibland känner jag mig som en progglåt: ”Vem kan man lita på?” I det här fallet tror jag mer på USA:s mormonska ”bögar och lesbianer” än på Aftonbladet. Världen är liten. En av de som svarade på min fråga om Mitt skrev tillbaka att hans kusin hade jobbat på Aftonbladet.

Samantha Mars I’m unsure of his particular political stance, but he doesn’t strike me as someone who has any particular issues with the LGBT crowd.
He sure loves him some corporations, though. Thinks they’re people.
And my cousin used to write for an Aftonbladet in Göteborg.

Jag vet inte om det var jag eller Aftonbladet som också fick mig en skrapa till svar när jag ställde frågan:

You should question anything coming out of Sweden.”

Lori Klugh
Michele Jones Lindsay
Keli C Pia
Keli C Pia If he supports laws, policies and administrations that marginalize us and destroys our protections. Yes.
It isn’t about what it ”in his heart” it is his actions.
Lanny Langston
Olaye Nana
Olaye Nana ”Hate” is a strong word, and i don’t think he does.
Lisa Kimberly Knapp
Lisa Kimberly Knapp If memory serves he was the governor of Massachusetts when it became one of the first states to legalize gay marriage.
Stephen Graham
Stephen Graham Not one of the first, the actual first state to do it. And he went ahead without legislative authority, ordering it to be done. Thus becoming the father of gay marriage in the USA.
Drew Armstrong
Drew Armstrong Not only that he had a staffer while running last time who was gay… and quit as not to hurt Mitt… Mitt begged him to stay.

Samantha Mars I’m unsure of his particular political stance, but he doesn’t strike me as someone who has any particular issues with the LGBT crowd.

He sure loves him some corporations, though. Thinks they’re people.Visa mer

Reade Christopher Gloeckner

Reade Christopher Gloeckner However we must realize that most people in the USA DO NOT FOLLOW this one rule I have because they don’t want to offend people and they just do not want to make waves, they want to go along with the ”norm.”

Do people really ”say what they mean and meVisa mer

David Ballard
David Ballard I’ve never heard him say or do anything to make me believe that.
Nikki Packer
Nikki Packer I think that’s probably a mischaracterization. I’ve not seen or read anything that showed him to be particularly pro-lgbtq, but I’ve certainly never seen or heard him be hateful either.
Kimberly Schuler Hall
Kimberly Schuler Hall I would say it is guilt by association. ..being LDS….MAKES ME SAD
David Dickey
David Dickey I don’t believe that he would say or feels that way. His father was very ahead of his time on social issues. When Mitt was a SP he was very innovative on meeting the needs of his very liberal stake. I think if he hadn’t had to be beholden to the far right to get the nomination that he could be a very good President.
Pierre Romand-Heuyer
Pierre Romand-Heuyer You should question anything coming out of Sweden.
Reade Christopher Gloeckner
Reade Christopher Gloeckner How about anything coming out of the news media in the United States, look at the election polls. Politicians generally recant as well but how about let’s just focus on helping people and not worry about what we cannot change instead?
Kelly Ward
Kelly Ward NO. Ask yourself, why would he say that? What would he have to gain by fueling that kind of hatred?
Gary Leu

 

Nedan är hela texten för den som vill läsa. För mig som för närvarande läser svenska på universitetet är det mumma att analysera en dylikt text. En mer subjektiv och pejorativ text får man leta efter.

 

Så skapades kyrkan bakom Mitt Romney
Mitt Romney hatar ­bögar och ­lesbianer.
2012 trodde han på allvar att han skulle bli USA:s näste president.
Men han tror fortfarande – på allvar – att Jesus ska styra världen från ­Missouri efter den yttersta dagen.
Det tror tretton miljoner andra mormoner också.

Det var en omvälvande och osäker tid. USA var en ung nation. Ingen visste vilken riktning landet skulle ta.
Det fanns hur många sanningar som helst. De kyrkliga samfunden delade sig som amöbor.
Vem som helst med talets gåva, stark röst och en låda att stå på kunde ställa sig upp och förkunna den senaste sanningen.
Hade han – det var nästan alltid frågan om en han – tur så klarade han sig i bästa fall undan med misshandel om bud­skapet inte gick hem.

Joseph Smith var en av dessa unga män med väloljad käft.
Han for omkring på olika marknader och sålde patentmediciner. För att lyckas lura på folk sånt skräp måste man ­vara vältalig och fantasifull som en predikant i världsklass.
Men som så många andra unga män ­ansattes han av grubblerier.
Han var inte mer än 15 år när han år 1820 gick ut i skogen för att rådgöra med Herren om vilken kyrka han skulle gå med i. Och fick chockbeskedet att han inte skulle gå med i någon alls!
Tunga puckar.
Tre år senare knackade den dittills helt okände ängeln Moroni på och presenterade sig för en överväldigad Joseph Smith.
Det blev flera möten. Vid ett överlämnade Moroni en samling guldplåtar med text på ett okänt språk.
– Översätt! sa Moroni. Och genom ett gudomligt ingripande förstod Joseph Smith plötsligt allt som stod där.
Han översatte och dikterade. Hans fru Emma och grannbonden Martin Harris hjälpte till med skrivandet. Historien var otrolig. Här fanns Jesus och alla de andra bibliska kändisarna. Men så tillkom ytterligare ett gäng. Nämligen de som tog sig till Amerika. Väl där blev det förstås split och stridigheter och allt gick åt pipan.

Men så uppenbarade sig Jesus och Sanningen. Guldplåtarna som kompletterar Bibeln grävs ner av Moroni i väntan på att Den Rätte ska komma.
Och han hette Joseph Smith.
”Mormons bok” kom ut i mars 1830 och blev naturligtvis en sensation. Många undrade vad det var för galning som skrivit den. Präster, predikanter och vanligt folk rasade mot det kätterska budskapet. Där månggifte var en av de okristliga ingredienserna. Men påfallande många föll snabbt för läran och Joseph Smith samlade snabbt en hän­given skara.
Han fick nya visioner och flyttade ­västerut, till Ohio och till Missouri, med sina anhängare.
Det gick dock inget vidare. Mormonerna fick både militären och den lokala lynchmobben emot sig. 1836 grundade mormonerna staden Far West i Missouri. Den skulle bli ett slags centrum för de andra ”kolonierna” i närheten. Missouri var särskilt viktigt för mormonerna ­sedan ­Joseph Smith avslöjat att det var där Edens lustgård låg en gång. Och att det var därifrån Adam och Eva hade kastats ut av Gud.
Vilket var det öde som också väntade dem själva. Dock inte av Gud.
”Mormonkriget” 1838 innebar slutet för mormonerna i Missouri. 2 500 soldater kallades in för att näpsa mormonerna. 22 dog i direkta strider och åtskilliga andra dukade under sedan de vräkts från sina hem och tvingats på flykt.
Minst 10 000 mormoner flydde till ­Illinois där Joseph Smith grundade ­staden Nauvoo. Efter ­bara sex år hade stan 12 000 invånare – nästan lika många som Chicago.

Joseph Smith, guds ställföreträdare på jorden, hade en milis på 5 000 man och staden var framgångsrik.
Alla jobbade åt samma håll, hjälpte och stöttade ­varandra. Åtminstone de som tillhörde tron. Men runt omkring pyrde, nej rasade, missnöjet.
När Smiths män vandaliserade den ­kritiska lokaltidningen Naovoo Expositor brakade det löst. Smith och hans ­närmaste män flydde, men gav upp och låstes in i det lilla fängelset i Carthage en bit därifrån. På natten den 27 juni 1844 bröt sig en lynchmobb in i fängelset och slaktade Joseph Smith.
Sen följde en lång period av mord­bränder, mord och förföljelse. Brand­röken låg ofta tung över Nauvoo.
1847 ledde Brigham Young de allt mer trängda mormonerna ut på den långa ­färden till Stora saltsjön i det som långt ­senare skulle bli öken­staten Utah.

Resan dit och tillvaron där lämnade ­bara kvar de starkaste. Misstänksamheten mot utbölingar var stor. Så stor att en grupp mormoner 1857 i ett anfall av mordisk ­paranoja slaktade 120 obeväpnade nybyggare på väg till Kalifornien.
Mormonerna slutade officiellt med månggifte redan 1891. Som belöning fick de bilda delstaten Utah. Men fortfarande finns det tusentals utbrytarmormoner som har flera hustrur. I dessa kretsar – som fördöms av moder­kyrkan – finns det starka inslag av incestuös pedofili. 1978 började man tillåta svarta präster. De flesta svarta medlemmarna finns dock utanför USA – i Sydamerika, Karibien och i Afrika. Inga kvinnor får bli präster.
Mormonerna har rykte om sig att vara ­arbetsamma, flitiga och ambitiösa. De håller ihop och ogillar precis som ­alla andra ärkekonservativa stofiler i USA ­homosexuella, aborter, ensamstående föräldrar, aborter, sex utom äktenskapet, aborter, sex före äktenskapet och aborter.
Som medlem betalar man tionde, gör som ledarna säger. Och ledarna får definitivt inte vara ogifta eller skilda män.
Kyrkan vill ha aktiva medlemmar. ­Inget jolm. Ettor och nollor. Du är antingen med – eller inte.
Presidentkandidaten Mitt Romney har haft flera tunga uppdrag inom kyrkan.
När hans gamla barnflicka Peggy ­Hayes blev gravid (med en annan man) och sökte Romneys råd så var han iskall, berättar hon för Vanity Fair.
Han, den stenrike som hade allt, började prata om kyrkans adoptionsverksamhet och sa åt henne, som knappt hade ­någonting, att lämna bort sitt blivande barn.
– Det är vad kyrkan vill att du ska göra. Och gör du det inte så kan du bli utesluten för att du inte lyder ledarskapet.
– Du måste lämna din son. Eller lämna Gud.
Hon behöll grabben. Som har blivit 31 år och jobbar som elektriker i Salt Lake City. Han ­heter Dane.

Fotnot: Artikeln är uppdaterad och publicerades ursprungligen 2012.
Svante Lidén
17 januari 2012
FAKTA
Vad?
Mitt Romney är en höjdare i ­Jesu Kristi Kyrka av sista ­dagars heliga. Samfundet har drygt 13 miljoner medlemmar i världen och knappt 9 000 i Sverige. Sekten kallas i dagligt tal för mormonerna.
Hur?
Kyrkan, baserad i Salt Lake City, USA, bedriver en intensiv missionsverksamhet. De manliga missionärerna, ofta knappt mer än tonåringar, drillas i olika språk ­innan de skickas ut i världen. De ser ut som Will Smith i ”Men in black”. Bortsett från hudfärgen som nästan alltid är kritvit.
Varför?
Kärnan är ”Mormons bok”. Den handlar bland annat om hur en viss Nephi ­byggde en båt, fick en slags kompass av Gud och tog sig över till det förlovade landet – Nordamerika. En grupp, lamaniterna, gjorde dock uppror mot Gud och fick mörk hud som straff.
Läs mer
”Mord i Guds namn” av John Krakauer. En mästerlig skildring av mormonernas historia och de mer extrema sekterna.

 

Aftonbladet: Vet mer/Mormonerna – Del:1, 2012-01-1

https://www.facebook.com/groups/mormonsbuildingbridges/?fref=ts

Publicerat i Alla inlägg, Kyrkans historia, kyrkor och religioner, Missuppfattningar, Samhällsfrågor, Sexualitet | Lämna en kommentar

Mirel på kibbutz 16 och 20 november

mirel8

Gone with the leafs

mirel1

Welcome to Yad Hashmona Country Hotel 🙂 Here we host parties and gatherings of all sorts, this one was a Bar Mitzvah

mirel2

Day off- that’s when you go exploring!

mirel3

Lunch break with Rachel and Odea, two lovely girls living here in the moshav.

mirel4

It’s still summer in TLV!

mirel5

This lovely couple came all the way from the States to say YES I DO here at the blessed grounds of Yad Hashmona ❤️

mirel6

Waiting for the newlyweds and their guests to arrive. Guess who set all the tables?!

mirel7

Stones from 40 meters below, stones from the time of Jesus ❤️#walkingwherejesuswalked

 

Publicerat i Alla inlägg, Judendom, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar

Bob Dylan – hans judiska arv.

dylanI söndags, den 13 november, fick jag möjlighet att lyssna på ett föredrag av Göran Hermansson på judiska församlingen i Göteborg.  I år fyller Bob Dylan 75 år och det var ursprungligen därför föredraget om Bob Dylan skulle göras. Men som vi alla vet så kom årets Nobelpris i litteratur att tilldelas denne mycket specielle man.

Hermansson konstaterade att Bob Dylans judiska bakgrund och arv nästan inte nämns överhuvudtaget i svensk press. Detta trots att hans texter är mycket influerade av hans kulturella och trosmässiga arv.

Bob Dylan i ett större judiskt sammanhang skulle på ett skämtsamt sätt kunna sammanfattas:

Mose:                                  Everything is law

Hillel/Jesus:                      Everything is love

Marx:                                 Everything is money

Freud:                                Everything is sex

Einstein:                            Everything is relative

Dylan:                                Everything is broken

Motiveringen till Nobelpriset i litteratur skulle Hermansson vilja komplettera med ytterligare ett stycke förutom Nobelkommitténs text:

Nobelpriset i litteratur går till Bob Dylan som enligt akademiens motivering skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen.

Dylans poesi och lyrik har djupa rötter i den judiska traditionen att kombinera text, musik och sång. Därigenom lyfts upplevelsen till en andlig och mystisk dimension som förenar en existentialistisk grundhållning med en språkfilosofisk. Lyssnaren blir ett medskapande subjekt enligt Martin Bubers modell.

På ett intressant och pedagogiskt sätt berättar Göran Hermansson om Bob Dylans barndom och uppväxt, hans Jesus-period under 80-talet och hans återvändande till judendomen där hans rabbi talar om för Bob Dylan att han inte kommit tillbaka till judendomen, utan att han alltid har varit jude.

Det är märkligt att en person som Göransson inte syns i någon av de stora dagstidningarna, i radion eller i teve. Själv betecknar han sig som intresserad av Bob Dylan och inte fanatisk, men när han säger detta skrattar hela församlingen.

Det finns flera bibliska kopplingar i Bob Dylans texter. Främst är det gamla testamentliga referenser, men även referenser till Nya Testamentet. Som exempel kan tas låten 1000 men där referenser ges till Saul och David  (1 Sam: 18:7) samt Barak och Sisera. (Domarboken 4:10-14). 2*2 handlar om Noak och arken. (1 Mosebok 7:9). God knows handlar om att det inte kommer någon mer flod. (1 Moseboken 9:11) I låten Ring them bells refereras till Nya Testamentet (Matteus 6:10). Dylans låt Infidels har referenser till både Sakarja, Daniel, Uppenbarelseboken och om slutstriden på Oljeberget.

”Neigborhood bully, standing on the hill. Running out hte clock, time standig still. Neighborhood bully.”

Det finns också många så kallade ”outtakes”, låtar som inte publicerats, utan kommit till allmänheten på andra vägar. Även dessa låtar har bibliska referenser. Exempel på såna låtar är You changed my life, Caribbean Wind, Angelina och Yonder comes sin.

Ibland är referenserna rätt tydliga, som i Every Grain of Sand där Kains namn nämns.

Like Cain, now behold this chain of events that I mus break

In the fury of the moment I can see the Master´s hand

In every leaf that trembles, in every grain of sand.

Exemplen är många. I låten When he returns (kan det vara Jesus han talar om?) finns referenser till Rom och Moses stav. Det finns anknytning till Hesekiel och Jesaja, Uppenbarelseboken, 1 Thessalonikerbrevet och Matteus. I låten Shelter from the storm skriver Dylan om ”a shelter from the storm (Jesaja 25:4) och om ”from the storm and rai”n (Jesaja 4:6), Can you please crawl out your window (1 Samuelsboken kap. 19), Highway 61 revisited (Litterär Midrash, 1 Mosebok kapitel 22), When The ship comes in (Daniel, Andra Mosebok och Samuel), All Along The Watchtower  (Jesaja 21:8-9) På 70-talet så skrev Dylan en låt till sin egen son Jacob; Forever young. Här kan vi i texten finna Guds välsignelser (till de tio stammarna), Gyllene regeln och  Jakobs stege.

Man kan fortsätta i det oändliga med att hitta bibliska referenser i Dylans texter. I låten   The wicked messenger kan man hitta ytterligare referenser;

”From Eli did he come” (1 Samuelsboken 4:12). ”For his tongue it could not speak, but only flatter (2 Mosebok 4:9). ”He stayed behind the assembly hall. It was there he made his bed.” (Midrash Moses).” The soles of my feet I swear they´re burning” (Hesekiel 1:13) ”And the seas began to part. (Andra Mosebok).

En av de mest kända Dylan låtarna är förstås Blowing in the wind. Här har du den vita duvan som omnämns i samband med arken i Första Mosebok, i meningar som se, men inte höra refereras till Hesekiel 12 och när det talas om oförståndiga folk refereras till Jeremia 5:21.

Hur judisk anser Dylan själv att han är? En reporter intervjuade Dylan när han fyllde 30 år och anmärkte att Dylan inte själv gick ut med att han var jude. Dylan ansåg att hans judiskhet var så uppenbar att han inte behövde gå ut med det.

”I´m a jew. It touches my poetry, my life in ways I can´t describe. Why should I declare something so obvious?

I´m interested in what and who a jew is. I´m interested in the fact that Jews are Semites, like Babylonians, Hittites, Arabs, Syrians, Ethiopians, But a Jew is diffrent because a lot of people hate Jews. There´s something going on there that´s hard to explain.

I can see God in a daisy. I can see God at night in the wind and rain. I see Creation just about evweywhere. The highets form of song is prayer. King David´s, Solonon´s. It must be wonderful to be God.” (Dylan intervjuad på sin 30-årsdag 1971 i Israel)

Dylan har gjort flera uttalanden om sin gudstro. I Time Magazine i april 1966 svarar han på frågan om Gud är död:

”Would you thing that was a responsible thing to do? What does God think of that? I mean if you were God. how would you like to see that written about yourself? You know, I think the country has gone down hill since that day.”

Göran Hermansson talar om judisk vishet. Där finns inrymt historia, legender, poesi, berättelser, moral, kärlek, profetior, tolkningar, mystik och filosofi. Allt detta har Dylan tagit till sig och gjort till sitt eget. Han är den som reser runt på en aldrig avslutat turné som en världens profet.

Det finns en hemsida på internet som faktiskt heter Bob Dylans 10 most jewish songs.

Som lite mormonsk kuriosa kan nämnas att jag faktiskt frågade Göran Hermansson om varför Dylan vid ett par tillfällen nämner Utah. I låten Talkin-hava-negeilah-blues till exempel. Ett annat exempel är låten Sign in the window där texten lyder:

Build me a cabin in Utah

Marry me a wife, catch rainbow trout

Have a bunch of kids who call me ”Pa”

That must be what it´s all about

That must be what it´s all about

När jag frågar Göran känner han inte till Dylans eventuella koppling till Utah över huvud taget. När jag googlar lite så hittar jag faktisk att Dylan vid en intervju refererar till en bok om Joseph Smith ”No man knows my story” och säger att han i likhet med den amerikanske profeten Joseph Smith också kan beskriva sig själv med dessa ord.

….Jag går ut ur synagogan efter föreläsningen, helt fascinerad av denna underbara Bob Dylan kväll och hör ett par judiska män uttrycka att Dylan har en så kass sångröst så att han aldrig skulle bli anställd som kantor i synagogan. Oavsett vad man tycker om Dylans sångröst så kan vi nog vara överens om att lyriken allt är värd ett Nobelpris.

Publicerat i Alla inlägg, Högtider och evenemang, Judendom, Musik, Profeter, profetior, Utbildning | Lämna en kommentar

Mirel på kibbutz 2-12 november

 

mirel1

3 november: So when people are posting pics of the first snow of the season, I’m contributing with the first RAIN of the season

mirel3

12 november:  Beyond happy and thankful for the opportunity to attend the Jerusalem District conference today. We had Elder Clayton a General Authority Seventy, who assists Elder Holland supervise the Middle East area come and speak to us along with other leaders. The teachings and testimonies given today have given me a renewed hope and faith in my Saviour Jesus Christ and In His Atonement. Living the gospel isn’t just something we do on the Sabbath- it’s a way of life, it’s a an attitude- it’s a blessing. Doors are being opened, opportunities and blessings are presenting themselves to me in glorious ways- not necessarily like I thought they would. Now I’m finally starting to realize that the biggest adventure here in Israel is happening right in front of my noise, it’s happening on the inside and it’s happening within the friendships I’m making, it’s happening while I’m working and it’s happening while I’m serving my fellow men. By small and simple things- great things brought to pass. Shabbat Shalom and so much love from Israel ❤️ BYU Jerusalem Center.

mirel2

Publicerat i Alla inlägg, Judendom, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar

Mirel på kibbutz 26 och 30 oktober.

mirel-9

Jerusalem 26 oktober 2016: With love from the Mount of Olives

Så mycket spännande händer i Israel just nu. Mirel lever kibbutzliv och representerar en av de många tusen medlemmar i vår kyrka som också är judar.

Värt att upprepa det som jag skrev på Mormonlady facebooksida: Judiska ledare och ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga håller möte för att fira 175 års jubileet av apostel Orson Hydes dedikation av Jerusalem som platsen för judarnas insamling. Hyde var alltså 1841 många år före Theodor Herzl som först 1897 organiserade The World Zionist Organization (WZO) ( Deseret News 161028: In Jerusalem, Mormon apostles and Jewish leaders like Joe Lieberman remember Orson Hyde prayer.)

Jerusalem 30 oktober 2016: Thoughts on gratitude!
Having a grateful attitude is one of the things that will determine how you live your life. When you choose to be grateful and happy with what you have it opens up for joy and blessings in your life. We often talk about how we should be happy, and fill our life with excitement and positivity but it’s also important to acknowledge and embrace the sadness, boredom and darkness that ALSO is a part of our lives. They go hand in hand and we can sometime experience them at the same time. Or in different periods of life, some times are just more joyous and shimmering then others, and other times are gloomy, bleak and perhaps even pitch black. It’s life and it’s the way it has to be, how would we ever know the difference if we didn’t experience the opposites?
Yesterday when I was just about to end my evening shift (that had gone perfect) a heavy glass jug fell on my head. My first thought was that someone had come in and hit me with a baseball bat. The pain that evolved a second later was something I’ve never felt before, I almost fainted and threw up at the same time- luckily I had time to call on my co worker who rushed to the scene and quickly had me sitting down and put ice on my head. Long story short- I didn’t have to go to the emergency, and after a few hours it was safe for me to fall asleep. I even had the energy to take a selfie, of me with some ice on the bump. This was when I was well enough to hold the ice bag myself. So, today on my day off that I had planned to spend on the beach, I’ve instead been in bed all day- sleeping and reading and contemplated over my current life here in Israel, the people I’ve met, the conflict that is always making itself known, the love I’ve felt, the hateful comments I’ve heard, the sharing and the caring of both good and bad. Life for me at this moment is very different from what I’m used to, this is something I’ve pointed out before and I don’t mean that anything negative- I’m only stating a fact.
Have you ever seen the movie the Village? I’ve seen it twice and I love when they are saying grace- the words ”We are thankful for the time we have been given”. It’s became a part of who I am- and my outlook in life. God has given every living thing on this planet- time- and that’s what we all have in common- as well as the rich and poor, healthy and sick, happy or the sad people- we all have been given a portion of time and I’ve decided to always try to be thankful for the time that’s mine.
So here’s some picture of what I’ve been doing with some of my time here in Israel- a time that consists of 3 more months 😊❤️🇮🇱🙏

mirel1

Enjoying Mt of Olives with the amazing Eeva from Finland and Ewekina from Poland – also volunteers at Yad Hashmona 🙂

mirel2

Green grass!!! We don’t have much of it over here, so when I see some I always have to take some time to enjoy it 🙂

mirel3

Girls slumber party in the Sukkah!

mirel4

Just a normal breakfast on my little hill top :))

mirel5

I really don’t remember what we were talking about but the pictures says it all- we have fun here in the restaurant!

mirel6

He buys me ice cream- that’s one of the reasons I like him :))

mirel7

Ouch this bump is hurting!!!

mirel8This view- this view!!!

Publicerat i Alla inlägg, Judendom, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar

Mormon maffia

Som de flesta amafiav er kanske har märkt har bloggandet på Mormonlady de senaste åren inskränkt sig till mestadels statusuppdateringar på facebook. Nackdelen med facebook är naturligtvis att artiklarna vanligtvis står på engelska och att det kan vara svårt att få ett sammanhang för dem som inte dagligen hänger med i vad som det händer i mormonsvängarna runt om i världen. Dessutom kan artiklar vara svåra att hitta eftersom de till skillnad mot ett blogginlägg inte kategoriseras och blir sökbart på olika kategorier.

Från början handlade bloggen också mycket om att vi som skribenter arbetade för att berätta om vår teologi och försvara vår tro mot den anti-propaganda som kyrkan utsattes för. De senaste två, tre åren så har dock kritiken mot kyrkan fått en annan karaktär. Det handlar inte om teologiska frågor som  att bevisa att Mormons bok inte är falsk  utan om sociala frågor som feminism och om HBTQ-frågor. Egentligen är detta frågor där man inte kan försvara eller förklara. Vår kyrkas teologi ser ut på ett visst sätt och naturligtvis kan det av vissa uppfattas som sexism respektive homofobi. Kyrkan är emellertid en kyrka som består av drygt 15 miljoner människor världen över där  det finns en stor variation och spännvidd över hur människor tror. Vissa saker verkar det trots allt vara som många medlemmar kan enas om. En av dessa saker är att man som medlem i kyrkan inte är främmande för nya grepp. Gillar man inte de amerikanska presidentkandidaterna så väljer man ett tredje alternativ, i detta fall Evan McMullin. Han  representerar mycket av den nya generationen medlemmar. McMullin är inte uppvuxen i en traditionell kärnfamilj, utan med föräldrar som skildes och med en mamma som valde att ingå ett samkönat förhållande. Politiskt har han  heller inga planer på att ändra på nuvarande lagstiftning om samkönade äktenskap.

Tillhör man en grupp, må den vara etnisk eller religiös, finns förstås risken att man buntas ihop och i värsta fall framställs som en förenad fara för samhället. Senste nytt är att de som stödjer Trump har beskrivit McMullin som ett verktyg för ”Mormon Mafia”. I likhet med företeelsen Book of Mormon musikalen, där vår religion får representera gycklandet av religiösa så har även epitetet Mormon Mafia mottagits på ett humoristiskt sätt av medlemmar i kyrkan och av kyrkan själv. Ibland kan humor vara det enda sätt som finns att bemöta förlöjligande.  När musikalen visas så passar kyrkan på att skaffa reklamplats för Mormons bok och när kyrkan blir liktydig med maffia roar sig medlemmar med att skicka Mormon Mafia tweet. En av dem fick jag upp i mitt fb-flöde idag.

Även inom själva kyrkan händer det mycket. Flera representanter för HBTQ-rörelsen med koppling till olika mormonrelaterade organisationer upplever det som ett framsteg att kyrkans hemsida ”Mormonsandgays” nyligen har bytt namn till ”Mormonandgay”. Nu får äntligen medlemmar som är homosexuella möjlighet att själva uttrycka hur de upplever det att vara medlemmar och homosexuella. Naturligtvis har den nysläppta hemsidan rönt en del kritik också, men det är av personer som anser att kyrkan helt ska acceptera att man kan ha en samkönad relation samtidigt som man kan vara medlem i kyrkan.

Det är spännande att vara medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det är mycket som händer hela tiden, och vår kyrka växer. Samtidigt hänger vår tro helt på om vi som enskilda individer har ett personligt vittnesbörd om Jesus Kristus som världens frälsare och en personlig tro på att Mormons bok verkligen är Guds ord, i samma mån som bibeln är det. Har man den förankringen så klarar man av kritik från utomstående och man klarar av att inte alltid förstå och hålla med om allt i kyrkan. Har man inte en väl grundad förankring i tron så faller man i från förr eller senare.

https://mormonandgay.lds.org/

http://edition.cnn.com/2016/10/28/politics/evan-mcmullin-mormon-mafia/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Alla inlägg, Filosofiska tankar, Humor, Samhällsfrågor, Sexualitet | Lämna en kommentar

Mirel på Kibbutz 12 oktober samt 21-22 oktober.

Jerusalem 12 oktobmiriam1er ”And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem” ❤️

Jerusalem 21 oktober: Happy 2 months to me, and I got to celebrate it working the shift from H E double hockey sticks. The famous Friday brunch was full- plus to parties going on a the same time. Israelis take too much food and leave a complete mess after eating, and we were understaffed. Sickness is going around and I’m one of the last volunteers still standing despite the fact that my arms are ready to fall off and my head might explode at any minute. I’m tired.
PLUS! Tomorrow Elder Holland and Elder Cook are giving a Fireside at the Jerusalem center. I’m 27 minutes away by car but don’t have a ride and since is Shabbat nothing is running. Taxi maybe, but I don’t have the funds- it would be too expensive. Walking takes 5 hour. So I’m probably missing out on the Fireside of my life- and also I haven’t been to our church for over a month. I miss it so much.
Not all is well in the Holy land but thank goodness for cake and prayers to a loving Heavenly Father

mirel1mirel2mirel3mirel4

Jerusalem 22 oktober:

God hears and answers prayers! A huge THANKS for everyone’s help, prayers and faith that made this possible. The Fireside with Elder Holland and Elder Cook was very very special and to be with pretty much ALL the members in Israel, including the ones from Bethlehem was beyond amazing.”You now have family in Bethlehemand you can visit whenever” The fact that I was able to attend this meeting is such an incredible blessing you can’t even comprehend how big of a blessing this has been and will continue to be for me in the future.
God is good and this truly is His work and glory that is going forward here on Earth. So much love from a very happy, thankful and truly blessed Mirel

mirel1mirel2mirel3

Publicerat i Alla inlägg, Judendom, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar

Mirel på kibbutz 17 oktober 2016

mirel1 Yad Hashmona | Biblical Village In The Judean Hills.
Måndag kl. 22:32 ·
I’m loving all the beautiful and colourful fall pictures that are being shared here in FB. It gives me a chance to enjoy and it experience it as well. I’m a nature girl to the T and I love spending time exploring my surroundings.God created it all for us His children and it is one of His ways to show us His great love. I want to share some of the gems that I’ve found here on my little Judean Hill. Loves ❤️

Publicerat i Alla inlägg, Judendom, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar

”Jag åt mig fri från MS-skov.”

josefine3För ett par år sedan skrev vi på ML om Josefine som försöker hålla sin MS (Multipel Scleros) i schack genom att välja en vegansk livsstil. Nu har tidskriften Hälsa intervjuat och skrivit en artikel om Josefine.

https://mormonlady.com/2014/04/25/att-ata-for-och-leva-med-ms-multiple-sclerosis/

Publicerat i Alla inlägg, Funktionshinder, Hälsa, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar

Yom Kippur- Försoningsdagen- den heligaste dagen inom judendomen

mirel1

På Svenska längre ner.
As the sun sets over the Judean Hills and Israel it marks the start for Yom Kippur, the most holiest of days in Judaism, also known as the Day of Atonement.
I want to take the opportunity to ask anyone who I’ve mistreated, offended or hurt for forgives. I truly am sorry.
Sometimes I say or do things that are not according to who I really want to be or how I want to treat others. I know I can be a better friend, daughter, sister and example for people that’s around me.
I’m thankful for this time I have to especially reflect on what kind of human being I want to be but more important who the Lord wants me to be.
Yom Kippurs central themes are atonement and repentance. Jews observe this holy day with an approximate 25-hour period of fasting and intensive prayer. I’m thankful to be able to fast with my Jewish friends here and all over the world. So much love from me to you, and to you who are fasting I wish you an easy fast! ❤️🙏
Ikväll börjar Yom Kippur- Försoningsdagen- den heligaste dagen inom judendomen. Jag vill ta tillfället i akt i början av min fasta att be om förlåtelse till er som jag sårat, behandlat illa eller på något sätt gjort ledsen- för förlåtelse. Från botten av mitt hjärta- förlåt. Jag vet att jag inte alltid är den bästa vännen, dottern, systern men jag lär mig av underbara människor som jag har runt mig hur jag kan bli en bättre medmänniska. Så mycket kärlek till er!

Publicerat i Judendom, Kvinna/feminism, Livet som mormon | Lämna en kommentar